МВР

ОД Шумен

 

Втори патрулен участък

Обхваща югоизточната част на гр. Шумен и кв. Дивдядово. Патрулният участък се обслужва от 2 ПИ и 2 МПИ, 4 служители от сектор “Криминална полиция” и 1 инспектор от Детска педагогическа стая.

Първи микрорайон:


Районът обхваща:
Ул.”Порек” – под “Шуменско плато” над “Домейн Бойар” гр. Шумен, ул.”Ивайло” /четни номера/, ул.”Владайско въстание”, ул.”Петра” /четни номера/, ул.”Съединение” /нечетни номера/, ул.”Ст. Изворски”, бул.”Ришки проход”, кръстовище “Детелина” за шосето за гр. Бургас, Шуменско езеро, Кайсиева градина, ул.”Порек” – под Шуменско плато над “Домейн Бойар” гр. Шумен.
В района са включени и следните улици: бул.”В. Преслав”, бул.”Преслав”, ул.”В. Папазов”, “Алдемировци”, “Априлско въстание”, “Възрожденец”, пл.”Бунтовник”, “Спартак”, “Червени ескадрони”, “Свобода”, “Правда”, “Мир”, “Септемврийци”, “Искра”, “Селиолу”, “Септември”, “Хр. Генчев”, “Република”, “Шуменска комуна”, “Милан Борисов”, “Добрич”, “Ив. Рилски”, "Цветан Зангов" и "Иван Петров" и находящите се по тях фирми, предприятия, учебни заведения, питейни и търговски обекти, държавни и административни сгради.
Районът се обслужва от:
- Полицейски инспектор Симеон Чепишев, сл. тел. 054/854-418.
Приема граждани в приемна на бул. “Велики Преслав” № 47, ет. 1 /Информационно обслужване/, ежедневно от 16.30 ч. до 17.30 ч.
- Служители от сектор “Криминална полиция” – Красен Цонев, Данчо Стоянов, Ивайло Иванов, сл. тел. 054/854-491.
- Инспектор от Детска педагогическа стая – Ирина Панова, сл. тел. 054/854-407. Приема граждани в приемна на ул. “Добруджа” № 21 вх. 3 ет. 1 ап. 49, сл. тел. 054/884-032.
 
Втори микрорайон:


Районът обхваща:
микрорайон кв.”Дивдядово” със следните граници: Помпена станция “1300 г. България” , по гл. път “Преслав – Шумен”, ЖП спирка “Дивдядово”, Шуменско езеро, кайсиева градина, вилна зона от “Винпром”, градско сметище, военен полигон, лозов масив гл. път “Шумен – Преслав”, Помпена станция “1300 г. България”.
В района са включени и следните улици: бул.”В. Преслав” , “Явор”, “З.. Космодемянска”, “Л. Чайкина”, “Мл. Гвардия”, Йорданка Николова”, “Ал. Димитров” , “Адалберт Антонов”, “Св. Русев”, “Подуево”, “Страцин”, “Изворна”, “Шуменско плато”, “Староселка”, “Дъбрава”, “Поройна”, Горчо Боянов”, “Щабна”, “Люлякова”, “Г. Панайотов”, “Ив. Кр. Ивански”, “В. Железов”, “Освобождение”, “Ив. Станчев”, “Т. Петков”, “В. Благоева”, “Цанко Церковски” , “Карл Маркс”, “Преселка”, “Огражден”, “Люлин”, “Лозенец”, “М. Палаузов”, “Т. Рахнев”, “Д. Блъсков”, “П. Енчев”, “Килийно училище”, “Ел. Златарева”, “6-ти юли”, “Т. Петров”, “Г. Георгиев”, “Ст. Маринов”, “Хр. Михайлов”, “Чернишевска”, “Н. Поптодоров”, “Партизанка”, “Хан Пресиян”, “Баба Тонка”, “Първи май”, “В. Дяков”, “Т. Ченгелиев”, “Отец З. Димов”, “Илчо Войвода”, “М. Чолаков”, “Д-р Ст. Чакъров”, “Трети март”, “Чапаев”, “Фр. Енгелс”, “В. Атанасов”, “Елба”, “Сергей Румянцев”, “Т. Минев”, “П. Д. “Петков”, “Н. Симов”, и находящите се по тях фирми, предприятия, учебни заведения, питейни и търговски обекти, държавни и административни сгради.
Районът се обслужва от:
- Младши полицейски инспектор гл. пол. Галин Герчев, сл. тел. 054/854-418.
Приема граждани в кв. “Дивдядово” - Кметство – ет. 2, ежедневно от 16.30 ч. до 17.30 ч.
- Служители от сектор “Криминална полиция” – Мирослав Минчев и Данчо Стоянов, сл. тел. 054/854-491.
- Инспектор от Детска педагогическа стая – Ирина Панова, сл. тел. 054/854-407.
 
Трети микрорайон:


Районът обхваща:
Ул.”Съединение” /четни номера/, ул.”Петра” /нечетни номера/, ул.”Владайско въстание”, ул.”Ивайло” /четни номера/, ул.”Карел Шкорпил”, бул.”Славянски”, пл.”България”, бул.”Плиска”, ул.”Станционна”, ул.”Калиакра”, бул.”Мадара”, бул.”Ришки проход” до №26/за четни/ и до №21 /за нечетни/, ул."Каварна", ул."Карвуна" и ул."Добротица.
В района са включени и следните улици: гаров площад, бул.”В. Преслав”, бул.”Преслав”, “К. Преславски”, “Пр. Григорий”, “Йоан Екзарх”, “Черноризец Храбър”, “Патлейна”, “Добруджа”, “Ген. Колев”, “Ген. Тошев”, “Парижка комуна”, “Кр. Кючуков”, “Браила”, “Козлодуй”, “Осми март”, “Брезник”, “Милин камък”, “Победа”, “Драгоман” и находящите се по тях фирми, предприятия, учебни заведения, питейни и търговски обекти, държавни и административни сгради.
Районът се обслужва от:
- Полицейски инспектор Йордан Стоянов и Младши полицейски инспектор гл. пол. Емил Мераков, сл. тел. 054/854-418.
Приема граждани в приемна на бул. “Велики Преслав” № 47, ет. 1 /Информационно обслужване/, ежедневно от 16.30 ч. до 17.30 ч.
- Служители от сектор “Криминална полиция” – Красен Цонев, Данчо Стоянов, Ивайло Иванов, сл. тел. 054/854-491.
- Инспектор от Детска педагогическа стая – Ирина Панова, сл. тел. 054/854-407.