МВР

ОД Сливен

 

Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”- Сливен

N-k_RSPBZNНачалник - главен инспектор Антон Тодоров Михайлов
Приемен ден: Понеделник от 15,00 ч. до 17,00 ч.
Телефон: 044/644 358
Адрес: РСПБЗН-Сливен
гр. Сливен, 8800
ул. “Г. С. Раковски”№ 22а
е-mail: [email protected] RSPBZN_Sliven    РСПБЗН-Сливен обслужва територия с обща площ от 1366,63 кв.км. Районът включва 46 населени места с население около 130 760 жители. От общата територия 554,3 кв.км са горски фонд, 709,6 кв.км земеделски фонд и 102,7 кв.км урбанизирани територии, водни площи и инфраструктура. На територията на гр. Сливен е разположена „Петролна база” на ДА „Държавен резерв и военновременни запаси”.
    В службата се поддържа оперативно дежурство с 3 бр. пожарни автомобили. Два от тях са оборудвани с пожаро-техническо въоръжение за извършване на аварийно-спасителна дейност. В постоянна оперативна готовност са и авто-механична стълба със спасителен кош, автомобил за аварийно-спасителна дейност, товарен автомобил със сменяеми контейнери и прикачен кран, 2 бр. надуваеми лодки с извънбордови двигатели.
   Първите открити данни за организирана пожарна дейност в гр. Сливен са в периода от 30 октомври 1878 г. до 05.06.1879 г., когато за командир на пожарната команда е назначен Сотир Апостолов. Командата е от 6 души, а през 1889 г. се дават още 5 щатни бройки. До 1938 г. пожарната се е помещавала в центъра на града, в старата сграда на пощата, като е използвала кулата на градския часовник за наблюдателница. През 1936 г. след настояване от страна на пожарния командир Бою Божков, общинският архитект Зарзов проектира нова сграда и е започнато строителството й, което продължава 2 години. През 1938 г. пожарната се премества в новата си сграда на ул. „Г. С. Раковски“, където се помещава и до сега. Довършването на сградата и спомагателните помещения продължава до 1945 г.