МВР

ОД Шумен

 

Ръководство

ДИРЕКТОР НА ОДМВР-ШУМЕН
st.kom.Gendov

СТ.КОМИСАР ГЕОРГИ ГЕНДОВ

Георги Гендов е роден на 9 декември 1975 г. в Шумен. Има завършено висше образование в Икономически университет – Варна

Постъпил е в системата на МВР през 2007г. в ОДП- Шумен.

През 2008 г. е бил преназначен на длъжност разузнавач в Икономическа полиция в областната дирекция. В годините до 2016 година, когато оглавява група към сектора, заема различни изпълнителски длъжности.

През месец септември 2020 година е временно преназначен на длъжността началник на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ към ОДМВР- Шумен.

На 9 юли 2021 година е заел длъжността началник на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ в областната дирекция.

Със заповед на министъра на вътрешните работи Бойко Рашков от 10 август 2021 година е назначен за директор на ОДМВР- Шумен.

Награждаван е с индивидуални и колективни награди.  

Семеен с две деца.

Приемен ден: вторник от 16:00 ч. до 17:00 ч.

 
ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР НА ОДМВР-ШУМЕН
komisar Rainov-2
КОМИСАР ВЕСЕЛИН РАЙНОВ

Веселин Райнов е роден на 14 септември 1979 г. в Шумен. Има завършено висше образование.

Постъпил е в Министерството на вътрешните работи през 2001 година, като полицай в РПУ-Шумен.

През 2002 година е назначен в сектор Криминална полиция в РПУ- Шумен като младши разузнавач. До 2010 година заема различни изпълнителски длъжности в сектор Криминална полиция, когато е преназначен в група „Имуществени престъпления и отнемане на МПС“ в сектор криминална полиция в областната дирекция. От 17 декември 2013 година до 6 октомври 2014 година временно е преназначен на длъжността началник на група „Координация и информационно- аналитична дейност“ в ОДМВР- Шумен.

В периода от 22 октомври 2014 година до 29 юли 2021 година  е началник на РУ- Нови пазар към ОДМВР-  Шумен.

На 29 юли 2021 година  със заповед на министъра на вътрешните работи Бойко Рашков е преназначен на длъжността заместник- директор на ОДМВР-Шумен и началник на отдел "Криминална полиция". 

За постигнати трайни резултати в служебната си работа през годините е награждаван многократно

Семеен с едно дете. 

Приемно време за граждани: понеделник от  от 14.00 до 16.00ч.