МВР

Академия на МВР

 

Публикации

Участие на служител от Академия на МВР в церемонията по връчване на дипломите на завършилите Общата европейска магистърски програма по линия на CEPOL

На 9 октомври 2017 г. в град Будапеща, Унгария се състоя официалната церемония по завършването и връчването на дипломите на студентите от първата Обща европейска магистърска програма „Полицейската дейност в Европа“, организирана от агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL). 
Общата европейска магистърска програма е първата европейска академична програма, организирана и провеждана от СЕPOL, която има за цел да обърне внимание на предизвикателствата на полицейското сътрудничество в рамките на вътрешната сигурност на ЕС. Програмата е протекла в рамките на две години 2015-2017, седем учебни модула и е била организирана от консорциум от рамкови партньори на CEPOL и други полицейски академии и университети в Унгария, Финландия, Франция, България, Германия, Испания и Португалия. 
В проведеното обучение по програмата са взели участие 27 полицейски служители и експерти на средно и висше ръководно ниво, представители на почти всички държави - членки на Европейския съюз.
Дипломите на завършилите студенти са връчени от директора на CEPOL проф. д-р Ференц Банфи. От Република България единствения участник одобрен, взел участие и успешно завършил първата магистърска програма на CEPOL е инспектор д-р Милорад Руменов Йорданов, старши преподавател в катедра „Опазване на обществения ред“ при факултет „Полиция“. 

 

16 окт 2017

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА В АКАДЕМИЯТА НА МВР

Днес, 02.10.2017 г., в Академията на МВР тържествено се откри новата учебна година. По традиция церемонията започна с издигане на националния флаг. Гости на тържеството бяха министърът на вътрешните работи г-н Валентин Радев, зам.-министър г-н Красимир Ципов, зам.-министър Милко Бернер, парламентарният секретар на МВР г-н Белемезов, директори на ГДПБЗН, ГДБОП, ГДНП и ГДГП, началникът на Военна полиция и други.
След водосвета, извършен от представители на БПЦ, ректорът на АМВР – ст. комисар доц. д-р Неделчо Стойчев, произнесе академично слово. Той поздрави новоприетите курсанти и студенти с избора и изрази вярата си, че периодът на обучение в академията ще бъде един от най-интересните и плодотворни периоди от професионалното им развитие.
От името на първокурсниците се обърна към присъстващите курсантката Ива Стефанова.
Приветствие за новата учебна година поднесе и министърът на вътрешните работи г-н Валентин Радев. Той посочи, че образованието и в момента е първият и най-важен приоритет на правителството, той е най-важният приоритет и за МВР. „Всички добре съзнаваме, че всички добрини за държавата ни, всички добрини за МВР започват от образование. Ако имаме качествени курсанти, които идват при нас, след това качествени полицаи и МВР ще има необходимия авторитет и всички ще сме доволни от това, което се случва в него“, заяви Валентин Радев.
Водещият на тържествената церемония прочете поздравителни адреси за откриването на академичната учебна година от името на председателя на ДАНС Димитър Георгиев и от председателя на ДАР - Драгомир Димитров.
Официалната част на тържеството приключи с изпълнението на самодейния танцов състав при ОДМВР – гр. Варна.

 

02 окт 2017

Участие на служители от Академия на МВР в конференция на партньорските академии на Фронтекс

За времето 20 до 22 септември 2017 г. проф. д-р Владко Иванов - ръководител на катедра “Сигурност и граничен контрол” при факултет „Полиция“, и доц. д-р Станимир Илиев - заместник-декан на факултет „Полиция”, взеха участие в конференция на партньорските академии и други учебни институции, организирана от агенция Фронтекс съвместно с полицейската академия в Загреб.
На конференцията присъстваха представители на 34-те партньорски учебни организации от 22 държави членки на ЕС и Норвегия. От страна на Фронтекс участие взеха: г-н Бернд Кьорнер - заместник изпълнителен директор на Фронтекс, г-н Хенрик Варнелм - ръководител на отдела по обучение във Фронтекс и други служители от отдела, както и ръководители на проекти, свързани с провеждане на обучения от Фронтекс. 
Конференцията беше открита от министъра на вътрешните работи на Хърватия г-н Давор Божинович. 
Тематично програмата беше насочена към създавне на нова визия на Фронтекс в областта на обучението, в рамките на мрежата от партньорски академии и сътрудничеството между тях и Фронтекс. В края на конференцията бяха раздадени сертификати за сътрудничество на партньорските академии.

29 сеп 2017

Обсъждане на проект на актуализирана Стратегия за национална сигурност на Република България в Академията на МВР

Съгласно Заповед № р-128/06.07.2017 г. на министър-председателя г-н Бойко Борисов бе сформирана междуведомствена работна група за разработване на проект на актуализирана Стратегия за национална сигурност на Република България, която обобщи предложенията на министерства, ведомства и граждански организации.

Академията на МВР имаше честта да бъде първото учебно заведение, което организира и проведе обществено обсъждане по проекта на актуализираната Стратегия за национална сигурност на Република България. Събитието се състоя на 28.09.2017 г. Участваха зам.-министърът на вътрешните работи г-н Красимир Ципов, представители на министерства, висши ръководни служители от структурите на МВР, ДАНС, ДАР; ДАТО, Клуб „Граничар“ и др. Същите презентираха своите предложения и участваха в дискусията за усъвършенстване на Стратегията. 

Академията бе представена от ръководители на учебни звена, преподаватели и студенти.

Основа за дебата беше предоставеният вариант за Стратегия от съветника към политическия кабинет на министър-председателя и секретар на Съвета за сигурност д-р Георги Кръстев.

