МВР

ОД Шумен

 

Община Каолиново

Районът се обслужва от 1 ПИ и 7 МПИ, 3 служители от група “Криминална полицияи инспектор ИДПС.

Районът обхваща гр. Каолиново, кв. “Боймир”, кв. “Кус”, с. Браничево, с. Загориче, с. Пристое, с. Гусла, с. Средковец, с. Т. Икономово, с. Дойранци, с. Климент, с. Наум, с. Сини вир, с. Омарчево, с. Тъкач, с. Лятно, с. Долина, с. Лиси връх и прилежащата им територия и находящите се в районите им кметства, ЗК, фирми, предприятия, учебни заведения, питейни и търговски обекти, държавни и административни сгради.

Районът се обслужва от:

- Полицейски инспектор Нихат Рафи Фазлъев, сл. тел. 053612292 в сградата на РУП – Каолиново.

 

Първи микрорайон

Районът обхваща гр. Каолиново, кв. “Боймир” и принадлежащата им територия и находящите се в районите им кметства, ЗК, фирми, предприятия, учебни заведения, питейни и търговски обекти, държавни и административни сгради.

Района се обслужва от:

- Полицейски инспектор Нихат Рафи Фазлъев.

Приема граждани в приемни:

в гр. Каолиново – понеделник от 14.00 ч. до 16.00 ч. в сградата на РУП – Каолиново, сл. тел. 053612292.

в кв. “Боймир” – петък от 14.00 ч. до 16.00 ч. – Кметството, сл. тел. 053612132.

в кв. “Кус” – вторник и сряда от 14.00 ч. до 16.00 ч. – Кметството, сл. тел. 053612072.

- Служител от група “Криминална полиция” – гл. пол. Валентин Живков Вълчев.

- инспектор Светослав Христов Иванов – ИДПС

 

Втори микрорайон

Районът обхваща с. Браничево, с. Загориче, принадлежащата им територия и находящите се в районите им кметства, ЗК, фирми, предприятия, учебни заведения, питейни и търговски обекти, държавни и административни сгради.

Районът се обслужва от:

- Младши полицейски инспектор гл. пол. Гюнай Рамадан Реджеб.

Приема граждани в приемни:

в с. Браничево – понеделник, сряда и петък от 14.00 ч. до 16.00 ч. – Кметството, сл. тел. 053662050.

в с. Загориче – вторник и четвъртък от 14.00 ч. до 16.00 ч. – Кметството, сл. тел. 053662053.

- Служител от група “Криминална полиция” – гл. пол. Ърфан Заидов Самилов.

- инспектор Светослав Христов Иванов – ИДПС

 

Трети микрорайон

Районът обхваща с. Пристое, с. Гусла, с. Средковец, принадлежащата им територия и находящите се в районите им кметства, ЗК, фирми, предприятия, учебни заведения, питейни и търговски обекти, държавни и административни сгради.

Районът се обслужва от:

- Младши полицейски инспектор гл. пол. Гюнай Рамадан Реджеб.

Приема граждани в приемни:

в с. Средковец – понеделник от 14.00 ч. до 16.00 ч. и петък от 10.00 ч. до 12.00 ч. - Кметството, сл. тел. 053632427.

в с. Пристое – вторник и четвъртък от 14.00 ч. до 16.00 ч. – Кметството, сл. тел. 053612251.

в с. Гусла – сряда и петък от 14.00 ч. до 16.00 ч. – Кметството, сл. тел. 053632337

- Служител от група “Криминална полиция” – гл. пол. Ърфан Заидов Самилов.

- инспектор Светослав Христов Иванов – ИДПС

 

Четвърти микрорайон

Районът обхваща с. Тодор Икономово, с. Дойранци, принадлежащата им територия и находящите се в районите им кметства, ЗК, фирми, предприятия, учебни заведения, питейни и търговски обекти, държавни и административни сгради.

Района се обслужва от:

Полицай Ферхан Фикретов Ибрамов.

Приема граждани в приемни:

в с. Т. Икономово – понеделник и петък от 14.00 ч. до 16.00 ч. и сряда от 10.00 ч. до 12.00 ч. - Кметството, сл. тел. 053672216.

в с. Дойранци – вторник от 14.00 ч. до 16.00 ч. и четвъртък от 10.00 ч. до 12.00 ч. – Кметството, сл. тел. 053672403.

- Инспектор от група “Криминална полиция” – Димитър Василев Димитров.

- инспектор Светослав Христов Иванов – ИДПС

 

Пети микрорайон

Районът обхваща с. Наум, с. Климент, принадлежащата им територия и находящите се в районите им кметства, ЗК, фирми, предприятия, учебни заведения, питейни и търговски обекти, държавни и административни сгради.

Районът се обслужва от:

- Младши полицейски инспектор гл. пол. Бюрхан Неджиб Хаккъ.

Приема граждани в приемни:

в с. Наум – вторник от 14.00 ч. до 16.00 ч. – Кметството, сл. тел. 053622360.

в с. Климент – сряда и петък от 14.00 ч. до 16.00 ч. – Кметството, сл. тел. 053622236.

- Служител от група “Криминална полиция” – гл. пол. Адем Ремзиев Шерифов.

- инспектор Светослав Христов Иванов – ИДПС

 

Шести микрорайон

Районът обхваща с. Сини вир, с. Омарчево, с.Тъкач, принадлежащата им територия и находящите се в районите им кметства, ЗК, фирми, предприятия, учебни заведения, питейни и търговски обекти, държавни и административни сгради.

Районът се обслужва от:

- Младши полицейски инспектор гл. пол. Бюрхан Неджиб Хаккъ.

Приема граждани в приемни:

в с. Сини вир – понеделник от 14.00 ч. до 16.00 ч. - Кметството, сл. тел. 05363234.

в с. Омарчево – вторник от 10.00 ч. до 11.00 ч. – Кметството, сл. тел. 05365516.

в с. Тъкач – четвъртък от 14.00 ч. до 16.00 ч. – Кметството, сл. тел. 053682265.

- Служител от група “Криминална полиция” – гл. пол. Адем Ремзиев Шерифов.

- инспектор Светослав Христов Иванов – ИДПС

 

Седми микрорайон 

Районът обхваща  кв. "Кус", с. Лятно, с. Долина, с. Лиси връх, принадлежащата им територия и находящите се в районите им ЗК, фирми, предприятия, учебни заведения, питейни и търговски обекти, държавни и административни сгради.

Районът се обслужва от:

- Младши полицейски инспектор гл. пол. Рейхан Назиф Басри.

Приема граждани в приемни:

в с. Лятно – понеделник и четвъртък от 14.00 ч. до 16.00 ч. - Кметството, сл. тел. 05365215.

в с. Лиси връх – сряда от 10.00 ч. до 12.00 ч. – Кметството, сл. тел. 053682211.

в с. Долина – петък от 14.00 ч. до 16.00 ч. – Кметството, сл. тел. 05365214

- Служител от група “Криминална полиция” – гл. пол. Валентин Живков Въчев

- инспектор Светослав Христов Иванов – ИДПС