МВР

ОД Шумен

 

Новини

Традиционната акция на полицията „Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя!“ започна в Шумен с превантивни беседи в училищата

Акцията обхваща времето от месец юни до месец август. Целта е да се ограничат причините и условията за настъпване на пътни произшествия с участието на подрастващи по време на летните месеци и ограничаване броя на пътните инциденти от този вид.
Предвид факта, че голяма част от пътните произшествия в това число и с пострадали деца, настъпват поради ниска култура на поведение както на децата, така и на техните родители или на лицата, полагащи грижи за отглеждането и възпитанието им, с цел осигуряване по-безопасна среда при движението на подрастващите по пътищата на страната през летните ваканционни дни, е предвидено провеждане на срещи и беседи с ученици, на които ще се дават конкретни препоръки за игра на безопасни места по време на ваканцията; управление на велосипед съгласно изискванията на Закона за движението по пътищата (ЗДвП) според възрастта на децата; правилно движение като пешеходци и безопасно поведение като пътници в пътни превозни средства. 
Ще се разясняват административнонаказателната и наказателна отговорност при управление на моторни превозни средства от неправоспособни малолетни и непълнолетни. Предвидени са  специализирани полицейски операции в дните, в които са планирани ученически празненства за края на учебната година в различните възрастови групи, както и в дните на официално закриване на учебната година и засилено полицейско присъствие в районите на учебните заведения.
Специализирани операции ще се провеждат и през месеците юли и август. Те ще са насочени към неправилно движение на пешеходци, велосипедисти и водачи на други двуколесни превозни средства, в т.ч. и деца-водачи, и контрол над използването на детски обезопасителни системи, обезопасителни колани и предпазни каски.
Предвидени са съвместни проверки с органите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” при Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, регионалните структури на управленията по образованието и училищните ръководства за планиране на съвместни действия за обезпечаване сигурността на децата, които ще участват в организирани екскурзии до края на учебната година и през летните месеци. Създадена е организация за извършване инструктажи на водачите и проверки за недопускане управлението на автобуси с концентрация на алкохол в кръвта и/или след употреба на наркотични вещества или техни аналози; ще се извършват проверки на техническата изправност на автобусите, с които ще се провеждат екскурзиите. При установяване на нарушения незабавно ще се предприемат съответните законови мерки.За времето от 1 юни до 30 септември 2017 година  на територията обслужвана от ОД МВР Шумен  са настъпили общо 29 тежки пътнотранспортни произшествия (34,94% от всички 83 ТПТП през 2017 г.) с 4 загинали (16,67% от всички 24 загинали през 2017 г.) и 31 ранени (32,63% от всички 95 ранени през 2017 г.).

В резултат на ТПТП през 2017 г. са загинали 2 и са ранени 12 деца. През месеците юни, юли, август и септември на 2017 г.  е загинало едно дете.  Броят на ранените през летните месеци деца е 5 (3 момчета и 2 момичета) или 41,67% от всички ранени през годината 12 деца.

По вид на участник в ПТП травматизмът сред подрастващите през летните месеци на 2017 г. е разпределен, както следва:

- пътници1 загинал (от общо 2 за 2017 г.) и 2 ранени (от общо 4 за 2017 г.);

- водачи0 загинали  и 2 ранени (от общо 4 за 2017 г.);

- пешеходци 0 загинали  и 1 ранен (от общо 4 за 2017 г.).

Пътния травматизъм на територията обслужвана от ОД МВР Шумен по години е следният:

 

Година

 

Участник

(статус)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

загинали

14

11

11

11

16

24

24

ранени

92

87

101

119

113

95

95

 

През периода от 01.01.2018 г. до 31.05.2018 г. на територията обслужвана от ОД МВР Шумен е загинало 1 и са ранени 7 деца (5 леко и 2 тежко ранени). Загиналото дете е било пътник в автомобил. От ранените 7 деца 1 е било пътник, а 6 – пешеходци. От децата ранени водачи няма.

 

 

За времето от 01 юни до 30 септември 2017 г.  на територията  са настъпили общо 2759 тежки пътнотранспортни произшествия (ТПТП) (40,06% от всички 6888 ТПТП през 2017 г.) с 255 загинали (37,39% от всички 682 загинали през 2017 г.) и 3584 ранени (41,29% от всички 8680 ранени през 2017 г.).

