МВР

Академия на МВР

 

Календар

Полагане на клетва на стажанти от Главна дирекция "Национална полиция" в ЦСПП - Пазарджик и ЦСПП - Казанлък

С тържествена церемония стажанти от Главна дирекция „Национална полиция“ в ЦСПП – Пазарджик и ЦСПП – Казанлък положиха тържествена клетва съгласно чл. 146 от ЗМВР за спазване на Конституцията и на законите на страната и за лоялност към държавните институции в Република България

Официални гости на тържеството бяха:

г-н Милко Бернер – заместник-министър на МВР;

г-н Михаил Златанов – началник на кабинета на министъра на МВР;

г-н Йордан Кожухаров – заместник областен управител на област Пазарджик;

главен комисар Георги Арабаджиев – заместник главен секретар на МВР;

старши комисар доц. д-р. Неделчо Стойчев – pектор на АМВР;

старши комисар Красимир Добрев – директор на дирекция „Жандармерия“;

комисар Станислав Теофилов – заместник-директор на дирекция „Жандармерия“;

комисар Ивайло Тишев – заместник-директор на ОДМВР – Пазарджик;

комисар Красимир Иванов – директор на ЦСПП – Казанлък;

комисар Борис Танев – началник на ЗЖУ София;

главен инспектор Илиян Кънчев – началник на ЗЖУ  Монтана;

главен инспектор Генчо Николаев – началник на ЗЖУ Бургас;

гости и роднини на стажантите.

Водосвет за здраве на всички присъстващи отслужи епископ Яков – втори викариен епископ на Пловдивския митрополит, заедно със свещеници от епархията.

Поздравително слово към бъдещите служители произнесе г-н Милко Бернер – заместник-министър на вътрешните работи.

Поздравителен адрес от името на министъра на вътрешните работи г-н Младен Маринов прочете г-н Михаил Златанов – началник на кабинета на министъра на вътрешните работи.

Завършилите с отличен успех обучението си стажанти бяха наградени с грамоти от старши комисар доц. д-р Неделчо Стойчев – pектор на Академията на МВР, и комисар Стоян Зайков – директор на ЦСПП – Пазарджик към Академията на МВР.

На клетвата бяха поканени и присъстваха група „Сигма“ от сектор СПС към ОДМВР – Пловдив.

63 стажанти от Дирекция „Жандармерия“ и 107 стажанти към областни дирекции на МВР ще се върнат на работните си места като пълноправни полицаи.

След кратък период на въвеждане в работата те ще изпълняват на терен в пълен обем функциите, вменени им от закона.

В края на официалната церемония стажант от ЦСПП – Казанлък предложи пред всички присъстващи брак на своята приятелка.

 

24 апр 2019

Покана за участие в Юбилейна международна научна конференция

ХЗ logo_akad_190АКАДЕМИЯ НА

МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

И ФОНДАЦИЯ „ХАНС ЗАЙДЕЛ”

Ви канят на

Юбилейна международна научна конференция

„50 ГОДИНИ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В АКАДЕМИЯТА НА МВР”

3  – 4 ОКТОМВРИ 2019 г.

ГР. СОФИЯ

ПОД ПАТРОНАЖА

НА МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Г-Н МЛАДЕН МАРИНОВ

 

 

 

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

 

-     Проблеми  и предизвикателства пред полицейското образование;

-     Проблеми  и предизвикателства пред образованието в областта на пожарната безопасност и защита на населението.

 Място на конференцията  - град София, гранд-хотел „София”

 
Програмен комитет, Технически комитет, Редакционна колегия
тук

 

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НАУЧНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ

1. Форма на участие: доклад на български или английски език.

2. Заявка за участие: попълва се заявка за участие, която следва да се изпрати на електронен адрес: [email protected]

3. Краен срок за изпращане на заявката за участие - 06 юни 2019 г.

4. Краен срок за изпращане на окончателния доклад - 05 юли 2019 г.

5.Такса за правоучастие в конференцията - 20 лв. - 30 юли 2019 г. 
Служителите на МВР, обучаемите и докторантите в Академията на МВР не заплащат такса.
Таксата дава право за публикуване на два доклада и участие в конферентните заседания. Максимален брой доклади – 1 (един)  самостоятелен и 1 (един) в съавторство.  
Таксите за участие да бъдат преведени по сметка –
 IBAN: BG72UBBS80023106073404
BIC: UBBSBGSF
Титуляр: Академия на МВР

6. Не се приемат доклади във формат на презентации (слайдове).

