МВР

ОД Шумен

 

Важни телефонни номера

ОДМВР ШУМЕН

Адрес: гр. Шумен, ул. "Сан Стефано" №2

Централа: 054/800676

Дежурен ОДМВР: 054/800588 

e-mail[email protected]

Директор - приемен ден: вторник от 16:00 до 17:00 часа

 

 

"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"

Адрес: гр. Шумен, ул."Охрид" №15

Дежурен "ПБЗН": 054/800671

Приемен ден на началника: всеки работен ден от 08:30 до 17:30 часа

 

Група "БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ"

Адрес: гр. Шумен, ул. "Сан Стефано" №2

Приемен ден на началника: вторник и четвъртък от 10:30 до 11:30 часа

телефон: 054/854414

 

 

Група "МИГРАЦИЯ"

Адрес: гр. Шумен, ул."Университетска" №28

телефон: 054/854363, 054/854320

Приемен ден на началника: всеки работен ден от 08:30 до 17:30 часа

 

"ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА"

Адрес: гр. Шумен, ул. "Сан Стефано" №2

Приемен ден: вторник от 14:00 до 16:00 часа

телефон: 054/854281

 

Сектор "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ"

Адрес: гр. Шумен, ул."Университетска" №28

Приемен ден на началника: вторник и четвъртък от 14:00 до 15:00 часа

телефони:
Началник : 054/854360 
  1. Регистрация на ППС - 054/854215;
  2. Организация на движението и пътен контрол – 054/854292, 054/854264;
  3. Електронни фишове и глоби– 054/854263;
  4. Наказателни постановления и глоби – 054/854223;
  5. Свидетелства за управление на МПС и глоби – 054/854345;

 

 

Сектор "КОНТРОЛ НА ОБЩООПАСНИТЕ СРЕДСТВА"

Адрес: гр. Шумен, ул."Сан Стефано" №9

Телефон: 054/854317

Приемен ден на инспектор по КОС: сряда от 14:00 до 16:00 часа

 

РУ ШУМЕН

Адрес: гр. Шумен, ул."Добри Войников" № 1

Дежурен РУП: 054/877221

Приемен ден на началника: вторник от 14:00 до 16:00 часа

 

 

РУ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

Адрес: гр. Велики Преслав, ул."Борис Спиров" №18

телефон: 0538/42503, 0538/42504

Приемен ден на началника: понеделник от 14:00 до 16:00 часа

 

РУ НОВИ ПАЗАР

Адрес: гр. Нови Пазар, ул."Плиска" №1

телефон: 0537/22251, 0537/22252

Приемен ден на началника: понделник от 13:00 до 15:00 часа

 

РУ КАОЛИНОВО

Адрес: гр.Каолиново, пл."Украйна" №3

телефон: 05361/2291, 05361/2292, 05361/2293

Приемен ден на началника: вторник от 14:00 до 16:00 часа