МВР

ОД Шумен

 

Контрол над общоопасните средства

Описание на услугите по КОС, съгласно изискванията на Приложение № 3 към чл.16 от Наредбата за административно обслужване

Description of the services related to the control of hazardous materials pursuant to the requirements of Annex 3 to Article 16 of the Regulation on Administrative Services

Таксите се превеждат по сметка на ОДМВР – Шумен:

IBAN : BG57 UBBS 8002 3106 1018 04

BIC: UBBS BGSF

Прием на граждани от служителите по КОС при ОДМВР Шумен

Младши полицейските инспектори по КОС от РУ при ОД МВР Шумен осъществяват прием на граждани по въпроси свързани с прилагането на ЗОБВВПИ в служебните помещения на РУ , както следва:

1. РУ  Шумен , гр. Шумен ул. “Сан Стефано” № 9

- понеделник - от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 17:30 ч.

- сряда - от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 17:30 ч.

- петък - от 09:00 ч. до 12:00 ч.

2. РУ Велики Преслав, гр. Велики Преслав , ул. “Борис Спиров” № 18

- понеделник - от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 17:30 ч.

- сряда - от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 17:30 ч.

- петък - от 09:00 ч. до 12:00 ч.

3. РУ Нови пазар, гр. Нови пазар ул. “Плиска” № 1

- понеделник - от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 17:30 ч.

- сряда - от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 17:30 ч.

- петък - от 09:00 ч. до 12:00 ч.

 

4. РУ Каолиново, гр. Каолиново пл. “Украйна” № 2

- понеделник - от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 17:30 ч.

- сряда - от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 17:30 ч.

- петък - от 09:00 ч. до 12:00 ч.

 

5. Полицейският инспектор по КОС в сектор ООР и ТП при ОД на МВР Шумен осъществява прием на граждани по въпроси свързани с прилагането на ЗОБВВПИ всяка сряда за времето от 14:00 часа до 16:00 часа в служебното помещение на МПИ по КОС от РУ Шумен.

 

От 17.09.2010г. е в сила нов Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия /ДВ, бр. 73 от 17.09.2010 г./
Нов Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия