МВР

ОД Шумен

 

Трети патрулен участък

Обхваща северната част на град Шумен. Патрулният участък се обслужва от 2 ПИ и 2 МПИ, 4 служители от сектор “Криминална полиция” и 2 инспектори от Детска педагогическа стая.
 
Първи микрорайон:


Районът обхваща:
Ул. “П. Волов” /четни номера”, бул.”С. Велики”, ул.”В. Друмев” /четни номера/, ул.”Перуника” /четни номера/, югозападната част на вилна зона “Смесе”, ул.”Ал. Константинов”, бул.”С. Велики”, ул.”Хр. Смирненски” /нечетни номера/, бул.”Славянски”, ул.”П. Волов”.
В района са включени и следните улици: “Ален мак”, “П. Българанов”, “Цар Ив. Александър”, “Цар Освободител”, “Марица”, “Х. Българанова”, “Еделвайс”, “Г. Писков”, “Хан Крум”, “Кирил и Методий”, “Божур”, “Невен”, “Кл. Охридски”, “Л. Каравелов”, “Ат. Стойков”, “Московска”, “Ж. Попов”, “Н. Бозвели”, “Вит”, “Лом”, “В. Априлов”, “П. Славейков”, “Княз Борис І”, “Рафаил Попов”, “М. Дринов”, “Хан Омуртаг”, “В. Пискова” и находящите се по тях фирми, предприятия, учебни заведения, търговски и питейни обекти, държавни и административни сгради.
Районът се обслужва от:
- Полицейски инспектор Венеслав Йорданов, сл. тел. 054/854-273.
Приема граждани в административна сграда – ет. 2 на Кооперативен пазар, в понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък - от 16.30 ч. до 17.30 ч.
- Служители от сектор “Криминална полиция” – Галин Господинов, Валентин  Вълчев и Росина Димитрова сл. тел. 054/854-472
- Инспектори от Детска педагогическа стая – Евгения Каракашева, Ирина Панова, сл. тел. 054/854-407.
 
Втори микрорайон:

Районът обхваща:
Бул.”Славянски”, ул.”Хр. Смирненски” /четни номера/, бул.”С. Велики”, ул.”Ал. Константинов”, вилна зона “Смесе”, ул.”Софийско шосе”, к-с “5-ти километър”, гл. път І-2 посока София – Варна до разклон кв.”Макак”, ул.”Макашко шосе”, ул.”Строител”, бул.”С. Велики”, бул.”Плиска”, бул.”Славянски”.
В района са включени и следните улици: “Ален мак”, “П. Българанов”, “Цвята Кънчева”, “Хан Сабин”, “Хан Кубрат”, “Хан Аспарух”, “Хан Тервел”, “Цар Иван Александър”, “Цар Освободител”, “Хан Кормисош”, “Червена роза”, “Ал. С. Пушкин”, “Университетска” и находящите се по тях фирми, предприятия, учебни заведения, търговски и питейни обекти, държавни и административни сгради.
Районът се обслужва от:
- Младши полицейски инспектор Павел Димитров, сл. тел. 054/854-273
Приема граждани в административна сграда – ет. 2 на Кооперативен пазар, в понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък - от 16.30 ч. до 17.30 ч.
- Служители от сектор “Криминална полиция” – Галин Господинов, Валентин Вълчев и Росина Димитрова, сл. тел. 054/854-472
- Инспектори от Детска педагогическа стая – Евгения Каракашева, Ирина Панова, сл. тел. 054/854-407.
 
Трети микрорайон:

Районът обхваща:
Разклон “5-ти километър”, ул.”Софийско шосе”, ул.”Ген. Скобелев” /четни номера”, ул.”Марица”, ул.”Македония” /нечетни номера/, ул.”В. Априлов” /четни номера/,“Х. Ангелов”, “К. Пейчинович”, “Д-р П. Берон”, “Ружа Тенева – Северина”, “Нанчо Попович”, ул.”Бели Лом”, ул.”Ген. Драгомиров”, второстепенен път разделящ вилни зони “Чашка” с “Под манастира”, Хибриден център по свиневъдство, разклон “Пети километър”.
В района са включени и следните улици: “Д-р П. Берон”, “Г. Кирков”, “София”, “П. Парчевич”, “Септемврийско въстание”, “Пловдив”, “Плевен”, “Варна”, "Бели Лом", "Ген. Скобелев", “Висока поляна”, “Надежда”, “Черно море”, “Искър” и находящите се по тях фирми, предприятия, търговски и питейни обекти, държавни и административни сгради.
Районът се обслужва от:
- Полицейски инспектор Атанас Тонев, сл. тел. 054/854-391.
Приема граждани в приемна на ул. “Петър Парчевич” № 24, ет. 2, в понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 16.30 ч. до 17.30 ч., сл. тел. 054/872-468.
- Служители от сектор “Криминална полиция” – Николай Стефанов и Атанас Тодоров, сл. тел. 054/854-362.
- Инспектор от Детска педагогическа стая – Евгения Каракашева, сл. тел. 054/854-407.
 
Четвърти микрорайон:

Районът обхваща:
ул.”Софийско шосе”, ул.”Перуника”, ул.”В. Друмев” /нечетни номера/, ул.”В. Априлов” /четни номера/, ул.”Македония” /четни номера/, ул.”Марица”, ул.”Ген. Скобелев” /нечетни номера/, ул.”Софийско шосе”.
В района са включени и следните улици: “Лиляна Димитрова”, “Царевец”, “Пролет”, “Китка”, “М. Палаузов”,  “Първа”, “Втора”, “Трета”, “Четвърта”, “Пета”, “Шеста”, “Седма”, “Северна”, “Ас. Златаров” и находящите се по тях фирми, предприятия, търговски и питейни обекти, държавни и административни сгради.
Районът се обслужва от:
- Младши полицейски инспектор пол. Христо Николов, сл. тел. 054/854-391.
Приема граждани в приемна на ул. “Петър Парчевич” № 24, ет. 2, в понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 16.30 ч. до 17.30 ч., сл. тел. 054/872-468.
- Служители от сектор “Криминална полиция” – Николай Стефанов и Атанас Тодоров, сл. тел. 054/854-362.
- Инспектор от Детска педагогическа стая – Евгения Каракашева, сл. тел. 054/854-407.