МВР

ОД Шумен

 

 

 

СДВР/ОДМВР/РУ

 

Работно време
на сектор БДС

от понеделник до петък

 

 

Административен адрес
и телефон за контакт

 

РУ Каолиново

 

 

от 08.30 ч. до 17.30 ч.

 

гр. Каолиново, пл."Украйна" №3
тел. 05361/2291, 05361/2292, 05361/2293