В резултат на ТПТП през 2017 г. са загинали 36 (за 2016 г. броят е същият) и са ранени 1110 деца (за 2016 г. – 1160, с 50 повече). През месеците юни, юли, август и септември на 2017 г. броят на загиналите деца е 21 (17 момчета и 4 момичета) или 58,33% от загиналите през годината 36 деца. Разпределението на загиналите при тежки произшествия деца за четирите месеца на 2017 г. е средно по 5 на месец. Броят на ранените през летните месеци деца е 509 (296 момчета и 213 момичета) или 45,86% от всички ранени през годината 1110 деца. Разпределението на ранените при ТПТП деца за четирите месеца на 2017 г. е средно по 127 на месец или средно по 4 на ден.

По вид на участник в ПТП травматизмът сред подрастващите през летните месеци на 2017 г. е разпределен, както следва:

- пътници16 загинали (от общо 27 за 2017 г.) и 118 ранени (от общо 613 за 2017 г.);

- водачи3 загинали (от общо 5 за 2017 г.) и 73 ранени (от общо 149 за 2017 г.);

- пешеходци 2 загинали (от общо 4 за 2017 г.) и 318 ранени (от общо 348 за 2017 г.).

Загиналите при ТПТП 21 деца през периода юни – септември 2017 г. са с 6 повече от загиналите деца през същия период на 2016 г. (21/15), а ранените 509 деца са с 39 по-малко в сравнение с периода на 2016 г. (509/548). От юни до септември 2017 г. в ПТП, при които няма последици за децата, участници са били 43 подрастващи.

 Загиналите деца-пътници в ППС през периода юни – септември 2017 г. са с 6 повече спрямо същия период на 2016 г. (16/10), а ранените 118 са със 175 по-малко спрямо периода на 2016 г. (118/293). Децата- водачи, загинали при ПТП през периода на 2017 г., са с едно по-малко в сравнение с периода на 2016 г. (3/4), като се отбелязва намаляване и в броя на ранените с 39 (73/112). Броят на загиналите пешеходци на възраст до 17 години през 2017 г. се е увеличил спрямо периода на 2016 г. с един (2/1), но броят на ранените се е увеличил два пъти (318/143).

През периода от 01.01.2018 г. до 31.05.2018 г. на територията на страната при ТПТП са загинали 8 и са ранени 331 деца. От загиналите 8 деца 6 са пътници, едно е водач, едно е пътник. От ранените 331 деца 171 са пътници, 117 – пешеходци, а 43 – водачи. В сравнение с петте месеца на 2017 г. загиналите деца през 2018 г. са с 4 повече (8/4), а ранените са по-малко с 40 (331/371).20 юни 2018

Към водачите: При ПТП с леки материални щети и ясна вина на водачите ползвайте двустранни протоколи

Протоколите спестяват време, административна вина и наказание

Произшествията с материални щети – какво трябва да знаем за тях. В градски условия всеки от нас е попадал в рискова ситуация по време на шофиране- задръстване, неправилно изпреварване, отнемане на предимство, неправилно престрояване или престой. За съжаление в някои от случаите възникват пътно-транспортни произшествия, в резултат на които се нанасят щети на автомобилите- брони, калници, мигачи, фарове, решетки.  В много от тези случаи водачите не са подготвени за ситуацията и предпочитат да се обадят в полицията.  При инцидент, в който няма пострадали и спор за вина можем да попълним двустранен протокол.  В този случай се избягва присъствието на екип на Пътна полиция, който трябва да посочи виновният участник. Следва съставяне на акт за установено административно нарушение, следва наказателно постановление, глоба, отнемане на контролни точки, чакане на опашки за плащане и  други.

Двустранен протокол за произшествие се попълва  като се спазят няколко задължителни условия :не трябва да има пострадали лица; в ПТП-то са участвали само две превозни средства; няма никакъв вид друго повредено имущество, освен двете превозни средства; между двамата шофьори има абсолютно съгласие относно обстоятелствата при инцидента, както и единодушие за вината; и двамата водачи трябва да притежават необходимите права за управление на съответното МПС, с които се е случил инцидента; не трябва да бъдат употребявали алкохоли или други упойващи вещества. Ако дори едно от горните условия не бъде спазено, то тогава водачите задължително трябва да уведомят Пътна полиция  за случилото се, като тогава протоколът се издава от тях.

И все пак, в случай, че се наложи да попълвате подобен документ е добре да сте наясно с подробностите по неговото съставяне. Двустранният констативен протокол за ПТП се попълва два пъти с абсолютно еднакво съдържание за двете страни. Всеки ще пише по два пъти. Синята колона се попълва задължително от виновния, този който е причинил произшествието. Жълтата е за пострадалия –  този, когото са блъснали. В случай, че има възможност, добре е в двустранния констативен протокол за ПТП да се посочи име и телефон на свидетел в случай, че  застрахователите не искат да признаят протокола. В средната колонка се описват обстоятелствата за всяка една от страните. Опциите са ограничени, но това не бива да бъде стряскащо. Просто изберете най-близката до случая опция. Съставя се схема на произшествието. Задължително е да се посочат имената на улиците, където е станал удара, както и да се отбележи коя от колите е МПС А и коя е Б. В полето „Видими щети на превозно средство Х“ се вписва това, което следва да бъде възстановено от застрахователя, видимите щети. Застрахователите правят огледи, така че не бива да ви притеснява, ако пропуснете нещо. Все пак, опитайте да бъдете изчерпателни. След приключване на двустранния констативен протокол за ПТП екземпляритр се сравняват и подписват.

Важно е да сте наясно, че пострадалият водач трябва да се яви не по-късно от 7 дни след подписването на протокола при застрахователя на виновния водач, заедно с автомобила си. Там той трябва да представи документите на превозното средство, свидетелството си за правоспособност на управление, екземпляра от двустранния протокол и попълнен от виновния водач Доклад на застрахователя.

20 юни 2018

Криминалисти установиха мъж, който се представял за полицай и извършил кражби на пари от шест жилища в Шумен

Криминално прояверният с измами жител на Каварна е задържан за срок до 72 часа с постановление на прокурор

След прецизна работа криминалисти от РУ- Шумен установиха и задържаха мъж, който се представял за полицай в града, и извършвал кражби на пари от жилища на предимно възрастни хора. П.С./41г./ години с адрес в гр. Каварна развил „полицейската си дейност“ на територията на Шумен  в дните от 1 до 4 юни. На различни адреси в града посещавал жилища на предимно възрастни хора и се представял за полицейски служител. Обяснявал, че проверява дали парите им са прибрани на подходящо място като идеята му била да ги защити от евентуални посегателства от крадци. По време на „превантивната си дейност“ мъжът успявал да разбере къде хората държат спестяванията си. Използвал различни трикове да отклони вниманието им, за да отнеме парите. По тази схема са извършени кражби от шест семейства в града. Образувани са 4 досъдебни производства и за заведени 2 преписки по заявителски материали. Работата на криминалистите  по установяване на извършителя била усложнена от факта, че описанието което давали за „полицая“  било в широк диапазон- от костюмиран млад мъж до мъж с папки до мъж на средна възраст,облечен в спортни дрехи. Всички го описвали като комуникативен. Давал вид на загрижен за възрастните хора. Проведени са множество оперативни действия. Изяснена била самоличността му- П.С./41г./, криминално проявен с измами и кражби. Бил е обявен за издирване. Вчера е  принудително доведен в Шумен след като полицейски служители установили местонахождението му в гр. Варна.

Преди да започне кариерата му  на „полицай“ се е представял като социален работник. Осъждан е. Изтърпял е ефективно наказание „лишаване от свобода“. С постановление на прокурор от Районна прокуратура – Шумен е задържан за срок до 72 часа. Работата по документиране на престъплението продължава под ръководството на наблюдаващ прокурор.

