МВР

Академия на МВР

 

Публикации

Стефан Балабанов: Бъдете безпощадни към нарушителите на обществения ред, но и внимателни към българските граждани, давайте им шанс да се поправят

С тези думи зам.-министърът на вътрешните работи се обърна към 102-мата полицаи, които положиха клетва в Казанлък за встъпване в редиците на МВР

Те завършиха успешно курс в Центъра за подготовка към Академията на Министерство на вътрешните работи и ще попълнят редиците на полицейските управление в Северна България. От името на министъра на вътрешните работи към младото попълнение в редиците на ведомството се обърна зам.-министър Стефан Балабанов. „Бъдете безпощадни към нарушителите на обществения ред, но и милостиви към българските граждани, давайте им шанс да се поправят. Защото не забравяйте, че заплатите, които ще получавате, ще са от всички тях.“ Той им припомни да са грижовни към възрастните хора, които често са подложени на престъпни посегателства. „Днес вие ще се разделите окончателно и с романтиката в МВР. Очаква Ви изключително тежък труд и голяма отговорност!“, допълни още зам.-министър Балабанов и ги призова да се пазят и да пазят живота на всички български граждани.
Тържествената церемония в полицейската школа в Казанлък бе уважена и от зам. министъра Милко Бернер, ректора на Академията ана МВР ст.ком. доц. Неделчо Стойчев, директора на ОДМВР-Стара Загора ст.ком. Георги Хаджиев, началника на РУ-Казанлък ком. Стойчо Крачолов, директора на полицейската школа ком. Красимир Иванов, представители на общината и областта. 

Текст и снимки: Пресцентър на МВР

07 авг 2017

Церемония по полагане на клетва на стажанти от факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“ при Академията на МВР

На 10.07.2017 г. във факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“ при Академията на МВР се проведе церемония за завършване на обучението и полагане на клетва по чл. 146, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи от завършващите курса за Първоначална професионална подготовка стажанти за нуждите на СДПБЗН.

Официални гости бяха зам.-министърът на вътрешните работи г-н Красимир Ципов, зам.-министърът на вътрешните работи г-н Стефан Балабанов, зам.-министърът на вътрешните работи г-н Минко Белнер, директорът на ГДПБЗН гл. комисар Николай Николов, кметът на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова, ректорът на АМВР ст. комисар доц. д-р Неделчо Стойчев, директорът на СДПБЗН ст. комисар Веселин Гетов, началници на районните столични пожарни.

Тържеството започна с издигане на националния флаг. След отслужване на църковен водосвет за здраве и успехи ректорът на АМВР произнесе поздравително слово, като пожела на завършилите курса да изпълняват добросъвестно служебните си задължения и да се грижат за здравето и живота на софиянци. Със слова към стажантите се обърнаха и зам.-министърът на вътрешните работи, директорът на ГДПБЗН и кметът на Столична община.

В този тържествен ден се наградиха всички обучаеми от курса за първоначална професионална подготовка, които активно са участвали както в учебната дейност, така и в спортните мероприятия, организирани от спортен клуб „Файер академи“. Прочетоха се заповедите за награждаване за успех и спортни постижения на отличилите се стажанти и им се връчиха дипломи, грамоти и купи.

Церемонията завърши с официално полагане на клетвата. 

12 юли 2017

Участие на преподавател от АМВР в VIII-а международна научна и професионална конференция

В периода от 23 до 25 май 2017 г. доц. д-р Руси Янев, председател на Общото събрание на факултет „Полиция“ и преподавател в катедра „Оперативно-издирвателна дейност“ на Академия на МВР, участва в VIII-та научна конференция с международно участие „Полицията и съдебната система като гаранти за свобода и сигурност в правова държава“ в Сърбия. Конференцията бе организирана от Академията по криминалистика и полицейски науки при МВР на Република Сърбия, Правния факултет на университета в Крагуевац, Сърбия, фондация „Ханс Зайдел“ и се проведе в хотел „Оморика“, планината Тара в Западна Сърбия.

