МВР

ОД Сливен

 

2019-0001 Обявление за възлагане на обществена поръчка

31 окт 2019

с предмет "Комплексна услуга за техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили и мотоциклети, стопанисвани от ОДМВР-Сливен, с включени резервни части, материали и консумативи,необходими за извършването им за срок от 12 календарни месеца."

с предмет "Комплексна услуга за техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили и мотоциклети, стопанисвани от ОДМВР-Сливен, с включени резервни части, материали и консумативи,необходими за извършването им за срок от 12 календарни месеца."
Прикачени документи Решение за откриване на процедура   (pdf - 1,76MB) - 31 окт 2019 14:36
Обявление за поръчка   (pdf - 3,19MB) - 31 окт 2019 14:38
Документация за участие   (doc - 6,15MB) - 31 окт 2019 14:54
Образци   (zip - 270,00KB) - 31 окт 2019 14:56

 31 октомври 2019 | 14:56