МВР

Академия на МВР

 

Календар

Аспекти на образованието и обучението в Академията на МВР бяха обсъдени на работен семинар

Работен семинар на тема „Аспекти на образованието и обучението в Академията на МВР“ събра служители от факултетите, центровете за специализация и професионална подготовка (ЦСПП) и администрацията на учебното заведение. Участие в събитието взе и г-жа Петя Пенчева, която изрази позицията на дирекция „Човешки ресурси“ – МВР по основната тема. Двете структури за пореден път дадоха заявка за ползотворна съвместна работа, сътрудничество и координираност, които ще спомогнат за постигане на по-високо ниво и качество на образованието и видовете професионална подготовка на служителите в МВР.

Ректорът старши комисар проф. дн Любомир Тимчев представи своята концепция за развитие на Академията на МВР и насочи вниманието на присъстващите към важни организационни и образователни аспекти. Заместник-ректорът комисар доц. д-р Руси Янев също разясни своите възгледи и наблюдения по въпросите на академичното развитие и научноизследователската работа. В програмата бяха включени доклади на помощник-ректора г-н Илия Хрисимов по въпросите на логистичното осигуряване, на началника на отдел „Учебна и информационна дейност“, който говори за организацията на кандидатстудентските кампании в Академията, на г-жа Силвия Карабойчева – началник на сектор „Човешки ресурси и правно осигуряване“, която се спря върху някои актуални въпроси в развитието на човешките ресурси. Деканът на факултет ПБЗН комисар доц. д-р инж. Иван Тодоров, както и директорите и служителите на ЦСПП към АМВР взеха отношение по основната тема и представиха проблеми и потребности от позицията на всяка отделна структура.

Форумът имаше за цел да бъде споделен опит, обсъдени казуси и проблеми, които възникват при провеждане на обучителната и научноизследователската работа, а също така да бъдат формулирани общи решения и нови подходи, които ще допринесат за повишаване качеството на учебния процес и за определяне на най-добрия път за развитието на университета. Семинарът се превърна в трибуна на различни гледни точки и потвърди, че на всички нива се полагат усилия за отстраняване на слабости и намаляване на рисковете от различен характер при изпълнение на основните задачи на Академията. 

25 сеп 2020

Работен семинар в Панагюрище

На 28 август т. г. служители от Академията на МВР, ръководени от ректора старши комисар проф. дн Любомир Тимчев и зам.-ректора комисар доц. д-р Руси Янев, бяха на посещение в Панагюрище. Те участваха в работен семинар, организиран от кмета на града инж. Никола Белишки. С дух на истински родолюбец и поклонник пред паметта на своите славни деди той представи историята на града и местното население в завладяваща лекция.
В програмата бе включено посещение на историческия музей, където директорът на музея доц. д-р Атанас Шопов преведе гостите през различни епохи, запозна ги с артефакти и събития от миналото на града и региона, разказа им интересни истории и малко известни факти. Групата разгледа и експозицията на Панагюрското златно съкровище, чиито майсторска изработка и орнаментика са доказателство за високата материална и духовна култура на тракийските племена, населявали тези земи.
Служителите от Академията изказват благодарност на организаторите и лично на кмета - инж. Белишки, за ползотворните срещи и любезното отношение!

31 авг 2020

Честит професионален празник, уважаеми колеги!

По повод предстоящия професионален празник на служителите в МВР - 5 юли, ректорът на Академията старши комисар проф. дн Любомир Тимчев и зам.-ректорът комисар доц. д-р Руси Янев връчиха награди на служители от административния и преподавателиския състав. Отличията са от името на министъра на вътрешните работи - г-н Младен Маринов, на административния секретар - г-н Бойко Славчев, и на ректора.
Във връзка с професионалния празник старши комисар проф. дн Любомир Тимчев изказва благодарност към колегите си от Академията и от всички структури на МВР за професионализма и всеотдайния труд!
Ето и част от неговия поздрав:
"Гордея се, че служа заедно с Вас, че споделяме общи ценности, че заедно израстваме и постигаме успехите си!
За нас е призвание и чест да бъдем служители в системата на Министерството на вътрешните работи! Обединява ни висшата кауза за защита на националните интереси, историческите, културните и научни достижения на народа ни!
Бъдете все така посветени на дълга към обществото и Родината!
Нека трудът и делата Ви се увенчават с успехи! 
Пожелавам на Вас и семействата Ви здраве и дълголетие!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!"

 

03 юли 2020

В Академията на МВР започва строителството на православния параклис "Свети цар Борис Покръстител"

Днес, 02 юли 2020 година, в двора на Академията на МВР бе направена „първа копка“ на православния параклис „Св. цар Борис Покръстител“.