7. Не се публикуват доклади, които не отговарят на посочените изисквания.

Изисквания за техническото оформяне на докладите може да прочетете тук           

Образец на заявка за участие може да изтеглите тук           

 

Лице за контакт: Пролетка Миховска, телефон 02 98 29 232,
e-mail: [email protected]

 

19 апр 2019

Участие на преподавател от факултет ПБЗН в международно полево учение за ликвидиране на горски пожари в Република Хърватия

В периода 06.04.2019 г. – 09.04.2019 г. на остров Крес в Република Хърватия се проведе международно полево учение за ликвидиране на горски пожари. Проведеното международно учение беше последна стъпка в пороцеса на сертифициране на изградения в ГДПБЗН-МВР модул за наземно гасене на горски пожари с автомобили (GFFFV) в Европейския капацитет за реагиране при извънредни ситуации (EERC)

В учението взе участие инспектор д-р инж. Христо Проданов – старши преподавател в катедра „Тактика“ на факултет ПБЗН при АМВР. По време на учението представителят на АМВР имаше възможност да наблюдава и пряко да участва в дейността на модула. Бяха отработени въпроси, свързани с мобилизрането на модула, пътуване в конвой, преминаване на граници със специализирана техника, изграждане на базов лагер, оперативни действия в международна среда и др.

09 апр 2019

Посещение на деца от Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания – доброволци от Детско полицейско управление при РУ гр. Севлиево, ОДМВР - Габрово в Академията на МВР, факултет "Полиция"

Девет деца от Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания – доброволци от Детско полицейско управление при РУ гр. Севлиево посетиха Академията на МВР заедно със своите ръководители: инспектор ДПС Катерина Иванова и Светослава Радева – директор на Дома.

По интересен начин им беше поднесена информация за предназначението на техническите средства в криминалистическата лаборатория от главен експерт Лили Симеонова. Децата взеха участие в изземването на следи, „оставени на местопроизшествието“, наблюдаваха под микроскоп различни предмети, изработиха фото-робот на лице, „заподозряно“ в извършване на престъпление, наблюдаваха фотоси от различни местопрестъпления, съобразени с възрастовите им особености.

Особен задоволство у децата предизвика посещението в час по полицейска лична защита. Освен да наблюдават как се обучават по-големите от тях момчета и момичета, курсанти в Академията, три от децата се осмелиха да участват в занятието и се представиха много добре.

В края на своето посещение, доброволците разгледаха учебната съдебна зала, изложбата във фоайето на Академията и чуха кратък разказ за създаването на висшето учебно заведение. 

04 апр 2019

Посещение на ученици – доброволци от Детско полицейско управление при Районно управление - гр. Смолян в Академията на МВР, факултет „Полиция“

За поредна година Николай Митрев, инспектор за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в ОДМВР гр. Смолян, инициира посещение на доброволци от Детско полицейско управление - ученици от девети клас в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в Академията на МВР.

Учениците с интерес разгледаха модерната лаборатория по криминалистика, оборудвана с най-съвременна техника, създадена с цел курсантите от АМВР и служителите-експерти да получават максимално добра практическа подготовка за използване на съвременни методи и технически средства за събиране на веществени доказателства и изследване на материални следи от местопроизшествия. Главен експерт Лилия Симеонова, криминалист с дългогодишен опит, разясни на доброволците предназначението на техническите средства и до какви резултати води тяхното използване, значимостта им за успеваемостта при разкриване на криминални деяния.

В учебната съдебна зала инсп. гл. ас. д-р Ирина Кръстева, разказа кой кой е в съда, защо е важно свидетелите да се чувстват спокойни и уверени, когато разказват за случилото се пред тях. Чрез игра учениците бяха убедени как може да се „изкриви“ информацията за събитие, за което само са чули от трети лица, а не са наблюдавали.

Доброволците демонстрираха провеждане на съдебен процес по изготвен от тях сценарий.

Преди последната за посещение станция, учениците разгледаха музея, където накратко бяха запознати с традициите в полицейското образование и обучение от гл. ас. д-р Ирина Кръстева. В музея подрастващите имаха възможност да съпоставят по какъв начин и с какви средства са работили полицейските органи назад във времето и днес. На път за тренировъчния полигон разгледаха музейната експозиция, разположена във фоайето на учебното заведение.

