МВР

ОД Шумен

 

Издаване на лична карта

 

ОДМВР ШУМЕН

ИЗДАВАНЕ НА ЛИЧНА КАРТА

Видове услуги

и

такси /лв./

Обикновена услуга

до 30 дни

 

(места за подаване на заявления)

Бърза услуга

до 3 работни дни

 

(места за подаване на заявления)

Експресна услуга

до 8 работни часа

(места за подаване на заявления)

 

Контакти:

 

ОДМВР Шумен

          
   РУ Нови пазар 

          
   РУ Велики Преслав 

           
РУ Каолиново  
Първа лична карта на лица от 14до 16.  

Без такса

Без такса

Без такса

Следваща лична карта на лица между 14 и 16 г. и за всяка карта на лица между 16 и 18 г.

13

26

65

Лична карта на лица от 18 до 58 г.

(с валидност 10 г.)

18

36

90

Начини на плащане

на таксите:

Плащане по банков път

Плащане чрез Интернет

Плащане чрез "Български пощи" ЕАД

Плащане чрез картово разплащане

Плащане във финансово звено на МВР

 

Лична карта на лица от 58 до 70 г. (безсрочна)

11

22

55

Лична карта на лица над 70 г. възраст

Без такса

Без такса

Без такса

Лична карта на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто 

2

4

10

 

Банкова сметка


BIC: UBBS BGSF

Банка ОББ - клон Шумен


IBAN:

BG57 UBBS 8002 3106 1018 04