Белоградчишкият епископ Поликарп и духовници от Софийската Света Митрополия откриха церемонията според православните канони с молитва, с която благословиха богоугодното начинание: „Подкрепи строителите, като ги запазиш невредими, запази основите му нерушими и непоклатими и ни покажи завършен този твой дом!“

След като бе осветено мястото, където ще се изгради параклисът, символично бе положен първият камък от основите му и капсула с подписана от официалните лица грамота.

Белоградчишкият епископ Поликарп се обърна към присъстващите с проникновено слово за духовността. Той поздрави благочестивите ктитори и основатели на тази благородна духовна инициатива и предаде патриаршеския благослов от името на негово светейшество отец Неофит – Митрополит Софийски и Патриарх Български. Епископът  благодари и от името на Софийската света митрополия за проявената духовна грижа, за въздигане на духовното православно самосъзнание на хората, които са свързани с Академията на МВР. „Както цар Борис възпява святост, благодетелност и предава това на идните поколения, така и тук по неговия пример всички да се трудят и въздигат духовността и православието в живота и съзнанието на нашите благочестиви и праведни християни“.

Ректорът старши комисар проф. дн Любомир Тимчев също изказа благодарност към ръководството на Министерството на вътрешните работи и лично към министъра за проявената съпричастност, към хората, които са инициирали и осъществили идеята, към всички, дарили средства за построяването на храма, както и към бъдещите строители на духовния дом. „Всички разбират какъв е смисълът от построяването на този храм. Днес показваме, че сме християни и постигаме успехите си със знание и вяра“.

На събитието освен духовните лица присъстваха представители на политическото и професионалното ръководство на Министерството, народни представители, ръководители и представители на ведомства, бивши и настоящи служители на АМВР и други гости.

Благодарим на всички, които продължават да подпомагат нашето духовно дело!

02 юли 2020

Млади възпитаници на Kung Fu To`A – Bulgarian Martial Arts Academy и Международна академия „Командос“ бяха на посещение в Академията на МВР

На 19.06.2020 г. деца от летния лагер на Международна академия „Командос“ (МАК) заедно със своите инструктори посетиха Академията на МВР. Младежите, които са членове на Kung Fu To`A – Bulgarian Martial Arts Academy (kungfu-bulgaria.com), преминават през разностранна специализирана подготовка в МАК и придобиват теоретични и практически умения от професията на командоса. Ректорът старши комисар проф. дн Любомир Тимчев лично посрещна подрастващите и им разказа историята на Академията, на какво се обучават курсантите, какви способности развиват и какви дейности изпълняват. Преподаватели от АМВР също се включиха в представянето на учебния процес – ст. преподавател Татяна Станкова и асистент Антон Желев изнесоха на децата урок по криминалистика в криминалистическата лаборатория, а старши преподавател Марио Илиев ги запозна със спортната подготовка и майсторството на личната защита. Младите командоси разгледаха и учебния полигон, на който курсантите провеждат практическите си занятия по полицейските дисциплини. По време на наситената им програма в АМВР децата не спираха да се удивляват на видяното, с любопитство и интерес се включваха в беседите и не криеха задоволството, но и уважението си към полицейската професия.

МАК и Академията на МВР споделят общи ценности и се стремят да възпитават своите обучаеми в дух на родолюбие, да изграждат у тях воля за победа, да утвърждават принципите на справедливостта и обществено отговорното поведение. Чрез взаимно уважение и подкрепа двете сродни организации демонстрират как ефективно трябва да бъдат подпомагани подрастващите в тяхната професионална ориентация и в изграждането им като достойни личности и защитници на националните интереси.

Международна академия „Командос“ (makbg.com) е учредена през 2012 г. Неин основател и председател е акад., проф. Юлий Абаджиев – полковник от резерва на Българската армия, генерал-полковник от Специалните части на Черноморската казаческа армия на Украинското казачество и носител на множество най-високи отличия по линия на националната сигурност и борбата с тероризма. Той е създател на системата за специализиран ръкопашен бой  (СРБ) и подготовката на командоси за армията ни. Спецификата на интересите, заниманията и дейностите сближава преподавателите и членовете на МАК и АМВР и е в основата на добрите им взаимоотношения през годините.

По покана на МАК през изминалата седмица ректорът на АМВР старши комисар проф. дн Любомир Тимчев и ст. преподавател Марио Илиев бяха на посещение в техния тренировъчен център. На официална и тържествена церемония Председателят на МАК - акад., проф. Юлий Абаджиев, удостои проф. Тимчев с Почетен орден „Белият кръст“ в знак на признание за приноса на ректора за ползотворното сътрудничество между академиите и цялостния му професионален успех. 

