МВР

ОД Сливен

 

Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”- Сливен

N-K_RSPBZN_Tvardica  Началник: главен инспектор Денчо Петров Чомаков
  Приемен ден: Понеделник от 15,00 ч. до 17,00 ч.
  Телефон: 0454/42 404
  Адрес: РСПБЗН-Твърдица
  гр. Твърдица, 8890
  ул. „Княз Борис I“ № 72а
  е-mail:  [email protected]RSPBZN_Tvardica     РСПБЗН-Твърдица обслужва територия¬та на община Твърдица, която заема западната част на област Сливен с обща площ от 442,5 кв.км, с 10 населени места и с население около 14 600 жители. От общата територия 290 кв.км са горски фонд, 130 кв.км земеделски фонд и 22,5 кв.км урбанизирани територии и инфраструктурни обекти. Службата разполага 3 бр. пожарни автомобили, от които два са с висока проходимост, както и с хидравличен комплект за действия при пътнотранспортни произшествия и преносими мотопомпи. 
    РСПБЗН-Твърдица е създадена на 15.06.1969 г. с началник старши лейтенант Стоян Стоянов. През 1978 г. в м. „Дълбоки дол” северно от града е построен учебен противопожарен център. През 1982-1983 г. е построена нова сграда на пожарната. В строителството на двете сгради с доброволен труд се включва целият личен състав на службата.