МВР

ОД Шумен

 

Новини

ОДМВР- Шумен е извършила провека по 18 преписки за корупционни престъпления

По 14 от тях са образувани досъдебни производства

В периода: 01.01.2018г. – 31.12.2018г. на територията на ОДМВР – Шумен са извършени проверки по общо 18 преписки, съдържащи данни за извършено престъпление с вероятен корупционен характер, съгласно въведения от Прокуратурата на Република България каталог на корупционните престъпления. По 14 от тези преписки са събрани достатъчно данни за извършено престъпления и по тях са образувани досъдебни производства. По други 4 проверките продължават и към момента.

Установените престъпни деяния по водените досъдебни производства представляват:

1. Подкуп: В рамките на 2018 г. са образувани общо 3 досъдебни производства за извършено престъпление по чл. 304а от НК и чл.304, ал.1 от НК, касаещо предлагане/даване на подкуп на длъжностни лица – служители на Сектор ПП при ОДМВР. Към момента извършителите са разкрити, като на двама от тях са повдигнати обвинения, 1 е прекратено.

2. Престъпления по служба: В отчетния период са образувани досъдебни производства по общо 7 престъпни деяния, извършени от длъжностни лица в кръга на службата им. За същите са образувани 1 досъдебно производство по чл.282, ал.2 /за настъпили значителни вредни последици/ и 6 досъдебни производства по чл.311 от НК, като по 4 разследванията продължават и към момента, а 2 са прекратени. Типични белези за извършени корупционни деяния се съдържат в установените случаи на съставяне на официални документи от длъжностни лица, работещи на общински администрации. През 2018г. са повдигнати обвинения и по 3 досъдебни производства образувани през предходни отчетни периоди, за престъпления по чл. 311 от НК за документи престъпления извършени от длъжностни лица.

3. Здравеопазване – През 2018г. са образувани 2 досъдебни производства за престъпни деяния, извършени от длъжностни лица в сферата на здравеопазването, в кръга на службата им. Досъдебните производства са по чл.312 от НК, по които разследванията продължават и към момента.

4. Безстопанственост. Водени са общо 5 досъдебни производства, като през 2018г. са образувани 4 досъдебни производства (следствени дела) в Окръжен Следствен Отдел (ОСлО) към ОП гр.Шумен, а 1 е от предходен период за престъпления по чл.219 от НК, касаещи реализирана безстопанственост от длъжностни лица. Приключени са 4 от тях, като по 1 разследването продължава.

5. Присвояване. В отчетния период са установени 3 престъпни деяния, касаещи извършено длъжностно присвояване по смисъла на НК, за които са образувани досъдебни производства по чл.201, чл.203 от НК. Установените случаи са свързани основно с присвояване от страна на длъжностни лица на вещи и парични средства, връчени им това им качество да ги пазят и управляват. По 2 от посочените досъдебни производства са повдигнати обвинения, а по 1 разследването продължава. През периода са повдигнати обвинения и по 2 досъдебни производства образувани през предходни отчетни периоди, които са за длъжностни присвоявания по чл.201 и чл.202 от НК.  От изнесените по-горе данни е видно, че корупционните престъпления са сложни, многообхватни и притежават различни проявни форми. В потвърждение на този факт е както разнообразния характер на извършените престъпни деяния, така и извършителите им. 

От извършения анализ на установените престъпления се налага извода, че се запазва високия относителен дял на корупцията в държавната и местна администрация. Установените престъпни деяния, извършени от длъжностни лица в кръга на службата им, до голяма степен разкрива характера и общите белези на установените корупционни деяния. Извършените престъпления, основно в структурите на местната власт, отразяват актуалните обществени отношения между администрацията и местната икономика, която в град Шумен функционира основно в областта на земеделието и обществените услуги. От анализа на корупционните престъпни деяния в докладвания период прави впечатление ниския дял разкрити престъпления, свързани с обществените поръчки. Действащото към момента законодателство и недостатъчно ефективните способи за борба с корупцията предвидени в НК, до много голяма степен затрудняват работата на правоохранителните органи по противодействието, разкриването и превенцията на корупционните престъпления и в частност на подкупа като основно и обществено значимо деяние. Запазва се тенденцията въпросните престъпни деяния да са трудно доказуеми, разследването по тях да продължава дълго и нерядко без да постигне защита на обществения интерес.

