МВР

ОД Шумен

 

Възможен начин на плащане във финансово звено на МВР

    За българските лични документи, подавани на територията на ОДМВР Шумен във финансовото звено на ОДМВР Шумен с адрес:
гр. Шумен, ул. "Сан Стефано" №2.