22 юни 2020

Календар

Аспекти на образованието и обучението в Академията на МВР бяха обсъдени на работен семинар

Работен семинар на тема „Аспекти на образованието и обучението в Академията на МВР“ събра служители от факултетите, центровете за специализация и професионална подготовка (ЦСПП) и администрацията на учебното заведение. Участие в събитието взе и г-жа Петя Пенчева, която изрази позицията на дирекция „Човешки ресурси“ – МВР по основната тема. Двете структури за пореден път дадоха заявка за ползотворна съвместна работа, сътрудничество и координираност, които ще спомогнат за постигане на по-високо ниво и качество на образованието и видовете професионална подготовка на служителите в МВР.

Ректорът старши комисар проф. дн Любомир Тимчев представи своята концепция за развитие на Академията на МВР и насочи вниманието на присъстващите към важни организационни и образователни аспекти. Заместник-ректорът комисар доц. д-р Руси Янев също разясни своите възгледи и наблюдения по въпросите на академичното развитие и научноизследователската работа. В програмата бяха включени доклади на помощник-ректора г-н Илия Хрисимов по въпросите на логистичното осигуряване, на началника на отдел „Учебна и информационна дейност“, който говори за организацията на кандидатстудентските кампании в Академията, на г-жа Силвия Карабойчева – началник на сектор „Човешки ресурси и правно осигуряване“, която се спря върху някои актуални въпроси в развитието на човешките ресурси. Деканът на факултет ПБЗН комисар доц. д-р инж. Иван Тодоров, както и директорите и служителите на ЦСПП към АМВР взеха отношение по основната тема и представиха проблеми и потребности от позицията на всяка отделна структура.

Форумът имаше за цел да бъде споделен опит, обсъдени казуси и проблеми, които възникват при провеждане на обучителната и научноизследователската работа, а също така да бъдат формулирани общи решения и нови подходи, които ще допринесат за повишаване качеството на учебния процес и за определяне на най-добрия път за развитието на университета. Семинарът се превърна в трибуна на различни гледни точки и потвърди, че на всички нива се полагат усилия за отстраняване на слабости и намаляване на рисковете от различен характер при изпълнение на основните задачи на Академията. 

25 сеп 2020

Работен семинар в Панагюрище

На 28 август т. г. служители от Академията на МВР, ръководени от ректора старши комисар проф. дн Любомир Тимчев и зам.-ректора комисар доц. д-р Руси Янев, бяха на посещение в Панагюрище. Те участваха в работен семинар, организиран от кмета на града инж. Никола Белишки. С дух на истински родолюбец и поклонник пред паметта на своите славни деди той представи историята на града и местното население в завладяваща лекция.
В програмата бе включено посещение на историческия музей, където директорът на музея доц. д-р Атанас Шопов преведе гостите през различни епохи, запозна ги с артефакти и събития от миналото на града и региона, разказа им интересни истории и малко известни факти. Групата разгледа и експозицията на Панагюрското златно съкровище, чиито майсторска изработка и орнаментика са доказателство за високата материална и духовна култура на тракийските племена, населявали тези земи.
Служителите от Академията изказват благодарност на организаторите и лично на кмета - инж. Белишки, за ползотворните срещи и любезното отношение!

31 авг 2020

Честит професионален празник, уважаеми колеги!

По повод предстоящия професионален празник на служителите в МВР - 5 юли, ректорът на Академията старши комисар проф. дн Любомир Тимчев и зам.-ректорът комисар доц. д-р Руси Янев връчиха награди на служители от административния и преподавателиския състав. Отличията са от името на министъра на вътрешните работи - г-н Младен Маринов, на административния секретар - г-н Бойко Славчев, и на ректора.
Във връзка с професионалния празник старши комисар проф. дн Любомир Тимчев изказва благодарност към колегите си от Академията и от всички структури на МВР за професионализма и всеотдайния труд!
Ето и част от неговия поздрав:
"Гордея се, че служа заедно с Вас, че споделяме общи ценности, че заедно израстваме и постигаме успехите си!
За нас е призвание и чест да бъдем служители в системата на Министерството на вътрешните работи! Обединява ни висшата кауза за защита на националните интереси, историческите, културните и научни достижения на народа ни!
Бъдете все така посветени на дълга към обществото и Родината!
Нека трудът и делата Ви се увенчават с успехи! 
Пожелавам на Вас и семействата Ви здраве и дълголетие!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!"

 

03 юли 2020

В Академията на МВР започва строителството на православния параклис "Свети цар Борис Покръстител"

Днес, 02 юли 2020 година, в двора на Академията на МВР бе направена „първа копка“ на православния параклис „Св. цар Борис Покръстител“.

