МВР

ОД Шумен

 

 

 

СДВР/ОДМВР/РУ

 

Работно време
на сектор БДС

от понеделник до петък

 

 

Административен адрес
и телефон за контакт

 

РУ Велики Преслав

 

 

от 08.30 ч. до 17.30 ч.

 

гр.Велики Преслав, ул."Борис Спиров" №18
тел. 0538/42503, 0538/42504