МВР

ОД Шумен

 

Община Шумен - Селска част - Северен район

Районът се обслужва от 1 ПИ, 4 МПИ, 3 служители от сектор “Криминална полиция” и 1 инспектор Детска педагогическа стая.

Същият обхваща северната част на община Шумен с граници: на изток- граница със землището на с. Правенци, с. Върбяне, с. Златна нива, гр. Каспичан, на юг – граница със землището на с. Кюлевча, “Хан Омуртаг” АД до “Алкомет” гр. Шумен по гл. път І-2 от северната му страна в отсечката от “Естакада Мътница”, бензиностанция ЕТ “Методи Тасев” – 10-ти километър, разклон кв.”Макак”, търговски комплекс “5-ти километър” от северната страна на гл. път І-2, бензиностанция “Шел” – 7-ми километър, с търговски комплекс “Бар Хепи грил” до Хибриден център по свинеугояване, вилна зона “Чакалъците” с. Лозево, Дом за мъже с душевни недъзи до Климатично училище, на запад граница с “Шуменско плато”, землище с. Кочово, землище с. Буховци, по гл. път І-2, до разклон с. Развигорово, на север землище с. Развигорово с. Длъжко, с. Върбак и с. Живково.
 
Първи микрорайон:

Районът обхваща село Царев брод и прилежащата към района кметства, ЗК, фирми, предприятия , учебни заведения , питейни и търговски обекти, държавни и административни сгради.
Районът се обслужва от:
- Полицейски инспектор Румен Маринов сл. тел.054/854-504.
Приема граждани в приемни:
в с. Царев брод – понеделник и четвъртък от 15.00 ч. до 16.00 ч.
- Служители от сектор “Криминална полиция” – Красимир Радев, Ивайло Шипанов и Росен Русев, сл. тел. 054/854-546.
- Инспектор от Детска педагогическа стая – Ирина Панова, сл. тел. 054/854-407.
 
Втори микрорайон:

Районът обхваща Велино, Коньовец и кв. “Макак”, фирми и крайпътни обекти около гл. път І-2 в участъка от разклона на кв.”Макак” до “Естакада Мътница” и находящите се в района им кметства, ЗК, фирми, предприятия , учебни заведения , питейни и търговски обекти, държавни и административни сгради.
Районът се обслужва от:
- Пол. Добрин Дончев, сл. тел. 054/854-504.
Приема граждани в приемни:
в кв. “Макак” – вторник от 15.00 ч. до 16.00 ч.
в с. Коньовец – сряда от 15.00 ч. до 16.00 ч.
в с. Велино – петък от 15.00 ч. до 16.00 ч.
- Служители от сектор “Криминална полиция” – Красимир Радев, Ивайло Шипанов и Росен Русев, сл. тел. 054/854-504.
- Инспектор от Детска педагогическа стая – Ирина Панова, сл. тел. 054/854-407.
 
Трети микрорайон:

Районът обхваща с. Мадара, кв. Мътница, “Хан Омуртаг” АД и крайпътните заведения на гл. път І-2 до кв. Мътница, туристически комплекс “Мадарски конник” и находящите се в района им кметства, ЗК, фирми, предприятия , учебни заведения , питейни и търговски обекти, държавни и административни сгради.
Районът се обслужва от:
- Гл. Пол. Петър Митев, сл. тел. 054/854-504.
Приема граждани в приемни:
в с. Мадара – понеделник, вторник, четвъртък и петък от 15.00 до 16.00 ч.
в кв. “Мътница” – сряда от 15.00 ч. до 16.00 ч.
- Служители от сектор “Криминална полиция” – Красимир Радев, Ивайло Шипанов и Росен Русев, сл. тел. 054/854-546.
- Инспектор от Детска педагогическа стая – Ирина  Панова, сл. тел. 054/854-407.
 
Четвърти микрорайон:

Районът обхваща с. Панайот Волов, с. Белокопитово, с. Струино и с. Градище. Крайпътни обекти около гл. път І-2 в участъка разклон кв.”Макак” до с. Струино, птицезавод до с. П. Волов и находящите се в района им кметства, ЗК, фирми, предприятия , учебни заведения, питейни и търговски обекти, държавни и административни сгради.
Районът се обслужва от:
- Младши полицейски инспектор Емил Василев, сл. тел. 054/854-504.
Приема граждани в приемни:
в с. Градище – понеделник и петък от 15.00 ч. до 16.00 ч.
в с. Панайот Волов – вторник от 15.00 ч. до 16.00 ч.
в с. Струино – сряда от 15.00 ч. до 16.00 ч.
в с. Белокопитово – петък от 15.00 ч. до 16.00 ч.
- Служители от сектор “Криминална полиция” – Красимир  Радев, Ивайло Шипанов и Росен  Русев, сл. тел. 054/854-546.
- Инспектор от Детска педагогическа стая – Ирина  Панова, сл. тел. 054/854-407.
 
Пети микрорайон:

Районът обхваща с. Лозево, с. Новосел, с. Средня и с. Черенча и прилежащата към с. Лозево вилна зона “Чакалъците” и находящите се в района им кметства, ЗК, фирми, предприятия , учебни заведения , питейни и търговски обекти, държавни и административни сгради.
Районът се обслужва от:
- Младши полицейски инспектор гл. пол. Емилиян  Тодоров, сл. тел. 054/854-462.
Приема граждани в приемни:
в с. Новосел – понеделник и петък от 15.00 ч. до 16.00 ч.
в с. Средня – вторник от 15.00 ч. до 16.00 ч.
в с. Черенча – сряда от 15.00 ч. до 16.00 ч.
в с. Лозево – четвъртък от 15.00 ч. до 16.00 ч.
- Служители от сектор “Криминална полиция” – Красимир Радев, Ивайло  Шипанов и Росен Русев, сл. тел. 054/854-546.
- Инспектор от Детска педагогическа стая – Ирина Панова, сл. тел. 854-407.