14 юни 2018

Криминалисти на РУ-Шумен установиха и задържаха извършителки на няколко джебчийски кражби

Действията по разследването са проведени под ръководството на прокурор от Районната прокуратура

В хода на предприети полицейски действия, вчера криминалистите  задържали на територията на Шумен двете местни жителки – А.В. /38г./ и К.В. /22г./. Операцията е реализирана след продължително разследване, в рамките на което е установен механизмът, по който двете жени действали. На 10 април те забелязали мъж да тегли пари от клон на банка на бул.“Велики Преслав“ и го последвали. Когато влязъл в търговски обект, по-младата се оплакала от болки и се свлякла на земята. Притеснен, мъжът се втурнал да й помогне, а в това време другата опитала да го пребърка за парите, но не успяла. Мъжът излязъл от магазина, качил се в такси, двете жени  - в друго и отново го проследили. Пред дома му пак се разиграла сцената с болката и 78-годишният предложил да даде лекарство. През това време партньорката й успяла да го пребърка и да му отнеме 650 лева. По-късно, на 30 април А.В.  действала сама. Тя последвала 67-годишна  жена по ул. „Цар Освободител“ в Шумен и в удобен момент откраднала портмонето й с 300 лв. На 8 май двете успели да приберат 600 лева от 90-годишен, когото набелязали минути след като си взел пенсията. За да му отнемат парите , те умишлено затворили вратата на пощенския клон и помолили да им помогне да я подпрат, за да остане отворена. Докато помагал на едната, другата отнела парите на възрастния човек. На 17 май пак двете проявили изключителна наблюдателност към хората, които ползват банкомат към банка в центъра на града. Набелязали си за жертва жена, която изтеглила пари. Последва ли я, и в асансьор на блок на бул.“Симеон Велики“ успели незабелязано да й отнемат портмонето с 300 лева и дебитната карта. Намерили пин кода и изтеглили още 400 лева.
Двете са задържани за срок до 24 часа в РУ-Шумен. А.В. и К.В. са известни на полицейските служби във Великобритания и Германия, съдени са за  джебчийски кражби и са излежали присъди.  Работата по образуваните досъдебни производства продължава под наблюдението на прокуратурата.

13 юни 2018

Заключителен етап по програма Детско полицейско управление се проведе в шуменското село Царев брод

Участниците от шестте полицейски управления в областта мериха сили във викторина по пътна безопасност, майсторско управление на велосипед с препятствия и оказване на първа помощ на пострадали в катастрофа

Учениците от училищата в Шумен, Велики Преслав,  Нови пазар, Каспичан, Каолиново и от шуменското село Царев брод  завършиха и последния си етап от обучителния процес с открит урок и изпит по пътна безопасност. Домакин на надпреварата беше СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ в село Царев брод. Под формата на забавни игри учениците затвърдиха знанията си по безопасност на движението, успешно се справиха и с поставените им задачи  при  преминаване с велосипед през терен с препятствия. По време на състезанието в двора на училището „възникна“ катастрофа с пострадал водач. Екип на районната противопожарна служба в Шумен помогна за изваждане на пострадалия, е доброволци от БЧК го изнесоха на носилка. Автомобилът се възпламени, а бързата реакция на огнеборците по гасене на пожара беше аплодирана от всички участници и зрители. На терен се проведе и изпит по оказване на първа помощ на пострадал. Най- атрактивната част беше „нападение“ на училището от бандити, които бяха задържани и обезоръжени от Специализираните полицейски сили с помощта на следово куче.  Всички участници в шестте детски полицейски управления получиха грамоти за отлично представяне в надпреварата, подаръци и листовки за безопасно пресичане и управление на велосипед по време на лятната ваканция. Връчи им ги  директора на ОДМВР- Шумен ст.комисар  Ялчън Расим.

06 юни 2018

Мобилните екипи продължават да работят по противодействие на престъпността и опазване на обществения ред в малките и отдалечени населени места

Целта на мобилните групи, които патрулират в отдалечените и малки населени места на територията на ОДМВР- Шумен е да предотвратяват,  пресичат и да разкриват престъпления. Друга тяхна задача е контролът по Закона за движение по пътищата. Много често жителите на селата подават сигнали на екипите както за нарушители на пътя, за нарушения на обществения ред и сигнали от битов характер.  При обходите се обръща специално внимание на самотните  и възрастни хора. При разговори с тях им се заостря вниманието да не допускат непознати хора, които се представят за амбулантни търговци в имотите им, обяснява им се и как да действат ако ги атакуват телефонните  измамници. Освен мобилните групи по график малките населени места се посещават и от мобилни екипи на ОДМВР- Шумен, в които са включени полицейски инспектори от Криминална полиция, оперативни работници от Икономическа полиция и началници от Охранителна полиция. Тяхната задача е да установят има ли нерешени проблеми, поставени на вниманието на мобилните групи. Графикът за предстоящите срещи през този месец е следният:

