МВР

ОД Шумен

 

ОДМВР ШУМЕН

ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

Видове услуги

и

такси /лв./

Обикновена услуга

до 30 дни

(места за подаване на заявления)

Бърза услуга

до 10 работни дни

(места за подаване на заявления)


Контакти:

 

ОДМВР Шумен

          
   РУ Нови пазар  

          
   РУ Велики Преслав  

            
РУ Каолиново

  Издаване на СУМПС на лица до 58 г.

25

50

  Издаване на СУМПС на лица от 58 до 70 г.

11

22

  Издаване на СУМПС на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто

3

6

Начини на плащане

на таксите:

Плащане по банков път

Плащане чрез Интернет

Плащане чрез "Български пощи" ЕАД

Плащане чрез картово разплащане

Плащане във финансово звено на МВР

 

  Издаване на СУМПС на лица
над 70 г.

Без такса

Без такса

  Издаване или подмяна на контролен талон към СУМПС

2

2

  Заявление за издаване на СУМПС на български граждани може да се подаде и в РУ при СДВР/ОДМВР по постоянен адрес, в случаите на подмяна на свидетелство за управление на МПС поради изтичане на срока на валидност, при вече изтекъл срок на валидност, при промяна в данните на водача, отнасящи се до смяна на фамилия и транслитерация, както и при издаване на дубликат при заплатена такса за обикновена услуга.
     Във всички останали случаи е необходимо да посетите звената „Пътна полиция” при СДВР/ОДМВР по Вашия постоянен адрес.

Вашите мнения и въпроси относно СУМПС отправяйте към сектор „Пътна полиция” при ОДМВР Шумен, гр. Шумен, п.к.9700, ул. "Университетска № 28 и чрез електронна поща
[email protected]

 

Банкова сметка


BIC: UBBS BGSF

Банка ОББ - клон Шумен


IBAN:

BG57 UBBS 8002 3106 1018 04