МВР

ОД Шумен

 

Община Нови Пазар - Район №2

Община Нови Пазар - Район №2
Обхваща района на селата Памукчии, Сечище, Преселка, Тръница, Писарево, Беджене, Мировци, Ст. Михайловски, Жилино, Войвода, Избул и Правенци и принадлежащата към него територия и находящите се в района кметства, ЗК, фирми, предприятия, учебни заведения, питейни и търговски обекти, държавни и административни сгради.

 

Първи микрорайон

Микрорайонът обхваща територията на селата Памукчии и Сечище с прилежащата им територия, находящите се в микрорайона кметство, ЗК, предприятия, фирми, учебни заведения, питейни и търговски обекти, държавни и административни сгради.

Районът се обслужва от:
- Полицейски инспектор Милен Димитров, сл.тел. 0537/22251 /дежурен РУП – Н. Пазар/.

Прием на граждани:

в с.Памукчии – понеделник, сряда и петък от 15.00 ч. до 16.00 ч. – Кметството, сл.тел. 053220216

в с.Сечище – вторник и четвъртък от 15.00 ч. до 16.00 ч. – Кметството, сл.тел. 053220470

- Служители от група “Криминална полиция” – инсп.Христина Андреева и инспектор Николай Стойков Григоров - ИДПС

 

Втори микрорайон

Микрорайонът обхваща селата Преселка и Тръница, с прилежащата им територия, находящите се в микрорайона кметства, ЗК, предприятия, фирми, питейни и търговски обекти, държавни и административни сгради.

Районът се обслужва от:
- Младши полицейски инспектор гл. пол. Цветан Цветанов

Прием на граждани:

в с.Преселка – понеделник, сряда и петък от 15.00 ч. до 16.00 ч. – Кметството, сл.тел. 05329380

в с.Тръница – вторник и четвъртък от 15.00 ч. до 16.00 ч. – Кметството, сл.тел. 05329360

- Служители от група “Криминална полиция” – инсп.Христина Андреева и инспектор Николай Стойков Григоров - ИДПС

 

Трети микрорайон

Микрорайонът обхваща селата Мировци, Беджене и Писарево с прилежащата им територия, находящите се в района кметства, ЗК, предприятия, фирми, учебни заведения, питейни и търговски обекти, държавни и административни сгради.

Районът се обслужва от:
- Младши полицейски инспектор гл. пол. Борис Борисов

Прием на граждани:

в с.Мировци – понеделник от 15.00 ч. до 16.00 ч. – Кметството, сл.тел. 05329215

в с.Писарево – вторник и четвъртък от 15.00 ч. до 16.00 ч. – Кметството, сл.тел. 05329218

в с.Беджене – сряда от 10.00 ч. до 11.00 ч. – Кметството,

- Служители от група “Криминална полиция” – инсп.Христина Андреева и инспектор Николай Стойков Григоров - ИДПС

 

Четвърти микрорайон

Микрорайонът обхваща селата Стоян Михайловски и Жилино, с прилежащата им територия, находящите се в микрорайона кметства, ЗК, предприятия, фирми, учебни заведения, питейни и търговски обекти, държавни и административни сгради.

Районът се обслужва от:
- Младши полицейски инспектор гл. пол. Живко Димитров

Прием на граждани:

в с.Стоян Михайловски – понеделник, сряда и петък от 15.00 ч. до 16.00 ч. – Кметството, сл.тел. 053221234

в с.Жилино – вторник и четвъртък от 15.00 ч. до 16.00 ч. – читалището, сл.тел. 053221214

- Служители от група “Криминална полиция” инсп.Христина Андреева и инспектор Николай Стойков Григоров - ИДПС

 

Пети микрорайон

Микрорайонът обхваща селата Войвода, Избул и Правенци с прилежащата им територия, находящите се в микрорайона кметства, ЗК, предприятия, фирми, учебни заведения, питейни и търговски обекти, държавни и административни сгради.

Районът се обслужва от:
- Младши полицейски инспектор гл. пол. Недрет Ахмед

Прием на граждани :

в с.Войвода – понеделник и петък от 15.00 ч. до 16.00 ч. – Кметството, сл.тел. 05325215

в с.Избул – вторник и четвъртък от 15.00 ч. до 16.00 ч. – Кметството, сл.тел. 05325312

в с.Правенци – сряда от 15.00 ч. до 16.00 ч. – Кметството, сл.тел. 05321288.

- Служители от група “Криминална полиция” инсп.Христина Андреева и инспектор Николай Стойков Григоров - ИДПС