МВР

ОД Шумен

 

Новини

Близо 1400 проверени пътни превозни средства по време на акция "Зима"

12 са проведените специализирани операции по време на акция „Зима“  на територията на област Шумен. Проверени са общо 1378 пътни превозни средства, като най-голям е броят на леките автомобили- 1152. Извършени са проверки на 164 товарни автомобила, 22 велосипеда, 22 превозни средства с животинска тяга, седем броя селскостопанска техника, четири мотоциклета и шест мотопеда. Констатирани са 122 неизправности по пътните превозни средства, като 53 от тях са били свързани с осветителните системи и сигнализация. Петима водачи са установени да управляват с разкъсани или износени гуми. Съставени са 672 глоби с фиш, 347 акта. От движение са спрени 25 пътни превозни средства.Пет са съставените актове на водачи на превозни средства с животинска тяга, толкова са и на велосипедисти.  По време на акцията са установени 26 нарушения на пешеходците. Съставени са им 6 акта, наложени са 20 глоби с фиш. До АПИ за отстраняване на недостатъци на пътните настилки, вертикална и хоризонтална маркировка са изпратени шест предписания. Изпълнено е едно, по останалите се работи. До местните органи са съставени седем предписания свързани с подобряване на уличното осветление, отстраняване на недостатъците на пътните настилки, вертикална и хоризонтална маркировка. Изпълнени към момента са три от тях. 

12 дек 2018

Какво да не забравяме при пътуване в зимна обстановка

Във връзка с усложняване на пътната обстановка напомняме на някои основни правила за пътуващите. За да не попаднете в бедствена ситуация избирайте по маршрута си само пътища за които имате информация, че се почистват с приоритет. По време на пътуване спазвайте изрично указателните знаци и не навлизайте в проходи, пътища или участъци от тях, които са затворени за преминаване по време на зимния сезон. При рязко влошаване на пътната и метеорологична обстановка преустановете пътуването, като спрете в най-близкото населено място. Ако по време на пътуването се натъкнете на затрупани автомобили, маркирайте мястото и съобщете на органите на Пътна полиция или на пътните служби чрез телефон 112. Завържете дреха с ярък цвят на най-високата част от автомобила в случай на затъване в навявания от сняг. Избягвайте непрекъснатата работа на двигателя на празен ход, поради опасност от отравяне – гасете го периодично. Обърнете сериозно внимание на подготовката на автомобила за този период, преди евентуално пътуване:- гуми за зимни условия, вериги за сняг,въже, лопатка, фенерче и достатъчно гориво. Облечете се с подходящо за сезона облекло. Вземете със себе си вода, пакетирана храна и медикаменти. Заредете добре батерията на мобилния си телефон.При обилен снеговалеж , виелици и заледявания обмислете добре колко е наложително пътуването ви и с какво да се придвижите! В такива случаи е препоръчително да се използва железопътен транспорт – там, където е възможно. Информация за бедстващи хора подавайте на тел. 112, като съобщите местоположението си, броя на хората в превозното средство, тяхната възраст и физическо състояние. Не злоупотребявайте със сигналите до тел. 112. Пренасочване на екипи от различни институции (Агенция „Пътна инфраструктура”, МВР, Спешна помощ) при фалшив сигнал, може да коства човешки живот в реална ситуация.

 

 

12 дек 2018

За вашата пожарна безопасност през зимата

Зимата е сезонът,  през който се усложнява пожарната обстановка. През сезона се използват много и различни отоплителни и нагревателни уреди. Ползването на електрически, на твърдо и течно и газообразно гориво увеличава опасността от възникване на пожари. При инцидентите не е изключено освен материални загуби да има и човешки жертви- тогава, когато не са предприето необходимите мерки за пожарна безопасност. Ето защо от РДПБЗН- Шумен отправят апел към хората да бъдат внимателни и отговорни. Припомнят и правилата за пожаробезопасна експлоатация на различните отоплителни уреди

ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ОТОПЛИТЕЛНИ И НАГРЕВАТЕЛНИ УРЕДИ:
Никога не оставяйте включени уреди без наблюдение! 
При напускане на дома или офиса още веднъж се убедете, че сте изключили уредите.
Не използвайте нестандартни и саморъчно направени уреди!
Изучавайте и стриктно спазвайте инструкциите за експлоатация на производителя!
При необходимост от ремонт на електрически уреди и съоръжения се доверявайте само на специалисти. 
Включвайте електроуредите само към силови токови кръгове с подходящо за целта сечение на проводниците. 
Контактите трябва да са тип “ШУКО”, по възможност да не се ползват разклонители.
Знайте, че няма електроуреди, които да могат да ви служат вечно. След изчерпване на лимита им те губят своята надеждност и безопасност. 
Не ползвайте отоплителни уреди с открити реотани.
Върху или в близост до електрическите уреди никога не оставяйте горими предмети. Не ги използвайте за сушене на дрехи. 
Осигурете безопасността на децата, като поставите предпазители на контактите. 
При включени електроуреди никога не оставайте децата без наблюдение!  
Укрепете добре всички отоплителни уреди поради опасността от обръщане.
Последното е особено важно и за безопасността на Вашите близки, ако те са трудноподвижни, възрастни или болни хора! Те са най-рисковата социална група при пожар!
Специално внимание трябва да отделите на пожарната безопосност на топлоакумулиращите електроуреди. Монтажът им трябва да се извърши от специалист. Захранването им трябва да е на отделен токов кръг с автоматичен предпазител, при сечение на захранващия проводник не по-малко от 4 кв. мм.
Трябва да запомните: При пожар уреди под напрежение или включени към електрическата мрежа не могат да бъдат гасени или охлаждани с вода! Това може да стане само след изключване на електрическия ток от централното електрическо табло или от етажното такова! Има опасност от токов удар с фатални последици!

ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЕЧКИ С ТВЪРДО ГОРИВО (ДЪРВА ИЛИ ВЪГЛИЩА):
Използването на отоплителни уреди на твърдо гориво е широко застъпено и днес, като често се подценява пожарната им опасност. 
За тяхната безопасна експлоатация също е необходимо съобразяването с инструкциите на производителя. Горивните камери на такива уреди са изчислени на определен тип гориво и при ползването на друг вид с по-висока калоричност стените на печките прогарят. 
Недопустимо е ползването на самоделни отоплителни уреди за твърди горива!
Още при инсталирането на отоплителни уреди на твърдо гориво трябва да се спазят следните изисквания:
- отстояние от горими предмети не по-малко от 80 см. Стената зад печката не трябва да се облицова с горими материали;
- задължително поставяне на негорима подложка с прагове от трите страни с размер 30 см отпред и по 20 см отстрани на уреда;
- стабилно укрепване на димоотводните тръби (кюнците). 
Отворите към комина трябва да се затварят със стандартно изработени ламаринени розетки.
В комините на сградата не трябва да има фуги към помещенията и те периодично (в зависимост от интензивността на ползване, но не по-малко от един път годишно) трябва да бъдат почиствани от налепи и сажди. 
Преминаването на комините през горими междуетажни конструкции, както и през таваните трябва да е специално защитено с негорими материали. 
Комините трябва да са измазани отвън и отвътре. От по-старите сгради трябва да бъде отстранена допусканата в миналото строителна неизправност – вградена дървена греда в конструкцията. Пожарната опасност в този случай не е за подценяване – през комина преминават нагрети до висока температура продукти на горенето, които променят състава на дървесината и водят до запалване.
Печките никога не трябва да се запалват с леснозапалими течности (бензин, нафта и др.), както и да се зареждат с гориво от вечерта за другия ден.
Винаги след ползване на печка на твърдо гориво тя трябва да се угасява докрай. Опасно е т. нар. непълно горене или тлеене на дървесината, при което се отделя силно токсичният продукт на горенето въглероден окис. Той не се усеща, но може да доведе до задушаване. Ако печката се самозагаси, трябва да почистите горивната й камера!
Никога не изхвърляйте неизстинала сгурия там, където има горими отпадъци!
Не оставяйте за сушене около отоплителните уреди дрехи и др. леснозапалими материали. 
Зиданите печки (камините) трябва да са монтирани на конзоли, вградени в носещи стени на плътна негорима основа с височина поне 25 см. от горимия под до огнището. Те трябва да са добре измазани или изолирани с негорими материали, като не се допускат никакви процепи и пукнатини, през които горенето може да се разпространи към съседни помещения.
Важно е спазването и на правилата за съхраняване на горивата. Това трябва да става в специално устроени места, като се избягва непосредствената близост с помещенията за живеене.
Пристроените към къщите навеси трябва да са с негоримо покритие до плътни негорими стени. При наличие на влага въглищата могат да се самозапалят!
Въглищата да се складират най-много до 2 метра височина на отделни купчини.
Средствата за запалване на отоплителните и нагревателните уреди – кибрити и запалки, трябва да се съхраняват на недостъпни за децата места! 
Процесът на горене е особено интересен за малчуганите, а детската игра с огън е сред причините за пожар с най-тежки последици!
Упражнявайте постоянен надзор над децата. Никога не ги оставайте сами вкъщи при работещи отоплителни уреди!
Никога не ги заключвайте! 
Техният интерес трябва да бъде задоволен с Вашите ясни обяснения и указания как пожаробезопасно трябва да се използват отоплителните уреди!

ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЕЧКИ С ТЕЧНО ГОРИВО (НАФТА):
Нафтата е висококалорично гориво с относително ниска цена. Безопасното и ползване трябва да бъде съобразено обаче с високата й пожарна опасност като леснозапалима течност. Не по-малко опасни са нагретите пари, които може да доведат и до взрив. 
Нафтовите печки трябва да са устроени върху негорими подложки с вертикални прагове от всички страни. 
Внимателно трябва да бъде следена изправността на дозаторите, спирателната и контролно-измервателната арматура, термозащитата и автоматиката на уреда.
Не бива да се допускат нарушения на целостта (прогаряния) на стените на разходния резервоар и на горивната камера.
Недопустимо е зареждането с гориво на неизстинала нафтова печка поради нагретите пари в горивната камера. 
При разливане на гориво незабавно нагрятата течност около резервоара и печката трябва да бъдат отстранени. 
Недопустимо е в нафтови печки – стандартно изпълнение, да се ползват отпадъчни нефтопродукти с неясен състав и произход! 
Важно! В жилищата трябва да се съхранява нафта само за ежедневни нужди. 
Недопустимо е съхраняването на нафтата (и други леснозапалими течности) да става в общите части на кооперации и жилищни блокове (мазета, тавани и др.).
За безопасно съхранение трябва да се използват херметично затварящи се съдове, които не се наелектризират. 

 ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЕЧКИ С ГАЗОВО ГОРИВО (ПРОПАН-БУТАН):
Дейностите по устройването и техническото поддържане на газовите отоплителни уреди трябва да се извършват само от специалисти. Експлоатацията им следва да се осъществява само след предварително обучение. 
Важно правило за ползването им е постоянният контрол за техническата изправност на съоръженията – автоматиката, вентилите и др., осигуряващи нормална работа. 
Необходимо е уредите да са стандартно изпълнение и в никакъв случай да не се използват газови устройства и бутилки със съмнителен произход.
Отопляваните с газови печки помещения задължително трябва да са с постоянна естествена вентилация. 
Недопустимо е устройването и съхранението на газови бутилки в бани и спални, в помещения под кота нула (мазета, шахти и др.), в близост до печки, радиатори и каквито и да е източници на топлина, както и на места с пряко слънчево нагряване, в гаражи, общи тавани и стълбища. 
Нарушаването на херметичността на газопроводите (маркучите или шланговете) с изтичане на газ в затворено пространство е изключително опасно. 
С цел установяване на течове на газ у нас към пропан-бутана се добавя мирис на чесън. В случай, че усетите специфичната миризма, веднага затворете вентилите и започнете проветряване на помещението. Пропан-бутана е по-тежък от въздуха и се наслагва в ниските части на помещението, поради което проветряването трябва да се извърши и за най-ниските точки. 
В случай на теч над допустимата концентрация, при източник на запалване с минимална мощност може да се възпроизведе взрив. Ако е тъмно, не палете лампата и не ползвайте открити огнеизточници – запалки, свещи и др. По най-бързия начин изключете електричеството.
Проверката за изтичане на газ в никакъв случай да не се извършва чрез поднасяне на открит огън към съмнителното място. Това можете да извършите чрез сапунен разтвор на мястото на евентуалния теч.
Необходимо е да знаете, че при всяко напълване отново на битовите бутилки с газ на определените за това газостанции се извършва задължителна проверка на годността на съда под налягане. 
Периодично той трябва да се подлага на проверка от оторизираните за това органи, по специална методика за откриване на скрити дефекти.
Не поемайте излишен риск и не практикувайте напълване с газ на по-малки бутилки от такива с по-голяма вместимост. 
Всяка профилактика, която трябва да бъде извършвана, задължително е посочена в инструкциите на производителя на съответния газов уред. Изисквайте от търговците при покупка на уред да Ви бъде предоставена съответната инструкция на български език.

