МВР

ОД Шумен

 

Община Каспичан

Районът обхваща община Каспичан като включва град Каспичан и град Плиска, селата Каспичан, Марково, Кюлевча, Косово, Могила, Златна нива и Върбяне и находящите се в района кметства, ЗК, фирми, предприятия, питейни и търговски обекти, учебни заведения, държавни и административни сгради.
- Служители от “Криминална полиция” – инсп. Герчо Николов, инсп.  Свилен Събев,  инсп. Николай Стойков Григоров - ИДПС

 

Първи микрорайон

Микрорайонът обхваща   землище с. Каспичан и землище на с. Могила с прилежащата му територия и находящите се в него фирми, предприятия, питейни и търговски обекти, учебни заведения, държавни и административни сгради.

Районът се обслужва от:
- Полицейски инспектор Десислав Добрев, сл. тел. 053276088 в ПУ - Каспичан

Приема граждани в:

село Могила, вторник, четвъртък и петък от 15.00 ч. до 16.00 ч.

Село Каспичан, кметство- понеделник, сряда и петък от 15.00 до 16.00 часа

 

Втори микрорайон

Микрорайонът обхваща част от гр. Каспичан с граници северно от ж.п. линията, ул. “Камчия”, ул. “Аврора”, ул. “Добруджа” и промишлена зона източно от гр. Каспичан, както и землището извън кв. “Калугерица” с граници северно землище гр. “Плиска”, землище Община Шумен, ОМВ бензиностанция, както прилежащата му територия и находящите се в него фирми, предприятия, питейни и търговски обекти, учебни заведения, държавни и административни сгради.

Районът се обслужва от:
- Младши полицейски инспектор  мл. експерт Георги Жорков 

Прием на граждани:

Кв.”Калугерица” -  вторник и четвъртък от 15.00 до 16.00 часа /читалище/

Гр. Каспичан - понеделник, сряда и петък от 15.00 до 16. 00 часа /бивш Партиен дом/

 

Трети микрорайон

Микрорайонът обхваща част от гр. Каспичан, с граници южно от ж.п. линията Варна- София, ул. “Симеон Велики”, ул. “Раковска”, гл. път Шумен -Варна, ресторант “Карачка”,както и землището извън гр. Каспичан с граници северно от жп линията Варна- София, землище гр. Плиска, землище Община Нови пазар с прилежащата му територия и находящите се в него фирми, предприятия, питейни и търговски обекти, учебни заведения, държавни и административни сгради.

Районът се обслужва от:
- Младши полицейски инспектор гл. полицай Красимир Миланов

Прием на граждани:

Понеделник- 15.00- 16.00 часа приемна стая в сградата на бивш Партиен дом

Вторник - 11.00- 12.00 часа приемна стая в сградата на бивш Партиен дом

Сряда- 15.00- 16.00 часа приемна стая в сградата на бивш Партиен дом

Четвъртък 11.00- 12.00 часа приемна стая в сградата на бивш Партиен дом

Петък - 15.00- 16.00 часа приемна стая в сградата на бивш Партиен дом

 

 

Четвърти микрорайон

Микрорайонът обхваща селата Марково и Косово, с прилежащата им територия и находящите се в него кметства, фирми, предприятия, питейни и търговски обекти, учебни заведения, държавни и административни сгради.

Районът се обслужва от:
- Младши полицейски инспектор мл. експерт Васил Банчев

Прием на граждани:

в с. Марково – понеделник, сряда и петък от 15.00 ч. до 16.00 ч. – Кметството, сл. тел. 053221280.

в с. Косово – вторник и четвъртък от 15.00 ч. до 16.00 ч. – Кметството, сл. тел. 053222271

 

Пети микрорайон

Микрорайонът обхваща село Кюлевча, с прилежащата му територия и находящите се в него кметства, фирми, предприятия, питейни и търговски обекти, държавни и административни сгради.

Районът се обслужва от:
- младши експерт Васил Банчев 

Прием на граждани:

Всеки ден от понеделник до петък от 15.00 до 16.00 часа в кметството на село Кюлевча сл. тел. 053132024

 

Шести микрорайон

Микрорайонът обхваща гр. Плиска, с прилежащата му територия и находящите се в него кметства, фирми, предприятия, питейни и търговски обекти, учебни заведения, държавни и административни сгради.

Районът се обслужва от:
- Младши полицейски инспектор мл. експерт Татяна Патлеева 

Прием на граждани:

Всеки ден от понеделник до петък от 15.00 до 16.00 часа в кметството на гр. Плиска сл. тел. 053232015

 

Седми микрорайон

Микрорайонът обхваща селата Златна нива и Върбяне, с прилежащата им територия и находящите се в него кметства, фирми, предприятия, питейни и търговски обекти, учебни заведения, държавни и административни сгради.

Районът се обслужва от:
- Младши полицейски инспектор мл. експерт Цвтелин Цанков

Прием на граждани:

в с. Златна нива – понеделник, сряда и петък от 15.00 ч. до 16.00 ч. – Кметството, сл. тел. 053234430.

в с. Върбяне – вторник и четвъртък от 15.00 ч. до 16.00 ч. – Кметството, сл. тел. 05326215