В края на своето посещение, доброволците посетиха тренировъчния полигон на Академията. Разгледаха помещенията за симулации - полицейско управление банков офис, питейно заведение, жилище, помещение за проверка на МПС и граничен пункт.

От разказа на ст. преп. д-р Петър Тодоров, децата се убедиха колко ценна е новата придобивка, благодарение на която се дава възможност на бъдещите полицейски служители да тренират при условия близки до реалните. 

29 мар 2019

В ЦСПП – Пазарджик 78 стажанти от Главна дирекция „Гранична полиция“ положиха клетва по Закона за Министерството на вътрешните работи

Тържествената церемония на завършилите курса за първоначално професионално обучение се проведе в ЦСПП – Пазарджик при Академията на МВР. Официални гости на тържеството бяха:

г-н Стефан Балабанов – заместник-министър на вътрешните работи;

г-н Петър Белчев – заместник областен управител на област Пазарджик;

старши комисар доц. д-р Неделчо Стойчев – ректор на Академията на МВР;

старши комисар Бисер Костадинов – заместник-директор на Главна дирекция „Гранична полиция“;

комисар Ивайло Тишев – заместник-директор на ОДМВР – Пазарджик;

комисар Стоян Мандажиев – директор на РДГП – Смолян;

комисар Радослав Сотиров – директор на РДГП – Драгоман,

гости и роднини на стажантите.

След кратък период на въвеждане в работата те ще изпълняват на терен в пълен обем функциите, вменени им от закона.

Поздравително слово към бъдещите служители произнесе г-н Стефан Балабанов – заместник-министър на вътрешните работи.

Стажантите, завършили обучението си с отличен успех, бяха наградени с грамоти от старши комисар доц. д-р Неделчо Стойчев – ректор на Академията на МВР, и комисар Стоян Зайков – директор на ЦСПП – Пазарджик към Академията на МВР.

Водосвет за здраве на всички присъстващи отслужи епископ Яков – втори викариен епископ на Пловдивския митрополит Николай, заедно със свещеници от епархията. 

22 мар 2019

Календар

Полагане на клетва на стажанти от Главна дирекция "Национална полиция" в ЦСПП - Пазарджик и ЦСПП - Казанлък

С тържествена церемония стажанти от Главна дирекция „Национална полиция“ в ЦСПП – Пазарджик и ЦСПП – Казанлък положиха тържествена клетва съгласно чл. 146 от ЗМВР за спазване на Конституцията и на законите на страната и за лоялност към държавните институции в Република България

Официални гости на тържеството бяха:

г-н Милко Бернер – заместник-министър на МВР;

г-н Михаил Златанов – началник на кабинета на министъра на МВР;

г-н Йордан Кожухаров – заместник областен управител на област Пазарджик;

главен комисар Георги Арабаджиев – заместник главен секретар на МВР;

старши комисар доц. д-р. Неделчо Стойчев – pектор на АМВР;

старши комисар Красимир Добрев – директор на дирекция „Жандармерия“;

комисар Станислав Теофилов – заместник-директор на дирекция „Жандармерия“;

комисар Ивайло Тишев – заместник-директор на ОДМВР – Пазарджик;

комисар Красимир Иванов – директор на ЦСПП – Казанлък;

комисар Борис Танев – началник на ЗЖУ София;

главен инспектор Илиян Кънчев – началник на ЗЖУ  Монтана;

главен инспектор Генчо Николаев – началник на ЗЖУ Бургас;

гости и роднини на стажантите.

Водосвет за здраве на всички присъстващи отслужи епископ Яков – втори викариен епископ на Пловдивския митрополит, заедно със свещеници от епархията.

Поздравително слово към бъдещите служители произнесе г-н Милко Бернер – заместник-министър на вътрешните работи.

Поздравителен адрес от името на министъра на вътрешните работи г-н Младен Маринов прочете г-н Михаил Златанов – началник на кабинета на министъра на вътрешните работи.

Завършилите с отличен успех обучението си стажанти бяха наградени с грамоти от старши комисар доц. д-р Неделчо Стойчев – pектор на Академията на МВР, и комисар Стоян Зайков – директор на ЦСПП – Пазарджик към Академията на МВР.