 В допълнение може да се посочи, че успешната превенция в областта на корупцията е свързана както с тясната взаимовръзка между правоохранителните органи и ръководителите на съответната структура, така и с въвеждането и следването на успешни антикорупционни политики и стандарти за управление. 

 

 

08 фев 2019

Криминалисти от Шумен разкриха за часове извършител на домова кражба

Криминалисти от полицейското управление в Шумен установиха и задържаха автор на домова кражба няколко часа след като бил приет сигнал за посегателството. Вчера сутринта в РУ- Шумен било съобщено, че за времето между 03:00 и 03:20 часа в жилище на ул. “Вичо Папазов“ в града през отключена врата на тераса проникнал неизвестен. „Апашът“ извършил кражба на преносим компютър, два мобилни телефона, сумата от 1800 лева и дебитна карта. Малко по-късно от различни банкомати в града била изтеглена сумата от 1000 лева. В хода на проведени издирвателни действия криминалисти от РУ- Шумен влезли в дирите на извършителя .Малко преди 13 часа бил установен в изоставена постройка на ул. “Герила“ в града. Там били открити и вещи от извършеното посегателство. 18-годишният Ю.А. от гр. Каспичан бил задържан в полицейския арест. За извършено престъпление по чл. 194 ал. 1 и 249 ал. 1 от НК е образувано досъдебно производство.

06 фев 2019

Мобилните екипи продължават да работят по противодействие на престъпността и опазване на обществения ред в малките и отдалечени населени места

Целта на мобилните групи, които патрулират в отдалечените и малки населени места на територията на ОДМВР- Шумен е да предотвратяват,  пресичат и да разкриват престъпления. Друга тяхна задача е контролът по Закона за движение по пътищата. Много често жителите на селата подават сигнали на екипите както за нарушители на пътя, за нарушения на обществения ред и сигнали от битов характер.  При обходите се обръща специално внимание на самотните  и възрастни хора. При разговори с тях им се заостря вниманието да не допускат непознати хора, които се представят за амбулантни търговци в имотите им, обяснява им се и как да действат ако ги атакуват телефонните  измамници. Освен мобилните групи по график малките населени места се посещават и от мобилни екипи на ОДМВР- Шумен, в които са включени инспектори от Криминална и Икономическа полиция и служители  от Охранителна полиция. Тяхната задача е да установят има ли нерешени проблеми, поставени на вниманието на мобилните групи. Графикът за предстоящите срещи през този месец е следният:

РУ Шумен

07.02.2019

11:00 часа

Село Висока поляна

Кметство

07.02.2019

13:00 часа

Село Студеница

Кметство

07.02.2019

14:00 часа

Село Тервел

Кметство

07.02.2019

15:00 часа

Село Трем

Кметство

07.02.2019

16:00 часа

Село Байково

Кметство

 

РУ Велики Преслав

14.02.2019

11:00 часа

Село Желъд

Кметство

14.02.2019

13:00 часа

Село Ново Янково

Кметство

14.02.2019

14:00 часа

Село Бял бряг

Кметство

14.02.2019

15:00 часа

Село Янково

Кметство

14.02.2019

16:00 часа

Село Кълново

Кметство

 

РУ Каолиново

21.02.2019

11:00 часа

Село Загориче

Кметство

21.02.2019

13:00 часа

Село Браничево

Кметство

21.02.2019

14:00 часа

Село Средковец

Кметство

21.02.2019

15:00 часа

Село Гусла

Кметство

21.02.2019

16:00 часа

Село Пристое

Кметство

 

РУ Нови пазар

28.02.2019

11:00 часа

Село Зайчино ореше

Кметство

28.02.2019

13:00 часа

Село Стан

Кметство

28.02.2019

14:00 часа

Село Енево

Кметство

28.02.2019

15:00 часа

Село Могила

Кметство

28.02.2019

16:00 часа

Село Каспичан

Кметство

 

 

