МВР

ОД Шумен

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА относно реда за планиране и организация на провежданетона процедурите за възлагане на обществени поръчки и за контрол на изпълнението на сключените договори в Областна дирекция на МВР – Шумен

 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА.pdf

19.08.2014

 

Обща информация за възложителя

12.12.2014

 

Заповед за изменение на вътрешните правила по чл.8б от ЗОП.pdf

09.09.2015