На клетвата бяха поканени и присъстваха група „Сигма“ от сектор СПС към ОДМВР – Пловдив.

63 стажанти от Дирекция „Жандармерия“ и 107 стажанти към областни дирекции на МВР ще се върнат на работните си места като пълноправни полицаи.

След кратък период на въвеждане в работата те ще изпълняват на терен в пълен обем функциите, вменени им от закона.

В края на официалната церемония стажант от ЦСПП – Казанлък предложи пред всички присъстващи брак на своята приятелка.

 

24 апр 2019

Покана за участие в Юбилейна международна научна конференция

ХЗ logo_akad_190АКАДЕМИЯ НА

МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

И ФОНДАЦИЯ „ХАНС ЗАЙДЕЛ”

Ви канят на

Юбилейна международна научна конференция

„50 ГОДИНИ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В АКАДЕМИЯТА НА МВР”

3  – 4 ОКТОМВРИ 2019 г.

ГР. СОФИЯ

ПОД ПАТРОНАЖА

НА МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Г-Н МЛАДЕН МАРИНОВ

 

 

 

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

 

-     Проблеми  и предизвикателства пред полицейското образование;

-     Проблеми  и предизвикателства пред образованието в областта на пожарната безопасност и защита на населението.

 Място на конференцията  - град София, гранд-хотел „София”

 
Програмен комитет, Технически комитет, Редакционна колегия
тук

 

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НАУЧНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ

1. Форма на участие: доклад на български или английски език.

2. Заявка за участие: попълва се заявка за участие, която следва да се изпрати на електронен адрес: [email protected]

3. Краен срок за изпращане на заявката за участие - 06 юни 2019 г.

4. Краен срок за изпращане на окончателния доклад - 05 юли 2019 г.

5.Такса за правоучастие в конференцията - 20 лв. - 30 юли 2019 г. 
Служителите на МВР, обучаемите и докторантите в Академията на МВР не заплащат такса.
Таксата дава право за публикуване на два доклада и участие в конферентните заседания. Максимален брой доклади – 1 (един)  самостоятелен и 1 (един) в съавторство.  
Таксите за участие да бъдат преведени по сметка –
 IBAN: BG72UBBS80023106073404
BIC: UBBSBGSF
Титуляр: Академия на МВР

6. Не се приемат доклади във формат на презентации (слайдове).

7. Не се публикуват доклади, които не отговарят на посочените изисквания.

Изисквания за техническото оформяне на докладите може да прочетете тук           

Образец на заявка за участие може да изтеглите тук           

 

Лице за контакт: Пролетка Миховска, телефон 02 98 29 232,
e-mail: [email protected]

 

19 апр 2019

Участие на преподавател от факултет ПБЗН в международно полево учение за ликвидиране на горски пожари в Република Хърватия

В периода 06.04.2019 г. – 09.04.2019 г. на остров Крес в Република Хърватия се проведе международно полево учение за ликвидиране на горски пожари. Проведеното международно учение беше последна стъпка в пороцеса на сертифициране на изградения в ГДПБЗН-МВР модул за наземно гасене на горски пожари с автомобили (GFFFV) в Европейския капацитет за реагиране при извънредни ситуации (EERC)

В учението взе участие инспектор д-р инж. Христо Проданов – старши преподавател в катедра „Тактика“ на факултет ПБЗН при АМВР. По време на учението представителят на АМВР имаше възможност да наблюдава и пряко да участва в дейността на модула. Бяха отработени въпроси, свързани с мобилизрането на модула, пътуване в конвой, преминаване на граници със специализирана техника, изграждане на базов лагер, оперативни действия в международна среда и др.

09 апр 2019

Посещение на деца от Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания – доброволци от Детско полицейско управление при РУ гр. Севлиево, ОДМВР - Габрово в Академията на МВР, факултет "Полиция"

Девет деца от Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания – доброволци от Детско полицейско управление при РУ гр. Севлиево посетиха Академията на МВР заедно със своите ръководители: инспектор ДПС Катерина Иванова и Светослава Радева – директор на Дома.

По интересен начин им беше поднесена информация за предназначението на техническите средства в криминалистическата лаборатория от главен експерт Лили Симеонова. Децата взеха участие в изземването на следи, „оставени на местопроизшествието“, наблюдаваха под микроскоп различни предмети, изработиха фото-робот на лице, „заподозряно“ в извършване на престъпление, наблюдаваха фотоси от различни местопрестъпления, съобразени с възрастовите им особености.

