МВР

ОД Шумен

 

Ръководство на РДПБЗН – Шумен

 

 

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Шумен
9700, гр.Шумен, ул.“Охрид“ № 15
E-Mail: [email protected]

Директор РДПБЗН - Шумен
инж. Иван Цветков Иванов
Приемен ден – понеделник от 15:00 ч. до 17:00 ч.
телефон – 054/800-617; 054/854-395

Началник сектор „Превантивна и контролна дейност“
инж. Петър Димитров Тодоров
телефон – 054/854-392

Началник сектор „Пожарогасене и спасителна дейност“
инж. Мирослав Христов Желязков
телефон – 054/854-483

Началник сектор „Административен“
инж. Митко Стойчев Митев
телефон – 054/854-528

Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Шумен
9700, гр.Шумен, ул.“Охрид“ № 15
E-Mail: [email protected]

Началник РСПБЗН – Шумен
инж. Красимир Цанев Колев
телефон – 054/854-288
Приемен ден – вторник от 15:00 ч. до 17:00 ч.

Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Нови пазар
9900, гр.Нови пазар, ул.“Св.Никола“ № 2
E-Mail: [email protected]

Началник РСПБЗН – Нови пазар
инж. Евгени Костов Петров
телефон 0537/2-74-74
Приемен ден – вторник от 15:00 ч. до 17:00 ч.

Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Велики Преслав
9850, гр.Велики Преслав, Индустриална зона
E-Mail: [email protected]

Началник РСПБЗН – Велики Преслав
инж. Христо Маринов Иванов
телефон 0538/4-22-16
Приемен ден – вторник от 15:00 ч. до 17:00 ч.

Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Каолиново
9960, гр.Каолиново, бул.“Ал. Батенберг“ № 19
E-Mail: [email protected]

Началник РСПБЗН – Каолиново
Йордан Здравков Митев
телефон – 05361/20-13
Приемен ден – вторник от 15:00 ч. до 17:00 ч.