МВР

ОД Шумен

 

Полезна информация

Заявления за достъп до обществена информация, за предложения и сигнали и за предоставяне на административни услуги могат да се подават в административното звено на РДПБЗН-Шумен:

Адрес: гр. Шумен, ул. "Охрид" №15;
E-Mail: [email protected];
Телефон за връзка: 054/854-506;
Работно време: от понеделник до петък от 08:30 - 17:30 ч., обедна почивка от 12:00 - 13:00 ч.

 Харта на клиента

 Брошура с мерки за пожарна безопасност през есенно-зимния сезон

Брошура

Информация за декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) за 2018 г.

В РДПБЗН-Шумен са подали декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ 161 служители.

Заповед 8121з-1423 за утвърждаване на вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси в МВР