МВР

ОД Шумен

 

Български документи за самоличност

Издаване на лична карта

Издаване на паспорт

Издаване на удостоверителни документи

Издаване на документи за самоличност на чужденци с предоставена закрила

Name of administrative service and unique number of identification as per the Register of Services

Issuance of Bulgarian Identity Documents to foreign nationals granted special protection from the Republic of Bulgaria

Начини на плащане /Payment methods

 

Заявленията за издаване на лична карта и/или паспорт се подават в съответното РУ по постоянен адрес или в група “Български документи за самоличност “ при ОДМВР - Шумен на адрес: гр. Шумен, пл. Освобождение № 1.

Заявленията за бързо и/или експресно издаване на лична карта и/или паспорт се подават в група “Български документи за самоличност “ при ОДМВР - Шумен.

В районните управления на гр.Нови пазар, гр. Велики Преслав и гр.Каолиново  могат да се подават заявления за издаване на свидетелства за управление на МПС, само в случай на подмяна на СУМПС, поради изтичане срока на валидност и заплатена такса за обикновена услуга.

Заявления за издаване на удостоверения се подават в група “Български документи за самоличност” при ОДМВР Шумен. 

Работно време на група “БДС”: от понеделник до петък от 08.30 ч. до 17.30 ч. – непрекъснато. Телефон за информация – 054/854449  

Осъществена е възможност в ОДМВР и съответните РУ за извършване на заплащане на административните услуги чрез ползване на ПОС терминално устройство


Данни за банкова сметка на ОДМВР-Шумен:

за издаване на документи за самоличност, СУМПС, контролен талон и удостоверения:

IBAN: BG57UBBS80023106101804

BIC код на банка ОББ: UBBSBGSF