МВР

Академия на МВР

 

Публикации

Начало на съвместните обучения по проект СВ007.1.31.126 „Съвместна тренировъчна програма за превенция и управление на горски пожари“

В периода 14-20 юни 2018 г. във факултета по безопасност на труда при Университета в гр. Ниш, Република Сърбия се проведоха първите съвместни обучения по проект СВ007.1.31.126 „Съвместна тренировъчна програма за превенция и управление на горски пожари“, одобрен за финансиране по програма Interreg IPA България-Сърбия. Целта на проекта е подобряване на общата готовност, по-тясно сътрудничество и обмен на знания и добри практики за превенция и управление на горски пожари от българските и сръбските специализирани национални и образователни институции посредством съвместно разработване и прилагане на специфични изисквания, картографски материали, процедури и обучения. За постигане на целта и като краен етап на изпълнението на проекта бяха проведени общо три обучения:

- Две съвместни двудневни обучения на курсанти от факултет ПБЗН при АМВР и студенти от факултета по безопасност на труда при Университета в гр. Ниш;

- Едно съвместно еднодневно обучение на представители на общини от трансграничния регион.

Общо 60 курсанти и студенти, както и 10 представители на общините преминаха обучение. Те имаха възможност да се запознаят с новодоставеното лабораторно борудване за извършване на изследвания, свързани със свойствата на веществата и материалите при пожар. Бяха извършени лабораторни изследвания и обработка на резултатите от тях. Обученията продължиха със запознаване с възможностите на специализиран софтуер за обучение за действия при горски пожари.

По време и на трите обучения имаше предвидено време за провеждане на дискусии и културен обмен между участниците.

14 юли 2018

Семинар на тема „Предизвикателствата пред жените, полицейски лидери”, проведен 12-15.06.2018 г.,; к.к. Св. св. Константин и Елена

Под егидата на CEPOL (Европейската агенция за обучение на правоохранителни органи) и Академия на МВР, която е контактна точка на агенцията за България, в периода 12-15.06.2018 г. в к.к. Св. св. Константин и Елена се проведе семинар във връзка с Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, на тема „Предизвикателствата пред жените, полицейски лидери”.

Във форума участваха представители на 26 държави-членки на Европейския съюз.

Основна му цел бе да подкрепи уменията на жените, заемащи ръководни постове в полицейските служби, да развие техните лидерски качества и да ги стимулира да търсят по-добри управленски практики.

Лектори на семинара бяха заместник-директорът на Главна дирекция „Национална полиция” старши комисар д-р Благородна Макева, г-жа Криста Аас – заместник-директор на естонската полиция; професор Серджо Фелгуейрас – декан на португалското полицейско училище; доц. д-р Валери Тодоров – ръководител на катедра „Психология и управление на полицията” при Академията на МВР. Гости на събитието бяха г-жа Татяна Бобнар – заместник-директор на словенската полиция, и директора на Центъра за специализация и професионална подготовка, гр. Варна - Драгомир Драгнев.

От страна на CEPOL участие в семинара взе г-н Елмар Нормела – заместник-председател на Управителния съвет на организацията.

12 юли 2018

Академията на МВР бе домакин на семинар във връзка с Общия регламент за защита на данните – General Data Protection Regulation (GDRP)

На 02.07.2018 г. Академията на МВР в партньорство с Комисията за защита на личните данни организира обучителен семинар относно влизането в сила на Общия регламент за защита на данните – General Data Protection Regulation (GDRP).

На събитието присъстваха представители на висши учебни заведения от цялата страна  и на държавни институции:

 • Академия на МВР;
 • Комисия за защита на личните данни;
 • Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“;
 • Университет по библиотекознание и информационни технологии;
 • Лесотехнически университет – София;
 • Технически университет – София;
 • Софийски университет "Св. Климент Охридски";
 • Пловдивския университет "Паисий Хилендарски";
 • Национална музикална акaдемия „Проф. Панчо Владигеров“;
 • Бургаски свободен университет;
 • Американски университет в България;
 • Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски";
 • Университет за национално и световно стопанство;
 • Нов български университет;
 • Югозападен университет "Неофит Рилски";
 • Висше училище по агробизнес и развитие на регионите;
 • Национално издателство "Аз-буки" - Министерство на образованието и науката;
 • Институт по въздушен транспорт;
 • Комисия за защита от дискриминация и други.

 

Събитието бе открито от ректора на АМВР доц. д-р Неделчо Стойчев. В обръщението си към участниците той изтъкна необходимостта от провеждането на срещата, обусловена от новата правна рамка на ЕС по отношение защитата на личните данни.

Комисията за защита на личните данни бе представена от г-н Венцислав Караджов - председател на КЗЛД и заместник-председател на Европейския комитет за защита на личните данни.

Основни лектори на събитието бяха г-н Пламен Ангелов - директор на дирекция „Нормативна дейност, международно сътрудничество, планиране и обучение“ в Комисията за защита на личните данни, и г-н Христо Аламинов - главен експерт в същата дирекция.

