МВР

ОД Шумен

 

 

 

СДВР/ОДМВР/РУ

 

Работно време
на сектор БДС

от понеделник до петък

 

 

Административен адрес
и телефон за контакт

 

ОДМВР

-сектор БДС

 

от 08.30 ч. до 17.30 ч.

 

гр. Шумен, пл. "Освобождение" №1
тел. 054/854 414