МВР

ОД Шумен

 

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Шумен

a/ Директор РДПБЗН - Шумен
инж. Иван Цветков Иванов
Приемен ден –
понеделник от 15:00 ч. до 17:00 ч.
телефон –
054/800-617; 054/854-395

б/ Адрес: 9700, гр.Шумен, ул.“Охрид“ № 15

в/ Електронна поща: [email protected]