МВР

ОД Шумен

 

Обслужвани райони от РУП Шумен

 • Първи патрулен участък

  Обхваща централната част на гр. Шумен. Патрулният участък се обслужва от 2 ПИ и 1 МПИ, 4 служители от сектор “Криминална полиция” и 2 инспектор от Детска педагогическа стая.

 • Втори патрулен участък

  Обхваща югоизточната част на гр. Шумен и кв. Дивдядово. Патрулният участък се обслужва от 2 ПИ и 2 МПИ, 4 служители от сектор “Криминална полиция” и 1 инспектор от Детска педагогическа стая.

 • Трети патрулен участък

  Обхваща северната част на град Шумен. Патрулният участък се обслужва от 2 ПИ и 2 МПИ, 4 служители от сектор “Криминална полиция” и 2 инспектор от Детска педагогическа стая.

 • Четвърти патрулен участък

  Обхваща западната част на град Шумен. Патрулният участък се обслужва от 2 ПИ и 1 МПИ, 3 служители от сектор “Криминална полиция” и 1 инспектор от Детска педагогическа стая.

 • Пети патрулен участък

  Обхваща източната част на град Шумен. Патрулният участък се обслужва от 1 ПИ и 1 МПИ, 2 служители от сектор “Криминална полиция” и 1 инспектор от Детска педагогическа стая.

 • Община Шумен - Селска част - Южен район

  Обхваща южната част на община Шумен с граници: на запад землището на кв. “Дивдядово”, на юг на землището на с. Суха река, к-с “Райковец, до землището на с. Кълново, на изток до землището на с. Черноок и с. Янково, на север землището на с. Кюлевча, землището на с. Мадара до “Алкомет” АД. Обслужва се от 1 ПИ, 4 МПИ, 3 служители от сектор “Криминална полиция” и 1 инспектор Детска педагогическа стая.

 • Община Шумен - Селска част - Северен район

  Обхваща северната част на община Шумен с граници: на изток- граница със землището на с. Правенци, с. Върбяне, с. Златна нива, гр. Каспичан, на юг – граница със землището на с. Кюлевча, “Хан Омуртаг” АД до “Алкомет” гр. Шумен по гл. път І-2 от северната му страна в отсечката от “Естакада Мътница”, бензиностанция ЕТ “Методи Тасев” – 10-ти километър, разклон кв.”Макак”, търговски комплекс “5-ти километър” от северната страна на гл. път І-2, бензиностанция “Шел” – 7-ми километър, с търговски комплекс “Бар Хепи грил” до Хибриден център по свинеугояване, вилна зона “Чакалъците” с. Лозево, Дом за мъже с душевни недъзи до Климатично училище, на запад граница с “Шуменско плато”, землище с. Кочово, землище с. Буховци, по гл. път І-2, до разклон с. Развигорово, на север землище с. Развигорово с. Длъжко, с. Върбак и с. Живково. Обслужва се от 1 ПИ, 4 МПИ, 3 служители от сектор “Криминална полиция” и 1 инспектор Детска педагогическа стая.

 • Община Хитрино


   
 • Община Венец