МВР

Академия на МВР

 

Календар

Обръщение на ректора на Академията на МВР проф. дн Любомир Тимчев

Уважаеми курсанти, студенти и стажанти от Академията на МВР,

Обръщам се към Вас по повод удължаването срока на Вашето неприсъствено обучение до 13.04.2020 г. Няма да споменавам причините, довели до този безпрецедентен подход в историята на висшето образование в нашата страна. Ще кажа само, че има моменти, в които волята и характерът са по-важни и необходими от знанията. Това са моментите, които показват не дали знаем, а дали можем да се справим.

Повярвайте, на нас, преподавателите, също ни е пусто без Вас и бихме предпочели шума от разговорите в коридорите и Вашите въпроси в аудиториите, но, както всички знаем, в този момент е по-важно да сте си у дома, както ни съветват, за да запазим себе си и близките си от този толкова коварен вирус.

Надявам се обаче, нещо повече, ВЯРВАМ, че ГОСПОД ще ни запази като НАРОД и СТРАНА. ВЯРВАМ, че на света няма бедствие, което да повлияе на мотивацията Ви като бъдещи ПАЗИТЕЛИ на реда в тази ПРЕКРАСНА страна и спокойствието на този КРАСИВ и МЪДЪР народ.

В този смисъл си позволявам да Ви призова да се пазите и обърнете внимание на качените учебни материали в платформите на АМВР. Избрахме този подход, за да имате самостоятелност в подготовката си и покажете за сетен път, че приемането Ви в нашия университет не само че не е случайно, но е закономерно. Материалите са придружени с указания за Вашето т. нар. електронно обучение. Прочетете ги внимателно, като молбата ми е да се придържате към тях, спазвайки изискванията за защита на класифицираната информация.

Не забравяйте онази крилата фраза, че бурите в живота идват не само, за да разрушават, но и да разчистят пътя за нещо ново. Това в случая трябва да е показване на Вашите характер, воля и умение да се справяте в непривични ситуации.

Знаете, че за мен сте значими дори само заради факта, че сте избрали именно нашето училище за професия и образование.

БЛАГОДАРЯ на всички Ви за това, че и в този труден момент продължавате да изпълнявате задълженията си като курсанти в АМВР, а някои от Вас помагат в структурите на министерството, какъвто е случаят със системата за спешни повиквания с единен европейски номер 112!

Това е още един повод да се ГОРДЕЯ с Вас и да заявявам, че училището ни е не само номер едно в професионалното направление „Национална сигурност“, но Вие сте достоен избор като бъдещи ПАЗИТЕЛИ на реда и пожарната безопасност и защита на населението в това ПРЕКРАСНО кътче на земята.

Няма значение срещу какво сме изправени. Ние от Академията на МВР винаги побеждаваме!

Желая спорна работа на НАЙ-ДОБРИТЕ студенти в НАЙ-ДОБРОТО училище в страната!!! В случай че имате въпроси, знаете как да ме намерите.

Ваш преподавател, колега и приятел – Л. Тимчев

26 мар 2020

ПОКАНА за участие в Девета научна конференция “Гражданската безопасност '2020” 9 - 10 април 2020

Провеждането на конференцията се отлага във връзка с обявеното извънредно положение и с цел спазване на предприетите от държавните власти действия за справяне с епидемиологичната криза.
АКАДЕМИЯ НА

МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

 

Ви кани на

ДЕВЕТА  НАУЧНА  КОНФЕРЕНЦИЯ  С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
 

“ГРАЖДАНСКАТА БЕЗОПАСНОСТ '2020

9 - 10 април 2020 г.

 

ГР. СОФИЯ

ПОД ПАТРОНАЖА

НА МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Г-Н МЛАДЕН МАРИНОВ

 

 

 

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 

 • Организация и управление на пожарната безопасност и защита на населението при извънредни ситуации;
 • Икономическиаспектинапожарната безопасност и защита на населението при извънредни ситуации;
 • Подготовка на специалисти за пожарната безопасност и защита на населението при извънредни ситуации;
 • Противопожарнаиаварийно-спасителна техника и автоматика;
 • Тактика на пожарогасителната и аварийно-спасителната дейност;
 • Физико-химия на горенето и експлозията;
 • Пожарна, експлозивна и токсична опасност на веществата и материалите;
 • Строително-технически мерки за предотвратяване и защита на обектите и населените места от пожари и аварии;
 • Оказване на първа помощ на пострадали хора;
 • Безопасниусловияна труда;
 • Екологични аспекти на пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации;
 • Психологични аспекти на пожарната безопасност и защита на населението при извънредни ситуации;
 • Защита на обектите на критичната инфраструктура;

 

Място на конференцията  - град София, Академия на МВР, бул. „Александър Малинов“ №1

 

 

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НАУЧНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ

1. Форма на участие: доклад на български или английски език.

2. Заявка за участие: попълва се заявка за участие, която следва да се изпрати на електронен адрес: pbzn.academy@mvr.bg

3. Краен срок за изпращане на заявката за участие - 28 февруари 2020 г.

