МВР

ОД Шумен

 

Четвърти патрулен участък

Обхваща западната част на град Шумен. Патрулният участък се обслужва от 2 ПИ и 1 МПИ, 3 служители от сектор “Криминална полиция” и 1 инспектор от Детска педагогическа стая.
 
Първи микрорайон:


Районът обхваща:
Ул.”Граф Игнатиев” /нечетни номера/, х-л “Шумен”, бул.”С. Велики”, ул.”В. Левски”, ул.”Дебър”, ул.”Райна Княгиня”, ул.”Тетово” /нечетни номера/, ул.”Владайско въстание” от № 240 на юг в посока Шуменско плато, “Гроба на Курсистите”, вила “ДАП”, вила “Пазачница”, вила “МВР”, вила “МО”, вила “Общ. Шумен”, вила “Релакс”, до разклона Новоселско шосе, същото шосе посока гр. Шумен, Климатично училище, лагер “Ивански”, Новоселско шосе посока кв.”Витоша”, Дом за стари хора, ул.”Средна гора”, ул.”Кишинев”, ул.”Ген. Тотлебен”, ул.”Граф Игнатиев”.
В района се обслужват и следните улици: “Цар Самуил”, “Гостивар”, “Кичево”, “Г. С. Раковски”, “Крушево”, “Люботрън”, “Смилево”, “Круша планина”, “Дойран”, “Кукуш”, “Бистрица”, “Балкан”, “Боровец”, “Шуменска крепост”, “Връшка чука”, “Арменска”, “Тича”, “19-ти февруари”, “Ген. Скобелев”, “Средец”, “Чавдар Войвода”, “Антим І”, “П. Хитов”, “Страхил Войвода”, “Р. Данов”, “К. Иречек”, “Белмекен”, “Крали Марко”, “Стара планина”, “Червена стена”, “Чумерна”, “Ропотамо”, “Рила”, и находящите се по тях фирми, предприятия, учебни заведения, питейни и търговски обекти, държавни и административни сгради.
Районът се обслужва от:
- Полицейски инспектор Станимир Петров, сл. тел. 054/854-478
Приема граждани в приемна на пл. “Гривица” № 2 в Пощенски клон – ет. 2, всеки делничен ден от 16.30 ч. до 17.30 ч.
- Служители от сектор “Криминална полиция” – Галин Веселинов, Ивалин Иванов и Антон Кънев, сл. тел. 054/854-437.
- Инспектор от Детска педагогическа стая – Евгения Каракашева, сл. тел. 054/854-407.
 
Втори микрорайон:


Районът обхваща:
Общински път ІV-70032 за с. Лозево, ул.”Ген. Дибич”, път разделящ блок 5 и 6 от блок 7 и 8 в кв.”Б. Българанов”, ул.”Самара” , ул. ”Ген. Драгомиров”, ул. "Ген. Гурко", ул.”Ген. Тотлебен”, ул."Кишинев", ул. "Средна гора", "Дивизионна болница", Телевизионна кула, Дом за мъже с умствена изостаналост.
В района са включени и следните улици: "Червена стена", "Връх Свети Никола", "Елтепе", “Подп. Калитин”, "Зелена гора", "Ген. Радецки", "Нишава", "Витоша" и находящите се по тях фирми, предприятия, учебни заведения, търговски и питейни обекти, държавни и административни сгради.
Районът се обслужва от:
- Полицейски инспектор Виолета Добрева, сл. тел. 054/854-478.
Приема граждани в приемна на пл. “Гривица” № 2 в Пощенски клон – ет. 2, всеки делничен ден от 16.30 ч. до 17.30 ч.
- Служители от сектор “Криминална полиция” – Галин Веселинов, Ивалин Иванов и Антон Кънев, сл. тел. 054/854-437.
- Инспектор от Детска педагогическа стая – Евгения Каракашева, сл. тел. 054/854-407.
 
Трети микрорайон:


Районът обхваща:
Общински път ІV-70032 за с. Лозево, ул.”Ген. Дибич”, път разделящ блок 5 и 6 от бл.7 и 8 в кв.”Б. Българанов”, ул.”Самара”, ул.”Ген. Драгомиров”, ул.”Ген. Тотлебен”, ул.”Август Попов”, ул.”Бели лом”, път разделящ вилните зони "Чашка" и "Под манастира".
В района са включени и следните улици:  "Ген. Белокопитов", "Подполковник Калитин", “Стара Загора”, “Ген. Скобелев”, “Гладстон”, “Ген. Паренсов”, “Дунав”, “Искър” и находящите се по тях фирми, предприятия, учебни заведения, търговски и питейни обекти, държавни и административни сгради.
Районът се обслужва от:
- Младши полицейски инспектор Бисер Благоев, сл. тел. 054/854-478
Приема граждани в приемна на пл. “Гривица” № 2 в Пощенски клон – ет. 2, от всеки делничен ден от 16.30 ч. до 17.30 ч.
- Служители от сектор “Криминална полиция” – Галин Веселинов, Ивалин Иванов и Антон Кънев сл. тел. 054/854-437.
- Инспектор от Детска педагогическа стая – Евгения Каракашева, сл. тел. 054/854-407.