МВР

ОД Шумен

 

Община Шумен - Селска част - Южен район

Районът се обслужва от 1 ПИ, 4 МПИ, 3 служители от сектор “Криминална полиция” и 1 инспектор Детска педагогическа стая
Същият обхваща южната част на община Шумен с граници: на запад землището на кв. “Дивдядово”, на юг на землището на с. Суха река, к-с “Райковец, до землището на с. Кълново, на изток до землището на с. Черноок и с. Янково, на север землището на с. Кюлевча, землището на с. Мадара до “Алкомет” АД.
В района са включени и селата: Мараш, Салманово, Дибич, В. Друмево, Ил. Р. Блъсков, Р. Димитриево, Ветрище, Вехтово, Друмево, Кладенец, Костена река, Овчарово, Благово и находящите се в тях кметства, ЗК, фирми, предприятия, учебни заведения и търговски и питейни обекти, държавни и административни сгради.
 
Първи микрорайон:

Районът обхваща село Ивански и част от гл. път ІІ-73 от к-с “Райковец” и прилежащата към района територия, кметства, ЗК, фирми, предприятия, учебни заведения, питейни и търговски, държавни и административни сгради.
Районът се обслужва от:
- Полицейски инспектор Минко Минков, сл. тел. 054/854-504.
Приема граждани в приемни:
в с. Ивански - понеделник и четвъртък от 15.00 ч. до 16.00 ч.,
- Служители от сектор “Криминална полиция” – Йордан Александров, Красен Драгоев и Станислав Стоянов, сл. тел. 054/854-532.
- Инспектор от Детска педагогическа стая – Ирина  Панова, сл. тел. 054/854-407.
 
Втори микрорайон:

Районът обхваща с. Вехтово и с. Ветрище и находящите се в района им кметства, ЗК, предприятия, учебни заведения, питейни и търговски обекти, държавни и административни сгради.
Районът се обслужва от:
- Младши полицейски инспектор гл. пол. Мариян  Маринов, сл. тел. 054/854-504
Приема граждани в приемни:
в с. Вехтово - вторник от 15.00 ч. до 16.00 ч.
в с. Ветрище – вторник от 11.00 ч. до 12.00 ч.
- Служители от сектор “Криминална полиция” – Йордан Александров, Красен Драгоев и Станислав  Стоянов , сл. тел. 054/854-532.
- Инспектор от Детска педагогическа стая – Ирина Панова, сл. тел. 054/854-407.
 
Трети микрорайон:

Районът обхваща с. Друмево, с. Кладенец, с. Костена река и с. Овчарово и находящите се в района им кметства, ЗК, предприятия, учебни заведения, питейни и търговски обекти, държавни и административни сгради.
Районът се обслужва от:
- Младши полицейски инспектор гл. пол. Христо Радев
Приема граждани в приемни:
в с. Друмево – понеделник и четвъртък от 15.00 ч. до 16.00 ч.
в с. Овчарово – вторник и петък от 15.00 ч. до 16.00 ч.
в с. Костена река – сряда от 14.00 ч. до 15.00 ч.
в с. Кладенец – сряда от 15.00 ч. до 16.00 ч.
- Служители от сектор “Криминална полиция” – Йордан  Александров, Красен Драгоев и Станислав  Стоянов, сл. тел. 054/854-532.
- Инспектор от Детска педагогическа стая – Ирина Панова, сл. тел. 054/854-407.

Четвърти микрорайон:

Районът обхваща с. Дибич, с. Ил. Блъсково, с. Васил Друмев и с. Благово, част от гл. път ІІ-73 минаващ през последният микрорайон и находящите се в района им кметства, ЗК, фирми, предприятия, учебни заведения, питейни и търговски обекти, държавни и административни сгради.
Районът се обслужва от:
- Младши полицейски инспектор Кръстю Кръстев, сл. тел. 054/854-462.
Приема граждани в приемни:
в с. В. Друмево – понеделник от 15.00 ч. до 16.00 ч.
в с. Ил. Блъсково – вторник и четвъртък от 15.00 ч. до 16.00 ч.
в с. Дибич – сряда и петък от 15.00 ч. до 16.00 ч.
- Служители от сектор “Криминална полиция” – Йордан Александров, Красен Драгоев и Станислав Стоянов, сл. тел. 054/854-532.
- Инспектор от Детска педагогическа стая – Ирина Панова, сл. тел. 054/854-407.
 
Пети микрорайон:
Районът обхваща с. Мараш, с. Салманово и с. Р. Димитриево, част от гл. път ІІ-73 минаващ през последният микрорайон и находящите се в района им кметства, ЗК, фирми, предприятия, учебни заведения, питейни и търговски обекти, държавни и административни сгради.
Районът се обслужва от:
- Младши полицейски инспектор гл. пол. Димитър Димитров, сл. тел. 054/854-462.
Приема граждани в приемни:
в с. Салманово – понеделник и четвъртък от 15.00 ч. до 16.00 ч.
в с. Р. Димитриево – вторник от 15.00 ч. до 16.00 ч.
в с. Мараш – сряда и петък от 15.00 ч. до 16.00 ч.
- Служители от сектор “Криминална полиция” – Йордан Александров, Красен Драгоев и Станислав Стоянов, сл. тел. 054/854-532.
- Инспектор от Детска педагогическа стая – Ирина Панова, сл. тел. 054/854-407.