Конференцията включваше научни сесии с близък по тематика обхват. Докладчиците, 49 на брой от Сърбия, Македония, Босна и Херцеговина (Република Сръбска), Хърватия, Румъния, Украйна, Гърция и България представиха основните положения от техните научни съобщения и доклади, предварително одобрени за отпечатване от програмния комитет на конференцията. Докладите включваха материя от съдебната и полицейската дейност, международното сътрудничество в областта на правораздаването, психологията, криминологията и социологията. Преобладаващата част от докладите бяха представени от преподаватели и изследователи с научни степени и академични длъжности от висши училища и институти. В конференцията взеха участие и съдии, адвокати, полицейски служители, административни ръководители на структури от МВР на Сърбия, докторанти.

Представеният от доц. д-р Руси Янев доклад на сръбски език бе на тема „Полицейското сътрудничество в Европа като част от подготовката в Академията на Министерството на вътрешните работи на България“. В научния доклад бяха описани и обяснени характеристиката на учебната програма по дисциплината „Европейско полицейско сътрудничество“, съдържанието на материята по дисциплината, която се преподава в бакалавърските и магистърските курсове по специалностите „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“, „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред“ и при обучението на специализанти. Акцент в представянето бяха формите на европейското сътрудничество, характерни за охранителната, оперативно-издирвателната и разследващата полицейска дейност.

В последвалата дискусия, представянето на доц. Р. Янев бе оценено положително от отделни участници. Високо бе оценена материята, която включваше както универсалните форми на европейско полицейско сътрудничество – обмена на информация и офицерите за връзка, така и някои от специалните форми като контролираната доставка, разследването чрез служител под прикритие и трансграничното наблюдение.

11 юли 2017

Церемония по полагане на клетва на стажанти от ЦСПП-Пазарджик

173-ма стажанти от Центъра за специализация и професионална подготовка в Пазарджик към Академията на МВР положиха тържествена клетва за спазване нормите на Етичния кодекс на държавните служители в МВР.
Церемонията се проведе на 09.06.2017 г. На нея присъстваха заместник-министърът на вътрешните работи г-н Стефан Балабанов, главният секретар на МВР гл. комисар Младен Маринов, ректорът на АМВР ст. комисар доц. д-р Неделчо Стойчев, директорът на Столична дирекция на вътрешните работи ст. комисар Иво Иванов, директорът на ОДМВР - Пазарджик ст. комисар Йордан Рогачев, заместник-директора на Д"Жандармерия" - комисар Михаил Златанов, директорът на ЦСПП – Пазарджик комисар Стоян Зайков, директорът на РДПБЗН комисар Иван Панайотов, г-н Стефан Мирев – областен управител на пазарджишка област, г-н Петър Петров – заместник-кмет на община Пазарджик и роднини на стажантите. С полагането на тържествената клетва приключва първоначалното професионално обучението на стажантите в пазарджишкия полицейски център. Тук те са придобили знания в областта на общата и специализираната полицейска подготовка, националното и международното законодателство. От днес те се присъединяват в редиците на СДВР и ОДМВР в страната, където ще приложат на практика придобитите знания и умения.
В обръщението си към стажантите главният секретар на МВР – гл. комисар Младен Маринов акцентира, че добрата и професионална екипна работа допълнително ще обезпечи състава във връзка с предстоящото европейско председателство на страната ни.
Ректорът на Академията на МВР - старши комисар доц. д-р Неделчо Стойчев, поздрави лично отличниците на випуска, а за здраве и благоденствие на всички присъстващи бе отслужен водосвет.

