МВР

ОД Шумен

 

Община Венец

Първи микрорайон:

Районът обхваща с. Венец и находящите се в района им кметства, ЗК, фирми, предприятия, учебни заведения, търговски и питейни обекти, държавни и административни сгради.
Районът се обслужва от:
Полицейски инспектор Тюркер Юзеир, сл. тел. 054/854-386.
Приема граждани в приемни:
в с. Венец – понеделник сряда и петък от 15.00 ч. до 16.00 ч.
- Служители от сектор “Криминална полиция” – Галин Неделчев, сл. тел. 054/854-386.
- Инспектор от Детска педагогическа стая – Евгения Каракашева, сл. тел. 054/854-407.
 
Втори микрорайон:

Районът обхваща с. Страхилица, с. Черноглавци, с. Дренци и с. Габрица, част от гл. път І-7 от разклона с. Страхилица до разклона с. Дренци и находящите се в района им кметства, ЗК, фирми, предприятия, учебни заведения, търговски и питейни обекти, държавни и административни сгради.
Районът се обслужва от:
- Младши полицейски инспектор гл. пол. Недим  Халил, сл. тел. 054/854-386.
Приема граждани в приемни:
в с. Дренци – понеделник от 15.00 ч. до 16.00 ч.
в с. Габрица - вторник от 15.00 ч. до 16.00 ч.
в с. Черноглавци – сряда и петък от 15.00 ч. до 16.00 ч.
в с. Страхилица - четвъртък от 15.00 ч. до 16.00 ч.
- Служители от сектор “Криминална полиция” – Галин Неделчев, сл. тел. 054/854-386.
- Инспектор от Детска педагогическа стая – Евгения Каракашева, сл. тел. 054/854-407.
 
Трети микрорайон:

Районът обхваща с. Ясенково и с. Борци, ГС “Паламара” – хижа и хижа в местността “Долушмата” към същото ГС и находящите се в района им кметства, ЗК, фирми, предприятия, учебни заведения, търговски и питейни обекти, държавни и административни сгради.
Районът се обслужва от:
- Младши полицейски инспектор гл. пол. Минчо Ангелов, сл. тел. 054/854-386
Приема граждани в приемни:
в с. Ясенково – понеделник, сряда и четвъртък от 15.00 ч. до 16.00 ч.
в с. Борци - вторник и петък от 15.00 ч. до 16.00 ч.
- Служители от сектор “Криминална полиция” – Галин Неделчев, сл. тел. 054/854-386.
- Инспектор от Детска педагогическа стая – Евгения Каракашева, сл. тел. 054/854-407.
 
Четвърти микрорайон:

Районът обхваща с. Капитан Петко, с. Боян и с. Деница, телевизионна кула с. Капитан Петко и находящите се в района им кметства, ЗК, фирми, предприятия, учебни заведения, търговски и питейни обекти, държавни и административни сгради.
Районът се обслужва от:
Младши полицейски инспектор Калин Крумов, сл. тел. 054/854-386.
Приема граждани в приемни:
в с. Боян – понеделник и петък от 15.00 ч. до 16.00 ч.
в с. Капитан  Петко - вторник и четвъртък от 15.00 ч. до 16.00 ч.
в с. Деница – сряда от 15.00 ч. до 16.00 ч.
- Служители от сектор “Криминална полиция” – Галин Неделчев, сл. тел. 054/854-386.
- Инспектор от Детска педагогическа стая – Евгения Каракашева, сл. тел. 054/854-407.

Пети микрорайон:

Районът обхваща с. Осеновец, с. Буйновица и с. Изгрев, част от гл. път І-7 от разклона с. Осеновец до Пътен кантон с. Изгрев и находящите се в района им кметства, ЗК, фирми, предприятия, учебни заведения, търговски и питейни обекти, държавни и административни сгради.
Районът се обслужва от:
Младши полицейски инспектор Ерджан Мехмедов, сл. тел. 054/854-386.
Приема граждани в приемни:
в с. Изгрев – понеделник и петък от 15.00 ч. до 16.00 ч.
в с. Осеновец – вторник и четвъртък от 15.00 ч. до 16.00 ч.
в с. Буйновица - сряда от 15.00 ч. до 16.00 ч.
- Служители от сектор “Криминална полиция” – Галин  Неделчев, сл. тел. 054/854-386.
- Инспектор от Детска педагогическа стая – Евгения Каракашева, сл. тел. 054/854-407.