МВР

ОД Шумен

 

Община Нови Пазар - Район №1

Районът обхваща град Нови пазар и района на с.Стан, с.Зайчино Ореше, с.Енево и прилежащите към него територии и находящите се в района му кметство, ЗК, фирми, предприятия, учебни заведения, питейни и търговски обекти, държавни и административни сгради.

 

Първи микрорайон

Микрорайонът обхваща североизточната част на гр.Нови пазар с граници: Пътен разклон за с.Памукчии и находящата се в близост бензиностанция “Петрол”, ул.Оборище /четни номера/, ул.“Тодор Каблешков” /нечетни номера/, ул.“Цар Петър” I /четни номера/, ул.“Плиска” /четни номера/, ул.“Дунав”, мост /пешеходен/, ул.“Патриарх Евтимий”, ул.“Христо Ботев” /нечетни номера/, МБАЛ “Д-р Беров “, вилна зона, както и прилежащата територия и находящите се в района, хотели, фирми, предприятия, учебни заведения, питейни и търговски обекти, държавни и административни сгради.

Районът се обслужва от:

- Полицейски инспектор Мая Цветкова, сл. тел. 0537/22151 /дежурен РУП – Н. пазар/.

Прием на граждани в приемна в гр.Нови пазар, ул.“В. Левски” № 3, ет 5, сграда на общинска администрация, сл. тел. 0537/24213, сряда и четвъртък от 14.00 ч. до 15.00 ч.

- Служители от група “Криминална полиция” – инсп. Пламен Тодоров, инсп. Светослав Алексиев, инсп. Диян Иванов, гл.пол. Кудрет Мехмед, гл. пол. Николай Пенчев и инспектор Николай Григоров - ИДПС


Втори микрорайон

Микрорайонът обхваща северозападната част на гр.Нови пазар с граници: ул.“Оборище” /нечетни номера/, ул.“Тодор Каблешков” /четни номера/, ул.“Цар Петър I” /нечетни номера/, ул.“Цар Освободител” /четни номера/, югозападно от фирма “Ново стъкло”. В района се намира и кв. “Дружба”, както и прилежащата територия и находящите се в района фирми, предприятия, учебни заведения, питейни и търговски обекти, държавни и административни сгради.

Районът се обслужва от:
- Младши полицейски инспектор гл. пол. Кудрет Мехмед

Приема граждани в приемна в гр.Нови пазар, ул.“В. Левски” № 3, ет 5, сграда на общинска администрация, сл. тел. 0537/24213, понеделник и четвъртък от 16.00 до 17.00 часа
- Служители от група “Криминална полиция” – инсп. Пламен Тодоров, инсп. Светослав Алексиев, инсп. Диян Иванов, гл. пол. Николай Пенчев и инспектор Николай Григоров - ИДПС


Трети микрорайон

Микрорайонът обхваща югоизточната част на града с граници: ул.“Христо Ботев” /четни номера/, лозя и вили западно от старото летище, път за с.Енево, стари и нови гробища, ул.“Хан Крум” /нечетни номера/, ул.“Княз Борис I” /нечетни номера/, ул.“Кирил и Методий” /от №1 до №13/ и пешеходен мост над р. Крива както и прилежащата територия и находящите се в района фирми, предприятия, учебни заведения, питейни и търговски обекти, държавни и административни сгради.

Районът се обслужва от:
- Младши полицейски инспектор гл. пол Георги Георгиев

Приема граждани в приемна в гр.Нови пазар, ул.“В. Левски” № 3, ет 5, сграда на общинска администрация, сл. тел. 0537/24213, понеделник и сряда от 15.00 до 16.00 часа

- Служители от група “Криминална полиция” – инсп. Пламен Тодоров, инсп. Светослав Алексиев, инсп. Диян Иванов, гл. пол. Николай Пенчев и инспектор Николай Григоров - ИДПС


Четвърти микрорайон

Микрорайонът обхваща южната част на гр.Нови пазар с граници ул.“Плиска” /нечетни номера/, ул.“Марица”, ул.“Св. св. Кирил и Методий” /четни номера/, ул.“Княз Борис I”, ул.“Хан Крум” /четни номера/ до овощна градина, оранжерии и зеленчукови градини находящи се южно от ул.“Пирин” до общински път свързващ с.Енево с гр.Каспичан, както и прилежащата територия и находящите се в района фирми, предприятия, учебни заведения, питейни и търговски обекти, държавни и административни сгради.

Районът се обслужва от:
- Младши полицейски инспектор гл. пол. Георги Георгиев

Приема граждани в приемна в гр.Нови пазар, ул.“В. Левски” № 3, ет 5, сграда на общинска администрация, сл. тел. 0537/24213, понеделник и сряда от 15.00 до 16.00 часа

- Служители от група “Криминална полиция” – инсп. Пламен Тодоров, инсп. Светослав Алексиев, инсп. Диян Иванов, гл. пол. Николай Пенчев и инспектор Николай Григоров - ИДПС


Пети микрорайон

Микрорайонът обхваща селата Стан, Зайчино ореше и Енево, прилежащите им територии, местност “Станата” и находящите се в района кметства, ЗК, предприятия, фирми, питейни и търговски обекти, държавни и административни сгради.

Районът се обслужва от:
- Младши полицейски инспектор гл. пол. Димитър Петков

Прием на граждани:

в с.Стан – вторник и петък от 15.00ч. до 16.00ч. в приемна в Кметството, сл. тел. 0537/24066

в с.Зайчино ореше –сряда от 15.00ч. до 16.00ч. в приемна в Кметството, сл. тел. 0537/25633

в с.Енево – понеделник и четвъртък от 15.00ч. до 16.00ч. в приемна в Кметството, сл. тел. 0537/22351

- Служители от група “Криминална полиция” – инсп. Пламен Тодоров, инсп. Светослав Алексиев, инсп. Диян Иванов, гл. пол. Николай Пенчев и инспектор Николай Григоров - ИДПС