МВР

ОД Шумен

 

Заповед за утвърждаване на Вътрешни правила за административно обслужване на гражданите и юридическите лица в Министерството на вътрешните работи и Харта на клиента

 

Вътрешни правила за административно обслужване на гражданите и юридическите лица в Министерството на вътрешните работи

 

Харта на клиента

 

Заповед ОДМВР Шумен за утвърждаване на „Организационно-технологични правила за организация на административното обслужване на гражданите и юридическите лица в Областна дирекция на МВР – Шумен“ и на „Приложение към Харта на клиента"

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ШУМЕН

 

Приложение 1 протокол

 

Приложение 2 анкетна карта

 

Приложение към харта на клиента ОДМВР Шумен

 

Анализ потребителска удовлетвореност 2020