МВР

Академия на МВР

 

Календар

Честито дипломиране!

Днес, 19 юни 2019 г., на тържествена церемония в Академията на МВР ректорът старши комисар доц. д-р Неделчо Стойчев  и деканът на факултет „Полиция“ комисар доц. д-р Иван Видолов връчиха дипломите на завършилите задочно обучение бакалаври по специалността „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ и магистрите от всички специалности.

Ректорът поздрави присъстващите за успешното завършване и им пожела да реализират наученото в Академията и да продължават да се образоват и да израстват духовно.

Кратко слово произнесе Благовест Върбаков, чиито думи бяха заредени с много патос и гордост от постигнатото по време на обучението. От името на завършилите той изказа признателност към преподавателите и лично към ректора за високия професионализъм и задълбочената подготовка, благодарение на които Академията на МВР години наред държи призово място сред акредитираните учебни заведения по направление „Национална сигурност“.

Пожелаваме на всички дипломирали се професионални успехи!

19 юни 2019

Участие на служители от факултет ПБЗН в международно полево учение MODЕX MONTANA 2019

В периода 12 - 15 юни 2019 г. в град Монтана се проведе едно от ученията MODEX за 2019 година. Темата на полевото занятие беше „Издирване и спасяване при разрушения в градска среда с последващи инциденти с опасни вещества“. В него взеха участие повече от 180 пожарникари и спасители от четири държави. В учението взеха участие и трима преподаватели от факултет ПБЗН при АМВР.

Ученията ModEx се реализират по линия на Механизма за гражданска защита на Европейската комисия. Целта на ученията е да се осигури възможност за съвместни тренировки между екипи от различни държави. Едно от изискванията при провеждането на тези учения е обстановката да е максимално близка до реалната, а екипите да работят минимум 36 часа без прекъсване.

Сценарият, по който бе реализирано занятието, предвиждаше тежко земетресение на територията на Република България. Два дни след бедствието се активира Механизмът за гражданска защита на Европейския съюз. На помощ на местните власти пристигат модули за търсене и спасяване в градска среда при средно тежки условия (MUSAR) от Гърция, Румъния и Молдова, както и модул за вземане на проби и откриване на опасни вещества (CBRN Sampling and Detection) от Румъния. При непрекъснато нарастваща оперативна обстановка участниците в учението бяха изправени пред различни технически, логистични и стратегически предизвикателства, насочени основно към ликвидиране на последствията от земетресението и последвалите инциденти с опасни вежества.

Преподавателите от факултет ПБЗН взеха участие като ръководители на място на различните работни места и като помощници по логистичното осигуряване на базовия лагер на операцията.

12 юни 2019

Съвместни обучения на терен на сръбски студенти и курсанти от АМВР по проект СВ007.1.31.126 „Съвместна тренировъчна програма за превенция и управление на горски пожари“

На 10 и 11 юни 2019 г. в град Перник - Република България, ще се проведат съвместни обучения на терен на български и сръбски студенти по проект СВ007.1.31.126 „Съвместна тренировъчна програма за превенция и управление на горски пожари“, одобрен за финансиране по програма Interreg IPA България - Сърбия. Обученията ще се проведат в сградата на РСПБЗН - Перник и в околностите на яз. Осломе. Участие ще вземат общо 30 студенти от Факултета по безопасност на труда при Университета в гр. Ниш и факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“ при Академията на МВР.
По време на обученията студентите ще имат възможност да се запознаят с възможностите на новодоставеното по проекта оборудване за ликвидиране на горски пожари и да отработят съвместни действия в екипи за работа с него.

10 юни 2019

Проведени съвместни обучения на терен на сръбски студенти и курсанти от АМВР по проект СВ007.1.31.126 „Съвместна тренировъчна програма за превенция и управление на горски пожари“

В периода 10 -1 3.06.2019 г. на територията на област Перник бяха проведени две двудневни съвместни обучения на терен за студенти по Проект СВ007.1.31.126 „Съвместна тренировъчна програма за управление и превенция на горски пожари“, финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество Interreg IPA CBC България-Сърбия, съгласно договор № РД-02-29-277/22.11.2016 г.

В обученията взеха участие общо 60 студенти от Факултета по безопасност на труда при Университета в гр. Ниш, Република Сърбия, и факултет "Пожарна безопасност и защита на населението" при Акдемията на МВР, Република България.

