МВР

ОД Шумен

 

Община Велики Преслав - Район №1

Районът обхваща град Велики Преслав и квартал Кирково, с находящите се в района фирми, предприятия, питейни и търговски обекти, учебни заведения, държавни и административни сгради и прилежащите вилни зони.

Районът се обслужва от:

- Полицейски инспектор Величко Живков Великов, сл. тел. 0538/42503 и 0538/42504 /дежурен РУП – В. Преслав/.

Приема граждани в:

приемна в гр. В. Преслав, ул. “Борис Спиров” № 76, ет. 1, сряда от 11.00 ч. до 12.00 ч., сл. тел. 0538/42611.

в кв. Кирково – четвъртък от 16.00 ч. до 17.00 ч., сл. тел. 0538/42773.

- Инспектори от група “Криминална полиция” – Атанас Герчев Атанасов, Калин Валентинов Кирилов и служители гл. пол. Георги Илиев Георгиев и гл. пол. Марин Тодоров Трендафилов

- Инспектор от Детска педагогическа стая – Росица Петрова Великова – приема граждани ежедневно в гр. В. Преслав на ул. “Борис Спиров” № 76, ет. 1, сл. тел. 0538/42611.

 

Първи микрорайон 

Районът обхваща град В. Преслав – северна част на града, с граница ул. “Св. Св. Кирил и Методий” /крайречен булевард/, с прилежащите вилни зони и “Индустриална зона” около североизточната част на града, находящите се в района фирми, предприятия, учебни заведения, питейни и търговски обекти, държавни и административни сгради.

Районът се обслужва от:

- Младши полицейски инспектор гл. пол. Тихомир Атанасов Георгиев, сл. тел. 0538/42503 и 0538/42504 /дежурен РУП – В. Преслав/.

Приема граждани в приемна в гр. В. Преслав, ул. “Борис Спиров” № 76, ет. 1, понеделник от 15.00 ч. до 16.00 ч.; четвъртък от 16.00 ч. до 17.00 ч.,сл. тел. 0538/42611.

- Инспектори от група “Криминална полиция” – Атанас Герчев Атанасов, Калин Валентинов Кирилов и служители гл. пол. Георги Илиев Георгиев и гл. пол. Марин Тодоров Трендафилов

 

Втори микрорайон

Районът обхваща град В. Преслав – южна част на града, с граница ул. “Св. Св. Кирил и Методий” /крайречен булевард/, кв. Кирково и “Археологически резерват”, с прилежащите вилни зони около южната част на града, находящите се в района фирми, предприятия, учебни заведения, питейни и търговски обекти, държавни и административни сгради.

Районът се обслужва от:

- Младши полицейски инспектор гл. пол. Захари Матеев Стоев, сл. тел. 0538/42503 и 0538/42504 /дежурен РУП – В. Преслав/.

Приема граждани в приемна в гр. В. Преслав, ул. “Борис Спиров” № 76, ет. 1, вторник от 15.30 ч. до 16.30 ч.; петък от 11.00 ч. до 12.00 ч.,сл. тел. 0538/42611.

- Инспектори от група “Криминална полиция” – Атанас Герчев Атанасов, Калин Валентинов Кирилов и служители гл. пол. Георги Илиев Георгиев и гл. пол. Марин Тодоров Трендафилов