МВР

ОД Шумен

 

Обща структура

 

ОДМВР - Шумен е териториално звено на МВР и включва:

  • отдел "Криминална полиция"

    е специализирано оперативно-издирвателно звено. В състава му се включват сектори “Противодействие на криминалната престъпност” и “Противодействие на икономическата престъпност” и “Научно техническа лаборатория” и група "Оперативен анализ и полицейска статистика”.  • отдел "Охранителна полиция"

    е звено за опазване на обществения ред и контрол върху безопасността на движението по пътищата, за предотвратяване на престъпления на територията на областта. В състава му се включват секторите “Охрана на обществения ред и териториална полиция” и “Пътна полиция” .


Отдел "Разследване";


 

Групи: "Миграция", "Български документи за самоличност", "Оперативна дежурна част";

 

Отдел "Административен": включва сектори "КАПОЧР" и "ФОУССД".