В хода на семинара представителите на КЗЛД посочиха основните моменти в новата правна рамка и необходимите практически стъпки за администраторите с цел въвеждане в дейността им на новоприетите стандарти за защита и обработване на личните данни. Специално внимание бе отделено на рисковете, правилата, гаранциите и правата, свързани с обработването на лични данни във всички сфери на обществения живот. Участниците в семинара имаха възможност да зададат много въпроси към експертите за практическото приложение на новата правна рамка. В получените отговори бе отделено място и на стандартите за защита и обработване на личните данни в академична среда.

Обучителният семинар бе организиран от д-р Валентина Хорозова, преподавател в катедра „Сигурност и граничен контрол на факултет „Полиция“. Компетентните презентации на гостите и преподавателите, както и дискусиите по време на семинара спомогнаха новите правила да бъдат представени и пояснени пред максимално голям кръг заинтересовани лица.

09 юли 2018

Академията на МВР бе домакин на изнесеното заседание на Парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред

На 20.06.2018 г. на учебно-тактическия полигон на Академията на МВР се проведе изнесеното заседание на Парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред. По думи на председателя на комисията г-н Цветан Цветанов, този начин на работа ще даде възможност на членовете на комисията да добият преки впечатления от работата на различни структури от сектор „Сигурност“. Народните представители се запознаха на място с реализирания с швейцарско финансиране проект и с възможностите, които полигонът предоставя за обучение на курсанти и служители на министерството в условия, максимално близки до реалните. Всяка година около 2000 действащи полицаи преминават курсове на обучение във висшето учебно заведение на МВР, а на базата на договори се обучават и служители на други правоохранителни структури. Министър Радев поясни, че проектът е изцяло ангажиран и със спазването на правата на човека при прилагане на полицейски правомощия. Това е знак, че МВР се отнася с особено внимание към тази тема, отбеляза още вътрешният министър.
Участниците в изнесеното заседание наблюдаваха и демонстрация по задържане на нарушител от четвъртокурсници във факултет „Полиция“.

По информация на Пресцентъра на МВР

21 юни 2018

Посещение на Детско полицейско управление - ОДМВР гр. Смолян, РУ гр. Девин в Академия на МВР, факултет „Полиция”

     На 15.06.2018 г. доброволци от Детско полицейско управление при ОДМВР Смолян, РУ гр. Девин с ръководител инсп. Марина Гаджанакова посетиха Академията на МВР.
      Децата бяха запознати накратко с историята и дейността на МВР и на Академията на МВР, след което разгледаха музея и музейната експозиция, разположена във фоайето на учебното заведение.
    В кабинетите по криминалистика доброволците наблюдаваха демонстрация на откриване, изземване и изследване на следи оставени от лица, извършили криминални престъпления. Особен интерес у децата предизвика новата криминалистическа лаборатория.
    В учебната съдебна зала на децата беше обяснено защо гражданите се обръщат към съда, как изглежда съда, кои са участниците в съдебното производство и какво се случва в съдебната зала.
   В края на своето посещение, доброволците от Детското полицейско управление разгледаха стрелбището на висшето училище и новооткрития полигон за симулации и практически занятия.

19 юни 2018

Почетни награди за г-н Ваньо Стоевски

На 12.06.2018 г. Ректорът на Академията на МВР старши комисар доц. д-р Неделчо Стойчев връчи на г-н Ваньо Стоевски благодарствена грамота и почетен знак за „Висок професионализъм и дългогодишна съпричасност към дейността и институционалното развитие на Академията на МВР“.
Г-н Стоевски е предоставил на АМВР за безвъзмездно ползване музейна сбирка от технически средства за пътен контрол, както и личната си колекция от стоп-палки, събирани през времето, в което е ръководил отдел „Пътна полиция“ – СДВР. Същите са разположени в специализирания кабинет по учебната дисциплина „Контрол на пътното движение“. Също така г-н Стоевски е предоставил и няколко бройки от авторовите си творби за библиотеката на АМВР: „КАТ – София, кръстопът на времето“ и „Състезанието пътен полицай на годината“.

12 юни 2018

Учебно посещение на 4-ма курсанти от Академия на МВР във федерална провинция Райнланд-Пфалц

Академията на МВР поддържа дългогодишно сътрудничество с Полицейското висше училище на германската федерална провинция Райнланд-Пфалц. В периода 12-20.05.2018 г. четирима курсанти - Слав Атанасов, Цветомир Цветков, Огнян Огнянов и Мима Самарджиева, бяха на посещение в германската провинция.

На 14.05.2018 г. бе проведено официалното откриване на международната обменна седмица и курсантите са били разделени в работни групи, заедно с другите курсанти от участващите държави - Германия, Швейцария, Румъния, Полша, Естония, Финландия и Испания.

На следващия ден българските курсанти са представили презентации за Академията на МВР и българската полицейска система. По-късно през деня се проведе волейболен турнир между работните групи със символични награди. Курсантите са посетили град Триер - Дирекция на полицията и полицейски участък, запознали са се с материално-техническото осигуряване на автопатрулите и са разгледали старинната част на града.

В четвъртък са се провели часове в полицейското училище на тема „Идеи за бъдещето на Европа“ и са били запознати с екипировката на полицейските служители, след което са посетили и град Бернкастел- Кюс.

Обучението е завършило с представяне на презентация за постигнатите резултати от проведените през седмицата работни срещи.

 

 

08 юни 2018