4. Краен срок за изпращане на окончателния доклад - 30март 2020 г.

5.Такса за правоучастие в конференцията – Такса за правоучастие в конференцията с доклад - 50 лв.

Служителите на МВР и представители на пожарни училища, членуващи в EFSCA не заплащат такса при участие с до два доклада.

Таксата дава право за публикуване на два доклада, участие в конферентните заседания, получаване на CD с докладите от конференцията и коктейл за участниците.

 

Такса за правоучастие в конференцията с представяне на продукти - 200 лв.

 

Таксите за участие да бъдат преведени по сметка –

 IBAN: BG72UBBS80023106073404

BIC: UBBSBGSF

Титуляр: Академия на МВР

 

 

26 мар 2020

В Академията на МВР се проведе Отчет-анализ на дейността през 2019 г.

На 28 февруари в Академията на МВР се проведе Отчет-анализ за дейността на учебното заведение през 2019 г.

Ректорът проф. дн Любомир Тимчев запозна присъстващите с основните направления от дейността на Академията – обучение, научни изследвания и административен капацитет, като посочи много факти и направи анализ на процесите и събитията. Ректорът представи свои идеи и предложения за развитие на институцията, които биха допринесли за повишаване престижа на учебното заведение, на преподавателската и научноизследователската работа, на учебния процес и доброто взаимодействие със структурите на МВР.

С позитивни послания и признание за успехите на Академията към присъстващите се обърна заместник главният секретар главен комисар Георги Арабаджиев. Той благодари на ръководството и състава за положените усилия и постигнатите добри резултати в обучението на кадри за МВР.

Заместник-министър Милко Бернер потвърди добрата оценка на политическото ръководство към работата на АМВР и не спести патос в думите: „Всеки полицай носи в сърцето си Академията, която дава не само знания, но и възпитава, изгражда морал.“ Г-н Бернер призова за близък контакт между курсанти и преподаватели, към активен академичен дебат не само в средите на МВР, но и със сродни университети, за провеждане на кръгли маси, семинари. Необходимо е да се обменя опит със служителите от практиката, които първи се сблъскват с новите предизвикателства. Заместник-министърът изрази също подкрепа и готовност да бъдат разгледани предложенията и идеите за оптимизиране на дейността на учебното заведение.

Специални гости на събитието бяха също началникът на политическия кабинет на министъра на вътрешните работи г-н Михаил Златанов, директори и представители на дирекции от МВР.

28 фев 2020

Календар

Обръщение на ректора на Академията на МВР проф. дн Любомир Тимчев

Уважаеми курсанти, студенти и стажанти от Академията на МВР,

Обръщам се към Вас по повод удължаването срока на Вашето неприсъствено обучение до 13.04.2020 г. Няма да споменавам причините, довели до този безпрецедентен подход в историята на висшето образование в нашата страна. Ще кажа само, че има моменти, в които волята и характерът са по-важни и необходими от знанията. Това са моментите, които показват не дали знаем, а дали можем да се справим.

Повярвайте, на нас, преподавателите, също ни е пусто без Вас и бихме предпочели шума от разговорите в коридорите и Вашите въпроси в аудиториите, но, както всички знаем, в този момент е по-важно да сте си у дома, както ни съветват, за да запазим себе си и близките си от този толкова коварен вирус.

Надявам се обаче, нещо повече, ВЯРВАМ, че ГОСПОД ще ни запази като НАРОД и СТРАНА. ВЯРВАМ, че на света няма бедствие, което да повлияе на мотивацията Ви като бъдещи ПАЗИТЕЛИ на реда в тази ПРЕКРАСНА страна и спокойствието на този КРАСИВ и МЪДЪР народ.

В този смисъл си позволявам да Ви призова да се пазите и обърнете внимание на качените учебни материали в платформите на АМВР. Избрахме този подход, за да имате самостоятелност в подготовката си и покажете за сетен път, че приемането Ви в нашия университет не само че не е случайно, но е закономерно. Материалите са придружени с указания за Вашето т. нар. електронно обучение. Прочетете ги внимателно, като молбата ми е да се придържате към тях, спазвайки изискванията за защита на класифицираната информация.

Не забравяйте онази крилата фраза, че бурите в живота идват не само, за да разрушават, но и да разчистят пътя за нещо ново. Това в случая трябва да е показване на Вашите характер, воля и умение да се справяте в непривични ситуации.

Знаете, че за мен сте значими дори само заради факта, че сте избрали именно нашето училище за професия и образование.

БЛАГОДАРЯ на всички Ви за това, че и в този труден момент продължавате да изпълнявате задълженията си като курсанти в АМВР, а някои от Вас помагат в структурите на министерството, какъвто е случаят със системата за спешни повиквания с единен европейски номер 112!

Това е още един повод да се ГОРДЕЯ с Вас и да заявявам, че училището ни е не само номер едно в професионалното направление „Национална сигурност“, но Вие сте достоен избор като бъдещи ПАЗИТЕЛИ на реда и пожарната безопасност и защита на населението в това ПРЕКРАСНО кътче на земята.

