МВР

ОД Шумен

 

Заявление за издаване на лична карта и паспорт с обикновена услуга може да подадете в:

 

 

СДВР/ОДМВР/РУ

 

Работно време
на сектор БДС

от понеделник до петък

 

 

Административен адрес

 

ОДМВР

- сектор БДС

 

от 08.30 ч. до 17.30 ч.

 

гр. Шумен, пл. "Освобождение" №1

 

РУ Нови пазар

 

 

от 08.30 ч. до 17.30 ч.

 

гр. Нови Пазар, ул. "Плиска" № 1

 

РУ Велики Преслав

 

 

от 08.30 ч. до 17.30 ч.

 

гр.Велики Преслав, ул."Борис Спиров" №18

 

РУ Каолиново

 

 

от 08.30 ч. до 17.30 ч.

 

гр. Каолиново, пл."Украйна" №3