Особен задоволство у децата предизвика посещението в час по полицейска лична защита. Освен да наблюдават как се обучават по-големите от тях момчета и момичета, курсанти в Академията, три от децата се осмелиха да участват в занятието и се представиха много добре.

В края на своето посещение, доброволците разгледаха учебната съдебна зала, изложбата във фоайето на Академията и чуха кратък разказ за създаването на висшето учебно заведение. 

04 апр 2019

Посещение на ученици – доброволци от Детско полицейско управление при Районно управление - гр. Смолян в Академията на МВР, факултет „Полиция“

За поредна година Николай Митрев, инспектор за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в ОДМВР гр. Смолян, инициира посещение на доброволци от Детско полицейско управление - ученици от девети клас в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в Академията на МВР.

Учениците с интерес разгледаха модерната лаборатория по криминалистика, оборудвана с най-съвременна техника, създадена с цел курсантите от АМВР и служителите-експерти да получават максимално добра практическа подготовка за използване на съвременни методи и технически средства за събиране на веществени доказателства и изследване на материални следи от местопроизшествия. Главен експерт Лилия Симеонова, криминалист с дългогодишен опит, разясни на доброволците предназначението на техническите средства и до какви резултати води тяхното използване, значимостта им за успеваемостта при разкриване на криминални деяния.

В учебната съдебна зала инсп. гл. ас. д-р Ирина Кръстева, разказа кой кой е в съда, защо е важно свидетелите да се чувстват спокойни и уверени, когато разказват за случилото се пред тях. Чрез игра учениците бяха убедени как може да се „изкриви“ информацията за събитие, за което само са чули от трети лица, а не са наблюдавали.

Доброволците демонстрираха провеждане на съдебен процес по изготвен от тях сценарий.

Преди последната за посещение станция, учениците разгледаха музея, където накратко бяха запознати с традициите в полицейското образование и обучение от гл. ас. д-р Ирина Кръстева. В музея подрастващите имаха възможност да съпоставят по какъв начин и с какви средства са работили полицейските органи назад във времето и днес. На път за тренировъчния полигон разгледаха музейната експозиция, разположена във фоайето на учебното заведение.

В края на своето посещение, доброволците посетиха тренировъчния полигон на Академията. Разгледаха помещенията за симулации - полицейско управление банков офис, питейно заведение, жилище, помещение за проверка на МПС и граничен пункт.

От разказа на ст. преп. д-р Петър Тодоров, децата се убедиха колко ценна е новата придобивка, благодарение на която се дава възможност на бъдещите полицейски служители да тренират при условия близки до реалните. 

29 мар 2019

В ЦСПП – Пазарджик 78 стажанти от Главна дирекция „Гранична полиция“ положиха клетва по Закона за Министерството на вътрешните работи

Тържествената церемония на завършилите курса за първоначално професионално обучение се проведе в ЦСПП – Пазарджик при Академията на МВР. Официални гости на тържеството бяха:

г-н Стефан Балабанов – заместник-министър на вътрешните работи;

г-н Петър Белчев – заместник областен управител на област Пазарджик;

старши комисар доц. д-р Неделчо Стойчев – ректор на Академията на МВР;

старши комисар Бисер Костадинов – заместник-директор на Главна дирекция „Гранична полиция“;

комисар Ивайло Тишев – заместник-директор на ОДМВР – Пазарджик;

комисар Стоян Мандажиев – директор на РДГП – Смолян;

комисар Радослав Сотиров – директор на РДГП – Драгоман,

гости и роднини на стажантите.

След кратък период на въвеждане в работата те ще изпълняват на терен в пълен обем функциите, вменени им от закона.

Поздравително слово към бъдещите служители произнесе г-н Стефан Балабанов – заместник-министър на вътрешните работи.

Стажантите, завършили обучението си с отличен успех, бяха наградени с грамоти от старши комисар доц. д-р Неделчо Стойчев – ректор на Академията на МВР, и комисар Стоян Зайков – директор на ЦСПП – Пазарджик към Академията на МВР.

Водосвет за здраве на всички присъстващи отслужи епископ Яков – втори викариен епископ на Пловдивския митрополит Николай, заедно със свещеници от епархията. 

22 мар 2019