Няма значение срещу какво сме изправени. Ние от Академията на МВР винаги побеждаваме!

Желая спорна работа на НАЙ-ДОБРИТЕ студенти в НАЙ-ДОБРОТО училище в страната!!! В случай че имате въпроси, знаете как да ме намерите.

Ваш преподавател, колега и приятел – Л. Тимчев

26 мар 2020

ПОКАНА за участие в Девета научна конференция “Гражданската безопасност '2020” 9 - 10 април 2020

Провеждането на конференцията се отлага във връзка с обявеното извънредно положение и с цел спазване на предприетите от държавните власти действия за справяне с епидемиологичната криза.
АКАДЕМИЯ НА

МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

 

Ви кани на

ДЕВЕТА  НАУЧНА  КОНФЕРЕНЦИЯ  С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
 

“ГРАЖДАНСКАТА БЕЗОПАСНОСТ '2020

9 - 10 април 2020 г.

 

ГР. СОФИЯ

ПОД ПАТРОНАЖА

НА МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Г-Н МЛАДЕН МАРИНОВ

 

 

 

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 

 • Организация и управление на пожарната безопасност и защита на населението при извънредни ситуации;
 • Икономическиаспектинапожарната безопасност и защита на населението при извънредни ситуации;
 • Подготовка на специалисти за пожарната безопасност и защита на населението при извънредни ситуации;
 • Противопожарнаиаварийно-спасителна техника и автоматика;
 • Тактика на пожарогасителната и аварийно-спасителната дейност;
 • Физико-химия на горенето и експлозията;
 • Пожарна, експлозивна и токсична опасност на веществата и материалите;
 • Строително-технически мерки за предотвратяване и защита на обектите и населените места от пожари и аварии;
 • Оказване на първа помощ на пострадали хора;
 • Безопасниусловияна труда;
 • Екологични аспекти на пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации;
 • Психологични аспекти на пожарната безопасност и защита на населението при извънредни ситуации;
 • Защита на обектите на критичната инфраструктура;

 

Място на конференцията  - град София, Академия на МВР, бул. „Александър Малинов“ №1

 

 

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НАУЧНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ

1. Форма на участие: доклад на български или английски език.

2. Заявка за участие: попълва се заявка за участие, която следва да се изпрати на електронен адрес: pbzn.academy@mvr.bg

3. Краен срок за изпращане на заявката за участие - 28 февруари 2020 г.

4. Краен срок за изпращане на окончателния доклад - 30март 2020 г.

5.Такса за правоучастие в конференцията – Такса за правоучастие в конференцията с доклад - 50 лв.

Служителите на МВР и представители на пожарни училища, членуващи в EFSCA не заплащат такса при участие с до два доклада.

Таксата дава право за публикуване на два доклада, участие в конферентните заседания, получаване на CD с докладите от конференцията и коктейл за участниците.

 

Такса за правоучастие в конференцията с представяне на продукти - 200 лв.

 

Таксите за участие да бъдат преведени по сметка –

 IBAN: BG72UBBS80023106073404

BIC: UBBSBGSF

Титуляр: Академия на МВР

 

 

26 мар 2020

В Академията на МВР се проведе Отчет-анализ на дейността през 2019 г.

На 28 февруари в Академията на МВР се проведе Отчет-анализ за дейността на учебното заведение през 2019 г.

Ректорът проф. дн Любомир Тимчев запозна присъстващите с основните направления от дейността на Академията – обучение, научни изследвания и административен капацитет, като посочи много факти и направи анализ на процесите и събитията. Ректорът представи свои идеи и предложения за развитие на институцията, които биха допринесли за повишаване престижа на учебното заведение, на преподавателската и научноизследователската работа, на учебния процес и доброто взаимодействие със структурите на МВР.

С позитивни послания и признание за успехите на Академията към присъстващите се обърна заместник главният секретар главен комисар Георги Арабаджиев. Той благодари на ръководството и състава за положените усилия и постигнатите добри резултати в обучението на кадри за МВР.

Заместник-министър Милко Бернер потвърди добрата оценка на политическото ръководство към работата на АМВР и не спести патос в думите: „Всеки полицай носи в сърцето си Академията, която дава не само знания, но и възпитава, изгражда морал.“ Г-н Бернер призова за близък контакт между курсанти и преподаватели, към активен академичен дебат не само в средите на МВР, но и със сродни университети, за провеждане на кръгли маси, семинари. Необходимо е да се обменя опит със служителите от практиката, които първи се сблъскват с новите предизвикателства. Заместник-министърът изрази също подкрепа и готовност да бъдат разгледани предложенията и идеите за оптимизиране на дейността на учебното заведение.

Специални гости на събитието бяха също началникът на политическия кабинет на министъра на вътрешните работи г-н Михаил Златанов, директори и представители на дирекции от МВР.

28 фев 2020