МВР

ОД Шумен

 

Първи патрулен участък

Обхваща централната част на гр. Шумен. Патрулният участък се обслужва от 2 ПИ и 1 МПИ, 4 служители от сектор “Криминална полиция” и 2 инспектори от Детска педагогическа стая.

Първи микрорайон:

Районът обхваща:
Ул.”Ивайло” /нечетни номера/, ул.”Съединение”, ул.”Карел Шкорпил”, бул.”Славянски”, ул.”П. Волов” /нечетни номера/, бул.”С. Велики”, ул.”Цар Калоян” /четни номера/, ул.”Д. Войников” /четни номера/, ул.”Съединение”, ул.”Петлешков” /четни номера/, ул.”Владайско въстание, пряк път Паметник “1300 г. България” и Информационен център.
 
В района са включени и следните улици:
“Цар Освободител”, “Цар Иван Александър”, “Адам Мицкевич”, “Порек”, “Драгоман”, “Войвода”, пл. ”Войн”, пл. ”Ал. Стамболийски”, “Априлско въстание”, Трапезица”, “Атанас Велчев”, “Братя Андрей и Васил Стоянови”, “Битоля”, “Вл. Вичев”, ул.”Герила”, “Д-р П. Кърджиев”, ”Крум Арнаудов”, ул.”Лайош Кошут”, ”Мизия”, “Охрид”, “Поп Андрей”, “Пирот”, “Прилеп”, “Петър Делян”, “Скопие”, “Ст. Чилингиров”, “Черешово топче”, “Я. Сакъзов”, “Цар Петър”, “Цар Асен І”, “Янтра”, и находящите се по тях фирми, предприятия, учебни заведения, питейни и търговски обекти, държавни и административни сгради.
 
Районът се обслужва от:
- Полицейски инспектор Атанас Атанасов, сл. тел. 054/854-556
Приема граждани в сградата на РУП – Шумен, ежедневно от 16.30 ч. до 17.30 ч.
- Служители от сектор “Криминална полиция” – Йордан Недев и Стоян Донев 054/854-207
- Инспектор от Детска педагогическа стая – Ирина Панова, сл. тел. 054/854-407.
Приемат граждани в сградата на РУП – Шумен, ежедневно.
 
 
Втори микрорайон:
 
Районът обхваща:
Ул. “Ильо войвода” /четни номера/, ул.”Тетово” /нечетни номера/, бул.”Симеон Велики”, ул.”Цар Калоян” /нечетни номера/, ул.”Д. Войников”, ул.”Съединение” , ул. “ Петлешков” /нечетни номера/, ул. “Владайско въстание”, пряк път до Паметник “1300г. България”, подножието на паметника и част от “Шуменското плато”.
 
В района са включени и следните улици:
“Вардар”, ”Брегалница”, “Батак”, “Бачо Киро”, “Г. Бенковски”, “В. Левски”, “Димчо Маринов”, “Д. Благоев”, “Иван Вазов”, “Н. Михайлов”, “Перущица”, “Струга”, “Ст. Янев”, “Сан Стефано”, “Ст. Караджа”, “Хаджи Сава”, “Христо Ботев”, “Х. Димитър”, “Шипка”, “Шейново”, “Ил. Блъсков”, “Цар Иван Асен ІІ”, “Цар Шишман”, бул.”Славянски”, пл.”Освобождение”, пл.”Оборище”, “Цар Освободител” и находящите се по тях фирми, предприятия, учебни заведения, питейни и търговски обекти, държавни и административни сгради.
 
Районът се обслужва от:
- Младши полицейски инспектор - гл. пол. Мирослав Милев, сл. тел. 054/854-556.
Приема граждани в сградата на РУП – Шумен, ежедневно от 16.30 ч. до 17.30 ч.
- Служители от сектор “Криминална полиция” – Йордан Недев и Стоян Донев сл. тел. 054/854-207
- Инспектор от Детска педагогическа стая – Ирина Панова, сл. тел. 054/854-407.
Приемат граждани в сградата на РУП – Шумен, ежедневно.
 
 
Трети микрорайон:
 
Районът обхваща:
Бул.”С. Велики”, пл.”Оборище”, ул.”Граф Игнатиев”, ул.”Ав. Попов”, ул.”Ген. Скобелев”, ул.”В. Априлов”, ул.”В. Друмев”, бул.”С. Велики”.
 
В района са включени и следните улици:
“Кирил и Методий”, “Македония”, “Н. Бозвели”, “Н. Попович”, “Л. Каравелов”, “П. Парчевич”, “Х. Ангелов”, “Антим І”, “С. Врачански”, “Отец Паисий”, “Б. Пенев”, “С. Доброплодни”, “К. Величков”, “Братя Миладинови”, “Филип Тотю”, “Т. Икономов”, “Н. Геров”, “Цар Шишман”, “Ил. Р. Блъсков”, “Зографска”, “Септемврийско въстание”, “Анастасия Даскалова”, “Индже Войвода”, “Димчо Попов”, “Света гора”, “Ж. Спиридонов”, “Верила” и находящите се по тях фирми, предприятия, учебни заведения, питейни и търговски обекти, държавни и административни сгради.
 
Районът се обслужва от:
- Полицейски инспектор Христо Христов, сл. тел. 054/854-556
Приема граждани в приемна на ул. “Петър Парчевич” № 24, ежедневно от 16.30 ч. до 17.30 ч., сл. тел. 054/872-468.
- Служители от сектор “Криминална полиция” –Галин Христов и  Милен Стефанов, сл. тел. 054/854-458
- Инспектор от Детска педагогическа стая – Евгения Каракашева, сл. тел. 054/854-407.
Приемат граждани в сградата на РУП – Шумен, ежедневно.