МВР

ОД Шумен

 

ОДМВР ШУМЕН

Български лични документи издавани на чужденци с предоставена закрила в Република България
(бежанци, чужденци с хуманитарен статут и чужденци, получили убежище)

Видове услуги

и

такси /лв./

Обикновена услуга

до 30 дни


(места за подаване на заявления)

Бърза услуга

до 10 работни дни


(места за подаване на заявления)


Контакти:


ОДМВР Шумен Карта на бежанец

30

60

Карта на чужденец с хуманитарен статут

30

60

Карта на чужденец получил убежище

40

80

Начини на плащане

на таксите:

Плащане по банков път

Плащане чрез картово разплащане

Удостоверение за пътуване зад граница на бежанец

50

100

Удостоверение за пътуване зад граница на чужденец с хуманитарен статут

50

100

Удостоверение за пътуване зад граница на чужденец, получил убежище

55

110


Банкова сметка


BIC: UBBS BGSF

Банка ОББ - клон Шумен


IBAN:

BG57 UBBS 8002 3106 1018 04 

Удостоверение за завръщане в Република България на чужденец