МВР

ОД Шумен

 

Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Шумен

a/ Началник РСПБЗН – Шумен
инж. Красимир Цанев Колев
Приемен ден –
вторник от 15:00 ч. до 17:00 ч.

телефон: 054/854-288

б/ Адрес: 9700, гр.Шумен, ул.“Охрид“ № 15
Електронна поща:
[email protected]

Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Нови пазар

a/ Началник РСПБЗН – Нови пазар
инж. Евгени Костов Петров
Приемен ден –
вторник от 15:00 ч. до 17:00 ч.

телефон: 0537/2-74-74

б/ Адрес: 9900, гр.Нови пазар, ул.“Св.Никола“ № 2
Електронна поща: 
[email protected]

 

Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Велики Преслав

a/ Началник РСПБЗН – Велики Преслав
инж. Христо Маринов Иванов
Приемен ден –
вторник от 15:00 ч. до 17:00 ч.

телефон: 0538/4-22-16

б/ Адрес: 9850, гр.Велики Преслав, Индустриална зона
Електронна поща: 
[email protected]

 

Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Каолиново

a/ Началник РСПБЗН – Каолиново
инж. Илиян Кирилов Янков

Приемен ден –
вторник от 15:00 ч. до 17:00 ч.

телефон: 05361/20-03

б/ Адрес: 9960, гр.Каолиново, бул.“Ал. Батенберг“ № 19
Електронна поща: 
[email protected]