МВР

ОД Шумен

 

Община Никола Козлево

Районът се обслужва от 1 ПИ и 4 МПИ, 2 служители от “Криминална полиция” и 1 ИДПС.

Обхваща района на с. Никола Козлево, с. Ружица, с. Хърсово, с. Църквица, с. Крива река, с. Вълнари, с. Цани Гинчево, с. Каравелово, с. Красен дол, с. Векилски, с. Пет могили, принадлежащата им територия и находящите се в районите им кметства, ЗК, фирми, предприятия, учебни заведения, питейни и търговски обекти, държавни и административни сгради.

Районът се обслужва от:

- Полицейски инспектор Иван Кирев Стоянов, сл. тел. 053282123

Приема граждани в:

с. Цани Гинчево – понеделник от 10.00 ч. до 12.00 ч. – Кметството, сл. тел. 053282014

с. Никола Козлево – вторник от 14.00 ч. до 16.00 ч. – Кметството, сл. тел. 053282123

с. Пет Могили – сряда от 11.00 ч. до 12.00 ч. – Кметството, сл. тел. 053202015

с. Вълнари – четвъртък от 10.00 ч. до 12.00 ч. – Кметството, сл. тел. 053282012

с. Църквица – петък от 14.00 ч. до 16.00 ч. – Кметството, сл. тел. 053223373

- Служител от група “Криминална полиция” – гл. пол. Юксел Сюлейман Исмаил

- инспектор Светослав Христов Иванов – ИДПС

 

Първи микрорайон 

Района обхваща с. Никола Козлево, с. Ружица, принадлежащата им територия и находящи се в районите им кметства, ЗК, фирми, предприятия, учебни заведения, питейни и търговски обекти, държавни и административни сгради.

Района се обслужва от:

- Младши полицейски инспектори гл. пол. Алейдин Мустан Адем и гл. пол. Красен Георгиев Колев.

Приема граждани в приемни:

в с. Никола Козлево – понеделник и петък от 10.00 ч. до 12.00 ч. и в сряда от 14.00 ч. до 16.00 ч. - Кметството, сл. тел. 053282123.

в с. Ружица – вторник от 13.30 ч. до 15.30 ч. и четвъртък от 14.00 ч. до 16.00 ч. – Кметството, сл. тел. 05324315.

- Служител от група “Криминална полиция” – гл. пол. Юксел Сюлейман Исмаил.

- инспектор Светослав Христов Иванов – ИДПС

 

Втори микрорайон

Районът обхваща с. Хърсово, с. Църквица, с. Крива река, принадлежащата им територия и находящи се в районите им кметства, ЗК, фирми, предприятия, учебни заведения, питейни и търговски обекти, държавни и административни сгради.

Районът се обслужва от:

- Младши полицейски инспектор гл. пол. Алейдин Мустан Адем.

Приема граждани в приемни:

в с. Хърсово – понеделник и петък от 10.00 ч. до 12.00 ч. и в сряда от 14.00 ч. до 16.00 ч. - Кметството, сл. тел. 05324215.

в с. Църквица – вторник от 13.30 ч. до 15.30 ч. – Кметството, сл. тел. 053223373.

в с. Крива река – четвъртък от 14.00 ч. до 16.00 ч. – Кметството, сл. тел. 053223375.

- Служител от група “Криминална полиция” – гл. пол. Юксел Сюлейман Исмаил.

- инспектор Светослав Христов Иванов – ИДПС

 

Трети микрорайон

Районът обхваща с. Вълнари, с. Цани Гинчево, принадлежащата им територия и находящи се в районите им кметства, ЗК, фирми, предприятия, учебни заведения, питейни и търговски обекти, държавни и административни сгради.

Районът се обслужва от:

- Младши полицейски инспектор гл. пол. Красен Георгиев Колев.

Приема граждани в приемни:

в с. Вълнари – понеделник и петък от 10.00 ч. до 12.00 ч. и в сряда от 14.00 ч. до 16.00 ч. - Кметството, сл. тел. 053282012.

в с. Цани Гинчево – вторник от 14.00 ч. до 16.00 ч. и четвъртък от 10.00 ч. до 12.00 ч. – Кметството, сл. тел. 053282014.

- Служител от група “Криминална полиция” – гл. пол. Юксел Сюлейман Исмаил. 

- инспектор Светослав Христов Иванов – ИДПС

 

Четвърти микрорайон

Районът обхваща с. Каравелово, с. Красен дол и с. Векилски, принадлежащата територия и находящите се в районите им кметство, ЗК, фирми, предприятия, учебни заведения, питейни и търговски обекти, държавни и административни сгради.

Районът се обслужва от:

- Младши полицейски инспектор гл. пол. Станислав Мирчев Колев.

Приема граждани в приемни:

в с. Векилски – понеделник от 10.00 ч. до 14.00 ч. - Кметството, сл. тел. 053202126.

в с. Красен дол – вторник от 10.00 ч. до 12.00 ч. - Кметството, сл. тел. 053202132.

в с. Каравелово – четвъртък от 10.00 ч. до 12.00 ч. – Кметството, сл. тел. 053202135.

- Служител от група “Криминална полиция” – гл. пол. Мустафа Иляз Мустафа.

- инспектор Светослав Христов Иванов – ИДПС

 

Пети микрорайон

Районът обхваща с. Пет Могили, принадлежащата му територия и находящи се в района кметстви, ЗК, фирми, предприятия, учебни заведения, питейни и търговски обекти, държавни и административни сгради.

Районът се обслужва от:

- Младши полицейски инспектор гл. пол. Христо Живков Христов.

Приема граждани в приемни:

в с. Пет могили – сряда и петък от 14.00 ч. до 16.00 ч. – Кметството, сл. тел. 053202015

- Служител от група “Криминална полиция” – гл. пол. Мустафа Иляз Мустафа.

- инспектор Светослав Христов Иванов – ИДПС