МВР

ОД Сливен

 

Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”-Нова Загора

N-k_RSPBZN_NZagora  Началник - главен инспектор Васил Величков Василев
  Приемен ден: Понеделник от 15,00 ч. до 17,00 ч.
  Телефон: 0457/62 640
  Адрес: РСПБЗН-Нова Загора
  гр. Нова Загора, 8900
  ул. “Петър Бакалов” № 3
RSPBZN_NZagora     РСПБЗН-Нова Загора осъществява дейностите по осигуряване на пожарна безопасност и защита на населението на територия от около 877 кв. км. Районът включва 33 населени места с население от около 40 000 жители. Районът е предимно равнинен, но включва и част от Средна гора с горски фонд на площ от около 116 000 дка, 725 000 дка селскостопански фонд, транспортни коридори – АМ „Тракия“, главен път II-55 Свиленград – Русе, главен път II-66 Сливен – Стара Загора, и ЖП линия по отсечката Ямбол – Стара Загора. През територията на общината преминават реките „Тунджа“, „Блатица“ и „Овчарица“. Тук се намира и язовир “Жребчево”.
    По време на Руско-турската освободителна война града е опожарен и изоставен. Около 1885 г. в Нова Загора е създадена пожарна команда начело с Димо Иванов. Сградата се е намирала в центъра на гр. Нова Загора. През 1938 г. Общината закупува пожарен автомобил. През 1948 г. за пожарен командир е назначен Димо Стамов Димов от с. Каменово, Новозагорска околия, който започва изграждането на нова сграда за пожарната. В последствие той е назначен за заместник-началник на Управление „Пожарна охрана“ при Софийско градско управление на МВР, където достига до чин генерал-майор от противопожарната охрана.
   Сградата е завършена през 1957 г. и с редица ремонти и достроявания, същата се ползва и до днес. През 2018 г. по ОП „Региони в растеж 2014-2020” са въведени мерки за енергийна ефективност и СМР на съществуващата административна сграда на РСПБЗН-Нова Загора с бенефициент Община Нова Загора. С това значително са подобрени условията за работа на служителите и като цяло е подобрено състоянието на сградата.