 

ПОГРИЖЕТЕ СЕ ЗА БЛИЗКИТЕ СИ, КОИТО СА БОЛНИ И/ИЛИ ТРУДНОПОДВИЖНИ И В ПО-ГОЛЯМАТА ЧАСТ ОТ ВРЕМЕТО – САМИ Трудно подвижните и болните хора попадат в най-рисковата група при пожар. Ако имате близък човек, който отговаря на горните условия трябва Вие да предприемат мерки за осигуряване на пожарната му безопасност: -отоплителните уреди трябва да се разполагат на безопасно разстояние от горими материали и конструкции - минимум 0,5м; -отоплителните уреди трябва да са стабилно укрепени - при затрудненото придвижване на болния не трябва да има риск от преобръщане на уреда. Осигурете негорими съдове, в които пушачите да събират пепелта и угарките; амортизираните и морално остарели електро и отоплителни уреди и съоръжения трябва да бъдат подменени с изправни уреди;подменете електрическите проводници (ако изолацията на старите проводници е износена и са оголени или прогорели - могат да станат източник на запалване).

Поставете телефон в близост до болния или трудно подвижния човек, за да има възможност за незабавна телефонна връзка с тел. 112 или с Вас. Осигурете на Вашия близък допълнителна помощ в домакинството или окажете съдействие за включване в системата на социалния патронаж.

Поемете своята отговорност в грижите за Вашите близки!

 

 

12 дек 2018

Технически проблем затруднява работата в сектор "Пътна полиция" - Шумен

Възникнал е технически проблем при инсталиране на нова версия на автоматизираната информационна система.  Това е причината през днешния ден да бъде спрян достъпът  до Автоматизираната информационна система „Управление на наложени глоби по наказателни постановления и извършване на плащания по тях през Интернет, SMS, WAP“ и до Портала за електронни административни услуги – задължения по документи, издадени от Пътна полиция.

До отстраняване на проблема гражданите няма да могат да извършват съответните справки онлайн, ще бъде затруднено и административното обслужване на гишетата на пътна полиция в столицата и в цялата страна. От „Пътна полиция“- Шумен добавят, че до отстраняване на проблема не могат да бъдат приемани заявления за издаване на СУМПС и да бъдат връчвани готови.

В момента експерти работят по отстраняването на проблема. МВР поднася  извинения за причиненото неудобство

 

10 дек 2018

Мобилните екипи продължават да работят по противодействие на престъпността и опазване на обществения ред в малките и отдалечени населени места

Целта на мобилните групи, които патрулират в отдалечените и малки населени места на територията на ОДМВР- Шумен е да предотвратяват,  пресичат и да разкриват престъпления. Друга тяхна задача е контролът по Закона за движение по пътищата. Много често жителите на селата подават сигнали на екипите както за нарушители на пътя, за нарушения на обществения ред и сигнали от битов характер.  При обходите се обръща специално внимание на самотните  и възрастни хора. При разговори с тях им се заостря вниманието да не допускат непознати хора, които се представят за амбулантни търговци в имотите им, обяснява им се и как да действат ако ги атакуват телефонните  измамници. Освен мобилните групи по график малките населени места се посещават и от мобилни екипи на ОДМВР- Шумен, в които са включени инспектори от Криминална и Икономическа полиция и служители  от Охранителна полиция. Тяхната задача е да установят има ли нерешени проблеми, поставени на вниманието на мобилните групи. Графикът за предстоящите срещи през този месец е следният:

РУ Шумен

06.12.2018

11:00 часа

Село Новосел

Кметство

06.12.2018

13:00 часа

Село Средня

Кметство

06.12.2018

14:00 часа

Село Черенча

Кметство

06.12.2018

15:00 часа

Село Градище

Кметство

06.12.2018

16:00 часа

Село Белокопитово

Кметство

 

РУ Велики Преслав

13.12.2018

11:00 часа

Село Миланово

Кметство

13.12.2018

13:00 часа

Село Хан Крум

Кметство

13.12.2018

14:00 часа

Село Троица

Кметство

13.12.2018

15:00 часа

Село Осмар

Кметство

13.12.2018

16:00 часа

Село Кочово

Кметство

 

РУ Каолиново

20.12.2018

11:00 часа

Село Църквица

Кметство

20.12.2018

13:00 часа

Село Долина

Кметство

20.12.2018

14:00 часа

Село Лятно

Кметство

20.12.2018

15:00 часа

Село Сини вир

Кметство

20.12.2018

16:00 часа

Село Омрачево

Кметство

 

