МВР

ОД Шумен

 

Издаване на паспорт

 

ОДМВР ШУМЕН

ИЗДАВАНЕ НА ПАСПОРТ

Видове услуги

и

такси /лв./

Обикновена услуга

до 30 дни

 

(места за подаване на заявления)

Бърза услуга

до 3 работни дни

 

(места за подаване на заявления)

Експресна услуга

до 8 работни часа

(места за подаване на заявления)

 

Контакти:

 

ОДМВР Шумен

          
   РУ Нови пазар 

          
   РУ Велики Преслав 

           
РУ Каолиново  
Издаване на първи паспорт на лица до 14 г 

10

20

50

Издаване на следващ паспорт на лица до 14 г.

20

40

100

Издаване на паспорт на лица между 14 и 58 г.

40

80

200

Начини на плащане

на таксите:

Плащане по банков път

Плащане чрез Интернет

Плащане чрез "Български пощи" ЕАД

Плащане чрез картово разплащане

Плащане във финансово звено на МВР

 

Издаване на паспорт на лица между 58 и 70 г.

20

40

100

Паспорт на лица над 70 г.

10

20

50

Паспорт на лица с трайно намелена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто

3

6

15

 

Банкова сметка


BIC: UBBS BGSF

Банка ОББ - клон Шумен


IBAN:

BG57 UBBS 8002 3106 1018 04