МВР

ОД Шумен

 

Община Велики Преслав - Район №2

Районът обхваща населените места в община Велики Преслав. Включва селата: Кочово, Осмар, Троица, Хан Крум, Драгоево, Златар, Суха река, Имренчево, Мостич, Миланово, Мокреш, с прилежаща му територия, находящите се в района кметства, ЗК, предприятия, фирми, учебни заведения, питейни и търговски обекти, държавни и административни сгради.

Районът се обслужва от:

- Полицейски инспектор, сл. тел. 0538/42503 и 0538/42504 /дежурен РУП – В. Преслав/.

- Инспектор от група “Криминална полиция” – Красимир Стоянов Минчев.

- Инспектор от Детска педагогическа стая – Росица Петрова Великова – няма приемни дни и часове в селски район.

 

Първи микрорайон

Районът обхваща селата Имренчево, Кочово, Осмар, Троица, Хан Крум, Мостич с прилежащата му територия, находящите се в района кметства, ЗК, предприятия, фирми, учебни заведения, питейни и търговски обекти, държавни и административни сгради.

Районът се обслужва от:

- Младши полицейски инспектор гл. пол. Христо Маринов Христов, сл. тел. 0538/42503 и 0538/42504 /дежурен РУП – В. Преслав/.

Приема граждани в приемни:

в с. Осмар – вторник от 10.00 ч. до 11.00 ч., ет. 2 – Кметство, сл. тел. 05335215.

в с. Троица – сряда от 13.00 ч. до 14.00 ч. – Кметството, сл. тел. 05338215.

в с. Кочово – четвъртък от 10.00 ч. до 11.00 ч. – Кметството, сл. тел. 05337215.

в с. Хан Крум – петък от 10.00 ч. до 11.00 ч. – Кметството, сл. тел. 053332215.

в с. Мостич – петък от 10.00 ч. до 11.00 ч. – Кметството, сл. тел. 05336216

- Служител от група “Криминална полиция” – гл. пол. Валентин Димитров Крумов.

- Инспектор от Детска педагогическа стая – Росица Петрова Великова – няма приемни дни и часове в селски район.

 

Втори микрорайон 

Районът обхваща селата Драгоево, Златар, Суха река, Мокреш, Миланово с прилежащата му територия, находящите се в района кметства, ЗК, предприятия, фирми, учебни заведения, питейни и търговски обекти, държавни и административни сгради.

Районът се обслужва от:

- Младши полицейски инспектор гл. пол. Мирослав Маринов Василев, сл. тел. 0538/42503 и 0538/42504 /дежурен РУП – В. Преслав/.

Приема граждани в приемни:

в с. Мокреш – понеделник от 15.00 ч. до 16.00 ч., Кметството, сл. тел. 053322145.

в с. Суха река – вторник от 13.00 ч. до 14.00 ч., Кметството, сл. тел. 053302370.

в с. Драгоево – сряда от 10.00 ч. до 11.00 ч. – Кметството – ет. 3, сл. тел. 053322155.

в с. Златар – четвъртък от 13.00 ч. до 14.00 ч. – Кметството, сл. тел. 053302215.

- Служител от група “Криминална полиция” – гл. пол. Боян Костадинов Борисов.

- Инспектор от Детска педагогическа стая – Росица Петрова Великова – няма приемни дни и часове в селски район.