09 юни 2017

Участие на служители от факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“ в конференция на тема „Нови технологии при обучението на доброволци“ и в общото събрание на EFSCA

Oт 30.05. до 03.06.2017 г. в гр. Ораниенбург, Германия се проведе конференция на тема „Нови технологии при обучението на доброволци“ заседание на общото събрание на EFSCA. Академията на МВР беше представена от комисар доц. Иван Тодоров – декан на факултет ПБЗН и инсп. Христо Проданов – старши преподавател в катедра „Тактика“ на факултет ПБЗН.
Домакин на конференцията беше Берлинската академия за пожарникари и спасители. По време на конференцията бяха изнесени доклади по теми свързани с: нови технологии свързани с виртуалната реалност и нейното приложения в обучението на пожарникари; политики в сферата на ПБЗН; иновации в обучението на доброволци; научни изсвледвания в областта на ПБЗН; възможности за повишаване на атрактивността на професионалното обучение и на професията на пожарникарите; използването на дронове при оперативни дейности; опита на лекторите в различни сфери на ПБЗН и др.
В програмата на конференцията бе предвидена и работа по секции. За целта участниците в конференцията бяха разделени в три работни групи: програми за обучение; обучение на доброволци; иновации, изследвания и възможности за развитие.
Културната програма на конференцията включваше посещение на град Берлин и рок-концерт на пожарникари от Берлинската пожарна.
На третия ден от срещата на EFSCA се проведе заседание на общото събрание на организацията. По време на него бе направен отчет за дейността на асоциацията през последната година. След представяне на кандидатура и галсуване на общото събрание за член на EFSCA беше избрана Акдемията за обществена сигурност на Косово.
По време  на конференцията на EFSCA бяха осъществени контакти между Република България и представителите на училищата за пожарникари от Литва, Латвия, Естония, Беларус, Словения, Словакия, Украйна, Германия, Унгария, Холандия, Полша, Косово и Испания.

07 юни 2017

Церемония по удостояване с почетното звание „ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА“ на г-н Инго-Ендрик Ланкау

Днес - 2 юни 2017 г., в Академията на МВР се състоя тържествена церемония по удостояване с почетното звание „ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА“ на г-н Инго-Ендрик Ланкау - почетен консул на България в Република Германия.
На церемонията присъстваха г-н Красимир Ципов - заместник-министър на вътрешните работи, г-н Стефан Балабанов - заместник-министър на вътрешните работи, главен комисар Георги Арабаджиев - заместник-главен секретар на МВР, главен комисар Николай Николов - директор на ГДПБЗН и други гости. Церемонията беше открита от директора на ГДПБЗН гл. комисар Николов.
Най-високото звание на Академията на МВР - „ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА“, се връчва на г-н Ланкау по предложение на ГДПБЗН за неговите високи постижения и заслуги в областта на пожарната безопасност и защита на населението. Той е пожарникар-доброволец, адвокат и нотариус във Висшия районен съд на Франкфурт на Майн, заместник-председател на немско-българското дружество в Дармщадт, дългогодишен преподавател по направление на пожарната и аварийната безопасност, водещ специалист по учебните дисциплини „Пожаро-техническа експертиза“ и „Противопожарна техника на пожарникари-доброволци“. Научната му дейност е свързана с образование на населението в сферата на защита при бедствия и аварии и има безспорен принос при обмена на опит и подкрепата за изграждането на ГДПБЗН като модерна европейска структура.
Званието за почетен доктор на Академията на МВР връчи ректорът на Академията на МВР - старши комисар доц. д-р Неделчо Стойчев. Г-н Инго-Ендрик Ланкау произнесе слово, в което изказа своята благодарност за удостояването му с почетното звание „ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА“ на Академията на МВР и заяви своята готовност за успешно сътрудничество в бъдеще.

03 юни 2017

Oфициално връчване на дипломи на студенти в Академията на Министерството на вътрешните работи

На 22.05.2017 г. ректорът на Академията на МВР старши комисар доц. д-р Неделчо Стойчев и деканът на факултет „Полиция“ при АМВР доц. д-р Иван Видолов  официално връчиха дипломите на студентите в задочна форма на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ по специалностите: Защита на националната сигурност, Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред и Публична администрация.
Ректорът поздрави дипломантите, пожела им много здраве и професионални успехи. Също така ги увери, че академията винаги е отворена за тях - да подпомага тяхната реализация и усъвършенстване на придобитите знания и умения.

23 май 2017