МВР

ОД Сливен

 

2018-0001 Договаряне без предварително обявление за обществена поръчка с предмет "Снабдяване с електрическа енергия на обектите на ОДМВР Сливен, находящи се на територията на област Сливен"

08 мар 2018

Решение за откриване на процедура договаряне без предварително обявление с предмет "Снабдяване с електрическа енергия на обектите на ОДМВР Сливен, находящи се на територията на област Сливен"
Списък с имоти ОДМВР Сливен
Решение на ДКЕР
Карта на обособена територия
ПОКАНА за сключване на договор за възлагане на обществена поръчка
СТАНОВИЩЕ за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП

 06 юли 2018 | 13:25