МВР

ОД Шумен

 
230 Предоставяне на временни табели с регистрационен номер на лица

393 Прекратяване на регистрацията на превозно средство с писмено заявление от собственика

454 Възстановяване на идентификационен номер на превозно средство

858 Издаване на разрешение за временно движение на пътно превозно средство

859 Издаване на удостоверение с данни за регистрирани и с прекратена регистрация превозни средства

1239 Извършване на първоначална регистрация на превозно средство

1301 Издаване на транзитен регистрационен номер на превозно средство

1524 Временно спиране от движение на превозно средство по желание на собственика

1770 Издаване на дубликат на свидетелство за регистрация на пътно превозно средство

1776 Монтаж на регистрационни табели

2676 Предоставяне на регистрационен номер за автомобили с комбинация от шест букви

2677 Промяна на регистрацията на ПС

2679 Възстановяване на прекратена регистрация на превозно средство по желание на собственик

2680 Пускане в движение на временно спряно превозно средство

2683 Предоставяне на трета регистрационна табела за превозно средство

Служебно прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство