МВР

Академия на МВР

 

Публикации

Тържествена церемония по полагане на клетва в ЦСПП - Пазарджик

С тържествена церемония 94 стажанти от Главна дирекция „Национална полиция“, завършили курс за първоначално професионално обучение, положиха тържествена клетва по закона за Министерството на вътрешните работи. След кратък период на въвеждане в работата те ще изпълняват на терен в пълен обем функциите вменени им от закона.

Официални гости на тържеството бяха г-н Стефан Балабанов – заместник-министър на вътрешните работи, г-н Петър Белчев – заместник областен управител на област Пазарджик, главен комисар Георги Арабаджиев - заместник главен секретар на МВР, старши комисар доц. д-р Неделчо Стойчев – ректор на Академията на МВР, гости и роднини на стажантите. Поздравително слово към бъдещите служители произнесе г-н Стефан Балабанов – заместник-министър на вътрешните работи. Завършилите с отличен успех обучението си стажанти бяха наградени с грамоти от старши комисар доц. д-р Неделчо Стойчев – ректор на Академията на МВР, и комисар Стоян Зайков – директор на ЦСПП – Пазарджик към Академията на МВР. Водосвет за здраве на всички присъстващи отслужи епископ Яков – втори викариен епископ на Пловдивския митрополит Николай, заедно със свещеници от епархията. 

08 фев 2019

Среща на ректора на АМВР с новия румънски аташе по вътрешните работи

На 21.01.2019 г. в АМВР се проведе среща между ректора на Академията на МВР старши комисар доц. д-р Неделчо Стойчев и новия аташе по вътрешните работи на Румъния г-н Мариус-Александру Йоргулеску. На срещата присъстваха също зам.-ректорът на АМВР комисар доц. д-р Валентин Чочев и г-н Флориан Даниел Мазилу – министър-съветник, консулски отношения към Посолството на Румъния в София.

Г-н Йоргулеску започна своя 4-годишен мандат на 31.12.2018 г. и замени на поста г-н Флориан Даниел Мазилу, който остава в България като министър-съветник, ръководител на консулския отдел в посолството на Румъния в София.

Г-н Йоргулеску изрази готовност за бъдещо сътрудничество с АМВР и подчерта, че досегашната му професионална кариера в областта на граничната полиция и опит в изпълнение на програми за практическо обучение би бил полезен при евентуални съвместни дейности.

Доц. Стойчев представи специалността „Гранична полиция“ в АМВР и отбеляза важността на сътрудничеството между съседните държави в тази област.

Обсъдени бяха и възможностите за евентуално бъдещо сътрудничество между АМВР и румънската полицейска академия включително по линия на програма Еразъм+.

21 яну 2019

Заседание на Общото събрание на факултет „Полиция“ при АМВР

На 16.01.2019 г. в зала 303 на Академията на МВР беше проведено заседание на Общото събрание на факултет „Полиция“ при АМВР. Дневният ред на заседанието включваше обсъждане и приемане на годишния отчет за дейността на факултет „Полиция” за учебната 2017/2018 година, изготвен и представен от декана на факултета - доц. д-р Иван Видолов; определяне на числения състав и структурата на Факултетния съвет и избор с тайно гласуване на председател и заместник-председател на Общото събрание от хабилитираните членове и избор с тайно гласуване на Факултетния съвет на факултет „Полиция“.

Отчитайки специфичната дейност и задачи на факултета, анализът за дейността през учебната 2017/2018 година беше структуриран в следните приоритетни области:

  • развитие на академичния състав;
  • усъвършенстване на учебния процес;
  • реализиране на международни проекти;
  • подготовка за след акредитационно наблюдение и институционална акредитация.

В презентацията на декана на факултет „Полиция“ – доц. д-р Ив. Видолов беше отбелязано, че през отчетния период факултет „Полиция“ е предприел действия за насърчаване и създаване на условия за академичното израстване и професионалната квалификация на преподавателския състав. Четирима преподаватели са израснали и са заели академичната длъжност „Доцент” и четирима са заели академичната длъжност „Професор“.

Беше отчетено, че преподавателите са участвали в 23 международни и 13 национални курсове и други форуми за повишаване на своята квалификация.

В учебния процес освен класически методи все по-често се използват активни и интерактивни методи на обучение, като по този начин се гарантира ефективността на образователния процес. Възможностите за съвременно обучение и обучение с практическа насоченост през изминалата учебна година са увеличени благодарение на новопостроения учебен полигон и изградената лаборатория по криминалистика.

Поддържането и развитието на съвременните методи на обучение и оценяването в учебния процес се осъществяват чрез семестриален педагогически контрол, резултатите от който се обсъждат на заседания на катедрените съвети.