Дискусиите преминаха под председателството на ректора на АМВР доц. д-р Неделчо Стойчев. Докладите, презентациите и предложенията бяха предоставени на д-р Кръстев и проф. д-р Владко Иванов - ръководител на катедра „Сигурност и граничен контрол“, за обобщаване на резултатите и усъвършенстване на Стратегията.

28 сеп 2017

Участие на служители от факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“ в мобилност на персонала с цел обучение по програма „ЕРАЗЪМ+“

За времето от 11 до 15 септември 2017 г. комисар доц. д-р Иван Тодоров – декан на факултет ПБЗН при АМВР, и инсп. Христо Проданов – стaрши преподавател в катедра „Тактика“ на факултет ПБЗН, взеха участие в мобилност на персонала с цел обучение по програма „ЕРАЗЪМ+“. Мобилността бе реализирана във факултет „Инженерна безопасност“ при Техническия университет на гр. Острава, който е основната обучаваща институция за специалисти с висше образование в сферата на пожарната безопасност и защитата на населението в Република Чехия.
По време на мобилността бяха проведени срещи с ръководството на факултет „Инженерна безопасност“ при Техническия университет на гр. Острава, на които беше презентирано обучението в двата факултета и бяха обсъдени редица въпроси, касаещи възможностите за съвместна работа както в областта на програма „ЕРАЗЪМ+“, така и в областта на научните изследвания, обучението и др. 
Бяха посетени два центъра за професионално обучение на пожарникари от всички равнища. По време на посещението беше договорено включването на наши обучаеми в отделни обучения, които се провеждат в тях. 
Българските представители имаха възможност да посетят още две големи служби за ПБЗН, центъра за обучение на водачи на противопожарни и полицейски автомобили, центъра за управление на единната спасителна система в гр. Острава, редица културни забележителности в града.

 

27 сеп 2017

Курс на CEPOL Паневропейска футболна сигурност

В периода 11-15 септември 2017 г. Академията на МВР съвместно със CEPOL – Агенцията на Европейския съюз за обучение в сферата на правоприлагането, в сътрудничество с EU Think Tank on football security, организираха курс CEPOL 41/2017 Паневропейска футболна сигурност (Pan-European Football Security). Официално курсът беше открит от декана на факултет полиция комисар Иван Видолов и програмния директор на CEPOL Питър Дейвидсън. 
В курса участваха 50 души от: Австрия, Белгия, България, Хърватия, Чехия, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Ирландия, Италия, Литва, Люксембург, Холандия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания и Швеция.
Ключови лектори бяха заместник-директорът на СДВР старши комисар Антон Златанов, Кристина Лазарова - началник на сектор „Национален център по сигурността на спортни мероприятия“ към ГДНП, Дейвид Боханан, който е председател на EU Thinк Tank, Майкъл Хюман от университета в Ливърпул, Гай Тескинс - директор на футболното информационно звено в Белгия (NFIP)и др. Част от темите, които бяха разглеждани, бяха свързани с мрежата на Европейския съюз за превенция, европейското законодателство и модели за добри практики, ролята на националните футболни звена и използването на футболна разузнавателна информация, предизвикателства в обмяната на опит в контекста на футбола, използване и риск от пиротехники и други.
Участниците в курса определят като изключително ползотворно участието си в него, а темите и лекциите като изключително полезни за работата им.

26 сеп 2017

Стажанти от Дирекция „Жандармерия“ - ГД„Национална полиция“ положиха клетва за спазване на Етичния кодекс на държавните служители в МВР

С тържествена церемония стажанти от Дирекция „Жандармерия“ при Главна дирекция „Национална полиция“ положиха клетва за спазване на Етичния кодекс на държавните служители в МВР. Присъстваха заместник-министърът на вътрешните работи Стефан Балабанов, ректорът на Академията на МВР старши комисар д-р Неделчо Стойчев, директорите на ОДМВР и РДПБЗН в Пазарджик старши комисар Йордан Рогачев и комисар Иван Панайотов, областният управител на пазарджишка област Стефан Мирев. Сред гостите бяха и заместник-директорът на Дирекция „Жандармерия“ комисар Михаил Златанов, директорите на центровете за специализация и професионална подготовка при Академията на МВР в Пазарджик и Казанлък комисарите Стоян Зайков и Красимир Иванов.

С клетвата приключва първоначалната професионална подготовка на 85 стажанти от Дирекция „Жандармерия“, които ще се върнат като пълноправни полицаи в Зоналните жандармерийски управления в София, Пловдив, Варна и Бургас. След кратък период на въвеждане в работата, те ще изпълняват на терен в пълен обем функциите, вменени им от закона.

„Ако спазвате положената днес клетва и прилагате наученото от вашите преподаватели, ще имате достойна кариера, от която с основание ще се гордеете на финала на професионалния си път“, каза в обръщението си заместник-министър Балабанов. Той припомни на младите полицаи да пазят живота и имуществото на хората, както и да се грижат за своята безопасност при изпълнение на служебните задължения.

Водосвет за здраве на всички присъстващи отслужи епископ Яков – втори викарен епископ на Пловдивския митрополит, заедно със свещеници от епархията.


След края на официалната церемония единият от отличниците на випуска - стажант Бойчо Петров от ЗЖУ-Бургас, направи неочаквана, но много приятна изненада на своята половинка Николина Колева. Тя присъстваше сред зрителите  на тържеството, когато той и поднесе годежен пръстен, съпроводен с романтично предложение за брак. Постъпката предизвика  бурни аплодисменти от всички присъстващи.         

22 сеп 2017