РУ Нови пазар

27.12.2018

11:00 часа

Село Златна нива

Кметство

27.12.2018

13:00 часа

Село Върбяне

Кметство

27.12.2018

14:00 часа

Село Правенци

Кметство

27.12.2018

15:00 часа

Село Избул

Кметство

27.12.2018

16:00 часа

Квартал Калугерица на град Каспичан

Кметство

 

05 дек 2018

В ОДМВР- Шумен е създадена организация за осигуряване на безопасността по време на студентския празник - 8 декември

В ОДМВР- Шумен е създадена организация за осигуряване на безопасността по време на студентския празник -  8 декември. В районите около местата, на които ще се провеждат тържествата ще има засилено полицейско присъствие. В полицейските управления на територията на областта са предвидени специализирани полицейски операции. Създадена е организация за контрол над водачите на автомобили  и недопускане да управляват под въздействие на алкохол, наркотични или други упойващи вещества, неправоспособни водачи. При проверките ще се следи дали водачите управляват технически изправно моторно превозно средство, имат ли задължителна застраховка „Гражданска отговорност“.  Започнали са срещи с охранителните фирми, които следят за реда в заведенията на територията на град Шумен.  Обръща им се  специално внимание да не допускат хора в нетрезво състояние, с агресивно поведение, и носещи съмнителни вещи и предмети, които биха могли да застрашат сигурността на празнуващите.

Служители на РДПБЗН- Шумен ще извършат съвместни проверки с полицейски служители в дискотеки, барове, клубове и заведения за развлечения с удължено работно време преди празника. Ще бъдат проверени условията за евакуация, налична ли е организация за пожарна безопасност, евакуационно осветление и системи за пожароизвестяване.

 

За да остане празникът незабравим, „Пътна полиция“ съветва настоящи, бивши и бъдещи студенти:

 

Не ползвай личен транспорт за празника!

Намери си шофьор с кола за отиване и връщане и си гарантирай, че той няма да пие алкохол!

Използвай при възможност обществен транспорт, като си резервираш билет предварително!

Ако сте група, ползвайте промоциите и пътувайте организирано с обществен превоз. Така няма да ограничите нито една от възможностите за забавление.

 

Ако все пак ще ползваш сам или с приятели личен транспорт:

ПОДГОТВИ:

- документите си – лична карта, свидетелство за управление на МПС;

- документите на автомобила;

- сключената задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите;

- документ за платена винетна такса;

- документ за преминат годишен технически преглед;

- финансови средства.

 

ПРОВЕРИ:

- автомобилът технически изправен ли е – спирачки, чистачки, светлини;

- гумите подходящи ли са за зимни условия;

- водата сменена ли е с антифриз;

- има ли масло;

- аптечката напълно ли е оборудвана и медикаментите в нея в срок на годност ли са;

- светлоотразителната жилетка в колата ли е;

- обезопасителният триъгълник на мястото си ли е;

- има ли пожарогасител в колата;

- парното работи ли.

 

ЗАРЕДИ:

- незамръзваща течност в резервоарчето за чистачките;

- достатъчно гориво;

- храна и вода за из път;

- мобилния си телефон и си осигури зарядно за автомобил;

- постави вериги за сняг, буксирно въже, може и други подръчни инструменти за чистене на сняг – лопата, метла/четка;

- спрей против замръзване на уплътнители и чистачки;

- сложи и одеяло.

 

ПОМИСЛИ:

- какъв да бъде маршрутът;

- кой ще кара колата – правоспособен водач ли е;

- кой е най-опитният водач – нека той кара колата;

- ако шофираш чужд автомобил, познаваш ли особеностите му и сигурен ли си в уменията си да го управляваш при зимни условия;

- за сигурността на всички в автомобила – поставете си коланите;

- кой ще пие алкохол – нека шофьорът не пие. Ако е един от вас, може да му направите промоция и да поемете разходите му в замяна.

 

ОСВЕДОМИ СЕ:

- за прогнозата за времето за областите, през които преминава маршрутът ти;

- за въведени постоянни или временни ограничения по маршрута си;

- за спасителни служби в близост до мястото за почивка и за начините на връзка с тях;

- има ли мобилен обхват в местността, в която ще бъде купонът;

- има ли бензиностанция в близост до мястото за почивка.

 

  • Никога не шофирай пил или дрогиран!
  • Ако чувстваш умора или сънливост, не шофирай!
  • Бъди концентриран, не отклонявай вниманието си при шофиране!
  • Не участвай в нерегламентирани състезания (гонки)!

                      При необходимост сигнализирай на телефон 112.

 

04 дек 2018