Съществена част от дейността на факултет „Полиция“ през изминалата академична година е научноизследователската дейност на академичния състав. Резултатите от нея могат да бъдат измерени, чрез данни за научните публикации, както следва: монографии - 10 бр., студии – 8 бр., статии – 77 бр., дисертации – 5 бр., книги и учебни пособия – 11 бр. В реферирани и индексирани списания са публикувани 16 статии и 1 студия. За отчетната година са публикувани общо 128 научни публикации. Тези показатели демонстрират засилена научна активност на академичния състав, която кореспондира с целите и приоритетите на факултета.

През учебната 2017/2018 г. всички преподаватели са били ангажирани с участието си в различни служебни дейности, пряко свързани с обучението, научните изследвания и административното обслужване.

В края на отчета бяха изведени изводи, проблеми и предложения за дейността на факултета през настоящата академична година: осигуряване на качествено обучение; засилване практическите аспекти на обучението; актуализиране на курсовете за дистанционно обучение; преосмисляне на необходимостта от многото магистърски програми, осигурявани от факултета, с оглед икономическите разходи за тях и голямата ангажираност на преподавателския състав; изпълнение на препоръки, отправени от НАОА; продължаване на практиката за включване на студентите и курсантите в научноизследователската дейност; организиране, провеждане и участие в научноизследователски проекти, конференции и други научни форуми.

Заседанието на Общото събрание на факултет „Полиция” единодушно гласува и прие отчета на декана на факултет „Полиция”, след което съгласно дневния ред гласува и прие структурата на Факултетния съвет на факултет „Полиция” – двадесет и пет човека, от които двадесет и един хабилитирани преподаватели, двама нехабилитирани, един докторант и един курсант.

За председател на Общото събрание на факултет „Полиция“ беше преизбран доц. д-р Руси Янев, а за зам.-председател – доц. д-р Добромир Доков.

16 яну 2019

Филм или реалност

Днес, 15.01.2019 г., в Академията на МВР бе представен филмът „На първа линия“, създаден по действителен случай от оперативната практика на служители от ОД МВР – Ловеч. Лентата е създадена с учебна цел по инициатива на д-р Петър Тодоров – старши преподавател в АМВР, и представя подготовката и протичането на операция по задържане на криминално проявено, агресивно и въоръжено лице. Във филма са вместени изказвания на ръководителите и някои от участниците в операцията, които разкриват детайли от реализацията.

„Този филм е реалност за много служители от МВР, а утре ще бъде реалност и за вас, обучаемите.“ С тези думи главният секретар на МВР главен комисар Георги Арабаджиев се обърна към препълнената с курсанти зала и ги посъветва да се подготвят отговорно за своята бъдеща кариера. Гост на събитието бе и директорът на ОД МВР – Ловеч старши комисар Милен Маринов. Той изказа благодарност към колегите си за проявената съобразителност и професионализъм, за това, че въпреки сложността на обстановката, са успели да запазят живота на гражданите и да предотвратят нежелани инциденти.  Самите участници – полицаите от ОД МВР – Ловеч, излязоха на сцената под аплодисментите на присъстващите. По думите им пролича, че изпълнението на служебния им дълг за тях е призвание и отговорност и се чувстват удовлетворени от постигнатия резултат. Полицаите споделиха, че успехът на техните акции се дължи както на добрата физическа подготовка и на психическата им издръжливост и самообладание, така също и на тяхната сплотеност и сработеност, които им помагат в такива моменти да се превърнат в едно цяло и да действат и мислят като един.

15 яну 2019

Представителният духов оркестър при Академия на МВР вза участие в церемония по дипломиране на випускниците от Полицейската академия на Дубай

За първи път беше командирован в Дубай, Обединени арабски емирства Представителният духов оркестър при Академия на МВР за участие в  церемония по дипломиране на випускниците от Полицейската академия на Дубай.

В церемонията участваха духови оркестри от Казахстан, Кувейт, Австралия, Италия, Южна Корея, Сърбия, Испания, Тайланд, Армения, Дубай, Бахрейн, Йордания.

Част от програмата включваше съвместно участие със сръбския оркестър в центъра на Дубай. На концерта оркестърът свири популярна музика, джаз и български хора.

В деня на церемонията по дипломиране на випускниците от Полицейската академия на Дубай \08.01.2019 г\, се дипломираха повече от 1000 курсанти, които пяха химна на Дубай. След това всеки един от избраните оркестри дефилира с марш. Представителният оркестър при Академия на МВР изсвири марша „Спортна победа“.

Диригентът на Представителния оркестър при Академия на МВР г-н Александър Иванов проведе работна среща с диригентите на оркестрите от Италия, Дубай, Казахстан, Армения.

09 яну 2019