Белоградчишкият епископ Поликарп и духовници от Софийската Света Митрополия откриха церемонията според православните канони с молитва, с която благословиха богоугодното начинание: „Подкрепи строителите, като ги запазиш невредими, запази основите му нерушими и непоклатими и ни покажи завършен този твой дом!“

След като бе осветено мястото, където ще се изгради параклисът, символично бе положен първият камък от основите му и капсула с подписана от официалните лица грамота.

Белоградчишкият епископ Поликарп се обърна към присъстващите с проникновено слово за духовността. Той поздрави благочестивите ктитори и основатели на тази благородна духовна инициатива и предаде патриаршеския благослов от името на негово светейшество отец Неофит – Митрополит Софийски и Патриарх Български. Епископът  благодари и от името на Софийската света митрополия за проявената духовна грижа, за въздигане на духовното православно самосъзнание на хората, които са свързани с Академията на МВР. „Както цар Борис възпява святост, благодетелност и предава това на идните поколения, така и тук по неговия пример всички да се трудят и въздигат духовността и православието в живота и съзнанието на нашите благочестиви и праведни християни“.

Ректорът старши комисар проф. дн Любомир Тимчев също изказа благодарност към ръководството на Министерството на вътрешните работи и лично към министъра за проявената съпричастност, към хората, които са инициирали и осъществили идеята, към всички, дарили средства за построяването на храма, както и към бъдещите строители на духовния дом. „Всички разбират какъв е смисълът от построяването на този храм. Днес показваме, че сме християни и постигаме успехите си със знание и вяра“.

На събитието освен духовните лица присъстваха представители на политическото и професионалното ръководство на Министерството, народни представители, ръководители и представители на ведомства, бивши и настоящи служители на АМВР и други гости.

Благодарим на всички, които продължават да подпомагат нашето духовно дело!

02 юли 2020

Млади възпитаници на Kung Fu To`A – Bulgarian Martial Arts Academy и Международна академия „Командос“ бяха на посещение в Академията на МВР

На 19.06.2020 г. деца от летния лагер на Международна академия „Командос“ (МАК) заедно със своите инструктори посетиха Академията на МВР. Младежите, които са членове на Kung Fu To`A – Bulgarian Martial Arts Academy (kungfu-bulgaria.com), преминават през разностранна специализирана подготовка в МАК и придобиват теоретични и практически умения от професията на командоса. Ректорът старши комисар проф. дн Любомир Тимчев лично посрещна подрастващите и им разказа историята на Академията, на какво се обучават курсантите, какви способности развиват и какви дейности изпълняват. Преподаватели от АМВР също се включиха в представянето на учебния процес – ст. преподавател Татяна Станкова и асистент Антон Желев изнесоха на децата урок по криминалистика в криминалистическата лаборатория, а старши преподавател Марио Илиев ги запозна със спортната подготовка и майсторството на личната защита. Младите командоси разгледаха и учебния полигон, на който курсантите провеждат практическите си занятия по полицейските дисциплини. По време на наситената им програма в АМВР децата не спираха да се удивляват на видяното, с любопитство и интерес се включваха в беседите и не криеха задоволството, но и уважението си към полицейската професия.

МАК и Академията на МВР споделят общи ценности и се стремят да възпитават своите обучаеми в дух на родолюбие, да изграждат у тях воля за победа, да утвърждават принципите на справедливостта и обществено отговорното поведение. Чрез взаимно уважение и подкрепа двете сродни организации демонстрират как ефективно трябва да бъдат подпомагани подрастващите в тяхната професионална ориентация и в изграждането им като достойни личности и защитници на националните интереси.

Международна академия „Командос“ (makbg.com) е учредена през 2012 г. Неин основател и председател е акад., проф. Юлий Абаджиев – полковник от резерва на Българската армия, генерал-полковник от Специалните части на Черноморската казаческа армия на Украинското казачество и носител на множество най-високи отличия по линия на националната сигурност и борбата с тероризма. Той е създател на системата за специализиран ръкопашен бой  (СРБ) и подготовката на командоси за армията ни. Спецификата на интересите, заниманията и дейностите сближава преподавателите и членовете на МАК и АМВР и е в основата на добрите им взаимоотношения през годините.

По покана на МАК през изминалата седмица ректорът на АМВР старши комисар проф. дн Любомир Тимчев и ст. преподавател Марио Илиев бяха на посещение в техния тренировъчен център. На официална и тържествена церемония Председателят на МАК - акад., проф. Юлий Абаджиев, удостои проф. Тимчев с Почетен орден „Белият кръст“ в знак на признание за приноса на ректора за ползотворното сътрудничество между академиите и цялостния му професионален успех. 

22 юни 2020