06 фев 2019

Срещи на началниците на полицейски управления с жители на малките населени места

Началниците на полицейските управления в ОДМВР- Шумен ще проведат традиционните си срещи с жители на отдалечени места. На шести февруари началникът на РУ- Нови пазар гл. инсп. Веселин Райнов ще проведе среща с жителите на село Стан. Тя ще се проведе в кметството и ще започне в 10:00 часа.  За 20 февруари от 11:00 часа е насрочена срещата на началника на РУ- Шумен гл. инсп. Илиян Николов с жители на село Вехтово.  Жители на село Дойранци могат да поставят въпроси по нерешени проблеми от компетентността на полицията към  началника на РУ- Каолиново гл. инсп. Кирил Кирилов. Той ще посети селото на 27 февруари в 10:00 часа. В същия ден началникът на РУ- Велики Преслав гл. инсп. Румен Симеонов ще се срещне в 11:00 часа с жителите на село Хан Крум. Срещата е в кметството на селото.

05 фев 2019

Mобилните екипи са посетили 66 населени места през последното тримесечие

В периода са регистрирани 110 престъпления, като от тях разкрити са 61

На територията на област Шумен има 151 населени места – 8 града и 143 села. През периода октомври 2018 – декември 2018 мобилните екипи са посетили 66 населени места в областта, на територията, обслужвана от четирите РУ в ОДМВР Шумен. Посещенията са планирани предимно в села с по-висока криминална активност на населението и характерна престъпна дейност. Получени са 50 броя сигнали за престъпления и извършени нарушения. От тях 6  броя за незаконна сеч от горския фонд в землищата на селата  - Могила, Църквица, Правенци, Преселка, Жилино и квартал Калугерица на град Каспичан.  15 броя са сигналите  за нарушения на ЗДП – в селата Крайгорци, Маломир, Нова Бяла река, Радко Димитриево, Новосел, Белокопитово, Долина, Лятно, Сини вир, Омарчево и Миланово. Получени са 21 броя сигнали от компетентността на общинските администрации и други институции – за безстопанствени кучета в селата и опасно рушащи се сгради на ж.п. спирка в село Желъд и старата сграда на читалището в село Ивански. В малките на населени места от областта криминогенната обстановка е относително спокойна в тях са регистрирани 25 % от деянията, свързани с конвенционалната престъпност. Наблюдава се общо намаление на регистрираната престъпност с 17,91 %, като най-значимо е при престъпленията против собствеността с 15,22 %. При престъпленията против личността има увеличение с 2 броя. При палежите се забелязва увеличение с 1 брой / престъпления по чл .330-чл. 333 от НК/, но това са предимно заведени досъдебни производства за пожари с неустановени причини, а не за умишлени палежи. При престъпленията, свързани с наркотични вещества се наблюдава намаление с 1 брой, при ПЗО на МПС се наблюдава намаление с 1 брой, като за периода в селата не са регистрирани ПЗО на МПС . За периода в селата няма регистрирани грабежи. През тримесечието в селата от областта са разкрити 61 престъпления, спрямо 53 за четвъртото тримесечие на 2017 година. Постигнат е процент на разкриваемост от 55,45%, спрямо 39,55% за миналогодишния период. Процентът на разкриваемост в селата е по-висок от този за цялата област. За обезпечаване на сигурността на гражданите и противодействие на конвенционалната престъпност в малките населени места от областта през четвъртото тримесечие на 2018 година със сили и средства на РУ са сформирани мобилни екипи. В екипите са били  служители на криминална  и охранителна полиция за работа в малките населени места.  През тримесечието са придадени сили и средства от ЗЖУ – Варна при Дирекция „Жандармерия“. Проведени са съвместни дейности в малките и отдалечени населени места. В зависимост от оперативната обстановка са проведени полицейски операции на територията на няколко  населени места

От направения анализ на статистическите данни за регистрираната престъпност е видно, че за четвъртото тримесечие на 2018 година, съпоставено с четвъртото тримесечие на 2017 намаляват престъпленията в селата, а относителният им дял е 25 % от престъпленията в областта. Постигнат е нужният ефект от дейността на мобилните екипи с оптимален разход на сили и средства.

През последното тримесечие от мобилните екипи са посетени 66 населени места.

В периода са регистрирани 110 престъпления, като от тях разкрити са 61.

 

Днес контролните мобилни екипи са на посещения в селата Тервел, Звегор, Развигорово, Струйно и Длъжко.

31 яну 2019

Отборът на младежкия противопожарен отряд „Млад огнеборец“ от шуменското ОУ “ Панайот Волов“ с приз от „Спортна асоциация – МВР“

Отборът на младежкия противопожарен отряд „Млад огнеборец“ от шуменското ОУ “ Панайот Волов“ беше награден по време на тържествена церемония за връчване на годишните награди на „Спортна асоциация – МВР“ за 2018 година.  Министърът на вътрешните работи Младен Маринов връчи специални награди на спортисти, треньори и деятели,  постигнали високи резултати в областта на спорта на МВР през 2018 година.  Тимът от Шумен е републикански шампион по пожароприложен спорт за 2018 година. Отличието на отбора беше връчено от директора на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ главен комисар Николай Николов. Треньорът на отбора от Шумен Слави Димов благодари за отличието. „ За мен е чест, че именно нашия отбор е намерил място в годишните награди на Спортната асоциация на МВР. Гордея се с постиженията на децата. Предстои ни подготовка за републиканското първенство в страната и за европейското през месец юли“, допълни Димов.

На церемонията присъстваха главният секретар на МВР главен комисар Ивайло Иванов, доц. д-р Стоян Антонов, заместник министър на младежта и спорта, заместник министрите на вътрешните работи Красимир Ципов и Стефан Балабанов, главен комисар Николай Николов, директор на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“, ст. комисар доц. д-р Неделно Стойчев, ректор на Академията на МВР и заместник председател на Спортната асоциация на МВР; ст. комисар Николай  Николов, директор на Дирекция „Миграция“ , които връчиха наградите на отличените.

 

 

31 яну 2019

Изтича валидността на над 26 000 документи през 2019 година в област Шумен

През 2019 година изтича валидността на 7183 лични карти, 12 966 паспорти и 6 053 свидетелства за управление на моторни превозни средства в област Шумен. Януари е месецът, в който изтича валидността на най-много шофьорски книжки и трябва да бъдат подменени 620 документа от вида. Най- голям е броят на изтичащите паспорти през август – 1832. В осмия месец на 2019 година  трябва да бъдат подменени и 947 лични карти.

Срокът за издаване на лични документи с обикновена услуга е 30 дни, за бърза услуга – 3 работни дни, експресна – 8 работни часа.

Припомняме, че в случаите, когато личната карта е с изтекъл срок, следва да се подаде заявление за нов документ в срок до 30 дни. В случаите, когато личната карта е изгубена, открадната, повредена или унищожена българският гражданин обявява това обстоятелство в срок до три дни, след което подава заявление за издаване нова лична карта в срок до 30 дни.

Съгласно Закона за българските лични документи всеки български гражданин, който живее на територията на Република България, е длъжен в срок до 30 дни след навършването на 14 години да поиска издаването на лична карта. Издаването на първа лична карта за 14-годишните български граждани е безплатно. 

Таксите за издаване на лични документи гражданите могат да плащат чрез пос терминално устройство в ОДМВР и районните управления.

23 яну 2019

Вниамние! Опити за измами по телефона!

Сигнали за опити за телефонни измами са получени в оперативната дежурна част в полицейското управление в Шумен.  С дежурните полицаи са се свързали жители на града, които са съобщили, че на стационарен телефон им е звънял мъж, който се представял за Димитров. Казвал, че работи в полицията, и че се провежда акция за задържане на измамници. Молил за съдействие при залавянето им. До момента са приети няколко такива обаждания. Вчера следобед е имало също един опит, отново с познат сценарий. Напомняме на жителите на Шумен и областта да не се доверяват на непознати по телефон, особено когато по различен предлог им искат пари. Няма практика от полицията  да  искат пари от граждани в какъвто и да е случай на търсено съдействие.  Ако получите обаждане от непознат, който иска пари по телефона бъдете сигурни, че става  въпрос за измама.

23 яну 2019