РУ  - Шумен

 07.06.2018 г.  - 14 : 00 ч.   с. Белокопитово                 - Кметство

 07.06.2018 г.  - 15 : 00 ч.   с. Панайот Волово              - Кметство

 

14.06.2018 г.  - 14 : 00 ч.   с. Деница                           - Кметство

14.06.2018 г.  - 15 : 00 ч.   с. Боян                              - Кметство

 

 

21.06.2018 г.  - 14 : 00 ч.   с. Радко Димитриево        - Кметство

 21.06.2018 г. - 15 : 00 ч.   с. Ветрище                        - Кметство

 

                      

РУ  - Велики Преслав

28.06.2018 г. - 14 : 00 ч.   с. Миланово                     - Кметство

28.06.2018 г. - 15 : 00 ч.   с. Мокреш                         - Кметство

 


05 юни 2018

Приемане на електронни документи по §2 от ДР на ЗЧОД

 

Според §2 от ДР на Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД) :  „Министерството на вътрешните работи осигурява възможност за приемане на документите по чл. 41, чл. 46, ал. 1, чл. 51, ал. 1 и 2 и чл. 52, ал. 3, 4 и 5 в електронна форма при условията и по реда на Закона за електронното управление.“

*По чл. 41, ал.1 от ЗЧОД - заявление за получаване на лиценз за извършване на частна охранителна дейност;

*По чл. 46, ал. 1 от ЗЧОД - декларация при промяна на:

1. обстоятелство по чл. 41, ал. 2 или 3 от ЗЧОД;

2. регистрацията на едноличния търговец или юридическото лице.

*По чл. 51, ал. 1 и 2 от ЗЧОД – писмено уведомление за сключване на трудов договор по чл. 50, ал. 1 и 2 от ЗЧОД;

*По чл. 52, ал. 3, 4 и 5 от ЗЧОД - писмено уведомление за сключване или прекратяване на договор за охрана, респ. за фактическо поемане, съответно снемане на самоохраната.

 

За ОДМВР Шумен електронни документи от обхвата на §2 от ДР на Закона за частната охранителна дейност, се приемат на следните електронни адреси:

Структура

Ел. адрес

ОДМВР Шумен

[email protected]

РУ Шумен

[email protected]

РУ Нови пазар

[email protected]

РУ В.Преслав

[email protected]

РУ Каолиново

[email protected]

 

 

30 май 2018

Без инциденти преминаха абитуриентските тържества в Шумен

За поредна година и по традиция абитуриентските балове в Шумен преминаха без инциденти и без нарушаване на обществения ред. Припомняме, че преди  абитуриентските тържества  ОДМВР- Шумен създаде организация за засилени мерки по сигурността. Засилен беше контролът на пътното движение, за да не се допускат инциденти при организирано придвижване на абитуриенти. Проведе се специализирана полицейска операция, целта на която беше да се осигури спокойствие и да не се нарушава обществения ред при провеждане на абитуриентските празници.  Полицейски служители регулираха движението на кръстовище на бул.“Славянски“ с ул.“Карел Шкорпил“, на ул.“Цар Иван Александър“ с ул.“Панайот Волов“  и на пл. „България“ в трите празнични дни. Охрана на обществения ред беше осигурена в района на паметник „Създатели на българската държава“ в ранните сутрешни часове след тържествата на абитуриентите. На 24 май полицията осигури придвижването и се погрижи за безопасността на абитуриенти от 7 училища в областта / Шумен, Нови пазар и Велики Преслав/. 14 училища избраха да празнуват абитуриентския си бал на 26 май, а 3 на 26 май. Днес са последните абитуриенти от училището в Никола Козлево.

Не са получавани сигнали за нарушаване на обществения ред в заведенията, в които се провеждаха тържествата на абитуриентите. На са получавани и сигнали за инциденти.

„Искам да благодаря на всички абитуриенти! Отпразнуваха с много радост и вълнение своя най- важен ден в живота-  денят на завършването.  Въпреки празничната еуфорията бяха отговорни и зрели. Пожелавам им на добър час и да бъдат все така отговорни в истинския живот“, отправи поздрав към абитуриентите  ст. комисар Ялчън Расим. 

28 май 2018