МВР

ОД Шумен

 

Община Хитрино

Първи микрорайон:

Районът обхваща селата Хитрино и Черна и принадлежащата към района територия кметства, ЗК, фирми, предприятия, учебни заведения, питейни и търговски обекти, държавни и административни сгради.
Районът се обслужва от:
- Младши полицейски инспектор Димитър Иванов, сл. тел. 054/854-386
Приема граждани в приемна в с. Хитрино, ул. “Възраждане” № 25, от 15.00 ч. до 16.00 ч., сл. тел. 2256 и 2170,
в с. Хитрино – понеделник, сряда  и петък  от 15.00 ч. до 16.00 ч.
в с. Черна – вторник и четвъртък от 15.00 ч. до 16.00 ч.
- Служители от сектор “Криминална полиция” – Калин Камджалов, сл. тел. 054/854-386.
- Инспектор от Детска педагогическа стая – Евгения Каракашева, сл. тел. 054/854-407.
 
Втори микрорайон:

Районът обхваща с. Развигорово, с. Звегор, с. Единаковци, част от гл. път І-2 от разклона с. Развигорово до разклона гр. Лозница, к-с “Тополите” с прилежащите към него бензиностанция и питейни заведения и находящите се в района им кметства, ЗК, фирми, предприятия, учебни заведения, търговски и питейни обекти, държавни и административни сгради.
Районът се обслужва от:
- Младши полицейски инспектор гл. пол. Милен Ангелов, сл. тел. 054/854-386.
Приема граждани в приемни:
в с. Развигорово – понеделник, сряда и петък - от 15.00 ч. до 16.00 ч.
в с. Звегор - вторник от 15.00 ч. до 16.00 ч.
в с. Единаковци – четвъртък от 15.00 ч. до 16.00 ч.
- Служители от сектор “Криминална полиция” – Калин Камджалов, сл. тел. 054/854-386.
- Инспектор от Детска педагогическа стая – Евгения Каракашева, сл. тел. 054/854-407.
 
Трети микрорайон:

Районът обхваща с. Каменяк, с. Сливак и с. Близнаци Каменна кариера находяща се между селата Каменяк и Хитрино и находящите се в района им кметства, ЗК, фирми, предприятия, учебни заведения, търговски и питейни обекти, държавни и административни сгради.
Районът се обслужва от:
- Младши полицейски инспектор гл. пол. Явор Йолов, сл. тел. 054/854-386.
Приема граждани в приемни:
в с. Сливак – понеделник от 15.00 ч. до 16.00 ч.
в с. Близнаци - вторник и четвъртък от 15.00 ч. до 16.00 ч.
в с. Каменяк – сряда и петък  от 15.00 ч. до 16.00 ч.
- Служители от сектор “Криминална полиция” – Калин Камджалов, сл. тел. 054/854-386.
- Инспектор от Детска педагогическа стая – Евгения Каракашева, сл. тел. 054/854-407.
 
Четвърти микрорайон:

Районът обхваща с. Висока поляна, с. Студеница и с. Тервел и находящите се в района им кметства, ЗК, фирми, предприятия, учебни заведения, търговски и питейни обекти, държавни и административни сгради.
Районът се обслужва от:
- Младши полицейски инспектор                                                    , сл. тел. 054/854-386
Приема граждани в приемни:
в с. Висока поляна – понеделник и сряда от 15.00 ч. до 16.00 ч.
в с. Студеница – вторник и четвъртък от 15.00 ч. до 16.00 ч.
в с. Тервел – петък от 15.00 ч. до 16.00 ч.
- Служители от сектор “Криминална полиция” – Калин Камджалов, сл. тел. 054/854-386.
- Инспектор от Детска педагогическа стая – Евгения Каракашева, сл. тел. 054/854-407.
 
Пети микрорайон:

Районът обхваща с. Живково, с. Становец, с. Калино и с. Иглика и находящите се в района им кметства, ЗК, фирми, предприятия, учебни заведения, търговски и питейни обекти, държавни и административни сгради.
Районът се обслужва от:
- Младши полицейски инспектор гл. пол. Ердуан Сюлейман, сл. тел. 854-386.
Приема граждани в приемни:
в с. Иглика – понеделник и петък от 15.00 ч. до 16.00 ч.
в с. Живково - вторник от 15.00 ч. до 16.00 ч.
в с. Становец – сряда от 15.00 ч. до 16.00 ч.
в с. Калино - четвъртък от 15.00 ч. до 16.00 ч.
- Служители от сектор “Криминална полиция” – Калин Камджалов, сл. тел. 054/854-386.
- Инспектор от Детска педагогическа стая – Евгения Каракашева, сл. тел. 054/854-407.

Шести микрорайон:

Районът обхваща с. Длъжко, с. Тимарево и с. Върбак главен път І-7 от Птицекомбинат “Камчия” до разклона с. Тимарево и находящите се в района им кметства, ЗК, фирми, предприятия, учебни заведения, търговски и питейни обекти, държавни и административни сгради.
Районът се обслужва от:
- Младши полицейски инспектор гл. пол. Пламен  Тодоров, сл. тел. 854-386.
Приема граждани в приемни:
в с. Тимарево – понеделник, сряда и петък от 15.00 ч. до 16.00 ч.
в с. Върбак - вторник от 15.00 ч. до 16.00 ч.
в с. Длъжко - четвъртък от 15.00 ч. до 16.00 ч.
- Служители от сектор “Криминална полиция” – Калин Камджалов, сл. тел. 054/854-386.
- Инспектор от Детска педагогическа стая – Евгения Каракашева, сл. тел. 054/854-407.

Седми микрорайон:

Районът обхваща с. Добри Войников, с. Трем и с. Байково и находящите се в района им кметства, ЗК, фирми, предприятия,  търговски и питейни обекти, държавни и административни сгради.
Районът се обслужва от:
- Младши полицейски инспектор гл. пол. ______, сл. тел. 854-386.
Приема граждани в приемни:
в с. Байково – понеделник от 15.00 ч. до 16.00 ч.
в с. Трем - вторник и четвъртък от 15.00 ч. до 16.00 ч.
в с. Добри Войников – сряда и петък от 15.00 ч. до 16.00 ч.
- Служители от сектор “Криминална полиция” – Калин Камджалов, сл. тел. 054/854-386.
- Инспектор от Детска педагогическа стая – Евгения Каракашева, сл. тел. 054/854-407.