МВР

ОД Сливен

 

2019-0001 Обявление за възлагане на обществена поръчка

31 окт 2019

с предмет "Комплексна услуга за техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили и мотоциклети, стопанисвани от ОДМВР-Сливен, с включени резервни части, материали и консумативи,необходими за извършването им за срок от 12 календарни месеца."

с предмет "Комплексна услуга за техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили и мотоциклети, стопанисвани от ОДМВР-Сливен, с включени резервни части, материали и консумативи,необходими за извършването им за срок от 12 календарни месеца."
Прикачени документи Договор и приложения   (pdf - 11,90MB) - 02 мар 2020 15:01
Решение за откриване на процедура   (pdf - 1,76MB) - 31 окт 2019 14:36
Обявление за поръчка   (pdf - 3,19MB) - 31 окт 2019 14:38
Документация за участие   (doc - 6,15MB) - 31 окт 2019 14:54
Образци   (zip - 270,00KB) - 31 окт 2019 14:56
Протокол №1 от работата на комисията   (pdf - 978,00KB) - 11 дек 2019 09:37
Съобщение за отваряне на ценови предложения   (pdf - 201,00KB) - 11 дек 2019 09:38
Решение за определяне на изпълнител   (pdf - 516,00KB) - 02 яну 2020 14:15
Протокол №2 от работата на комисията   (pdf - 652,00KB) - 02 яну 2020 14:16

 02 март 2020 | 15:02