МВР

ОД Шумен

 

Пети патрулен участък

Обхваща източната част на град Шумен. Патрулният участък да се обслужва от 1 ПИ и 1 МПИ, 2 служители от сектор “Криминална полиция” и 1 инспектор от Детска педагогическа стая.
 
Първи микрорайон:


Районът обхваща:
Бул.”С. Велики”, ул.”Индустриална” до разклона за с. Васил Друмево, околовръстно шосе Бургас – Варна на север по същото шосе до пресечната му точка с мисленото продължение на ул.”Родопи”, ул.”Родопи”, бул.”С. Велики”.
В района са включени и следните улици: “Люлебургас”, “Сакар”, “Гео Милев”, “Гоце Делчев”, “Странджа”, “Дедеагач”, “Лозенград”, “Н. Вапцаров”, “Колю Фичето” и находящите се по тях фирми, предприятия, учебни заведения, питейни и търговски обекти, държавни и административни сгради.
Районът се обслужва от:
- Полицейски инспектор Свилен Стоянов, сл. тел. 054/854-385.
Приема граждани в кв. “Тракия”, ул. “Лозенград” № 1а, всеки делничен ден от 16.30 ч. до 17.30 ч., сл. тел. 054/860-002.
- Служители от сектор “Криминална полиция” – Илия Илиеви Ярослав Антонов, сл. тел. 054/854-427.
- Инспектор от Детска педагогическа стая – Ирина  Панова, сл. тел. 054/854-407.
 
Втори микрорайон:


Районът обхваща:
Разклон кв.”Макак” на гл. път І-2 по ул. ”Макашко шосе”, ул.”Строител”, бул.”С. Велики”, ул.”Родопи”, пресечната точка на мисленото продължение на ул.”Родопи” с околовръстно шосе Бурган – Варна, “Алкомет” АД, гл. път І-2, до разклона за кв.”Макак”.
В района са включени и следните улици: “Тракия”, “Дедеагач”, “Одрин”, “Беломорска”, “Лозенград” и находящите се по тях фирми, предприятия, учебни заведения, питейни и търговски обекти, държавни и административни сгради.
Районът се обслужва от:
- Младши полицейски инспектор гл. пол. Веселин Пройнов, сл. тел. 054/854-385.
Приема граждани в кв. “Тракия”, ул. “Лозенград” № 1а, всеки делничен ден от 16.30 ч. до 17.30 ч., сл. тел. 054/860-002.
- Служители от сектор “Криминална полиция” – Илия Илиев и Ярослав Антонов, сл. тел. 054/854-427.
- Инспектор от Детска педагогическа стая – Ирина Панова, сл. тел. 054/854-407.