Обученията бяха проведени на територията на РСПБЗН - Перник и в околностите на яз. Осломе, с. Ярджиловци. Обучаемите имаха възможност да се запознаят с работата на доставения по проекта специализиран противопожарен автомобил за гасене на горски пожари и оборудването към него.

10 юни 2019

Покана за участие в Юбилейна международна научна конференция

ХЗ logo_akad_190


АКАДЕМИЯ НА

МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

И ФОНДАЦИЯ „ХАНС ЗАЙДЕЛ”

Ви канят на

Юбилейна международна научна конференция

„50 ГОДИНИ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В АКАДЕМИЯТА НА МВР”

3  – 4 ОКТОМВРИ 2019 г.

ГР. СОФИЯ

ПОД ПАТРОНАЖА

НА МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Г-Н МЛАДЕН МАРИНОВ

 

 

 

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

 

-     Проблеми  и предизвикателства пред полицейското образование;

-     Проблеми  и предизвикателства пред образованието в областта на пожарната безопасност и защита на населението.

 Място на конференцията  - град София, гранд-хотел „София”

 
Програмен комитет, Технически комитет, Редакционна колегия
тук

 

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НАУЧНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ

1. Форма на участие: доклад на български или английски език.

2. Заявка за участие: попълва се заявка за участие, която следва да се изпрати на електронен адрес: [email protected]

3. Краен срок за изпращане на заявката за участие - 06 юни 2019 г.

4. Краен срок за изпращане на окончателния доклад - 05 юли 2019 г.

5.Такса за правоучастие в конференцията - 20 лв. - 30 юли 2019 г. 
Служителите на МВР, обучаемите и докторантите в Академията на МВР не заплащат такса.
Таксата дава право за публикуване на два доклада и участие в конферентните заседания. Максимален брой доклади – 1 (един)  самостоятелен и 1 (един) в съавторство.  
Таксите за участие да бъдат преведени по сметка –
 IBAN: BG72UBBS80023106073404
BIC: UBBSBGSF
Титуляр: Академия на МВР

6. Не се приемат доклади във формат на презентации (слайдове).

7. Не се публикуват доклади, които не отговарят на посочените изисквания.

Изисквания за техническото оформяне на докладите може да прочетете тук           

Образец на заявка за участие може да изтеглите тук           

 

Лице за контакт: Пролетка Миховска, телефон 02 98 29 232,
e-mail: [email protected]

 

07 юни 2019

Дългогодишно сътрудничество

За трета поредна година студенти от Райнланд - Пфалц и Бранденбург станаха част от обучението в АМВР. Младежкият обмен дава възможност на групи млади хора от различни страни да се срещат, да живеят заедно и да работят по общи проекти за кратък период от време. Обменът е двустранен и по същото време, през което курсантите от Германия са в България, наши курсанти са на стаж в полицейската академия в Райнланд- Пфалц. Двама от немските курсанти споделиха мнения и първи впечатления относно обмена.

Ханес - на 21 години от Бранденбург, и Киара - на 22 години от Райнланд – Пфалц, отговориха на няколко въпроса.

Какви са изискванията в Германия, за да бъдете част от обменната програма ?

Ханес: Изискванията, на които трябва да отговаряш, са да владееш отлично английски език и да имаш добър успех. Няма държава, която да не искам да посетя. Във всяка една държава можеш да придобиеш професионален опит.

Киара: Ние сме 280 студенти и всеки един от нас има своето желание да обмени опит в определена държава. Аз избрах България и бях одобрена от преподавателите.

Какви бяха първите Ви впечатления от обучението в Академията на МВР?

Ханес: Обучението е подобно като в Германия, но вашата Академия е по-дисциплинирана и строго се спазва редът.

Киара: Обучението е различно, но предметите, които се изучават, са еднакви. Отскоро сме тук и затова имаме достатъчно време да се запознаем с дейностите на Академията.

Колко години е продължителността на обучението в Германия?

Киара: Обучението ни е в срок от 3 години.

Харесва ли ви в Академията?

Ханес: Впечатлен съм от отношението към нас и посрещането в Академията. Радвам се, че дойдох в България.

07 юни 2019

Предизвикателство за пожарникари

На 6 юни 2019 г. се проведе четвъртото издание на станалото традиционно за факултет ПБЗН състезание „Предизвикателство за пожарникари”. „Предизвикателството” е комплекс от различни действия от професионалната дейност на пожарникарите: носене на шланг, преодоляване на препятствие при влизане, изкачване по стълбище до четвърти етаж, теглене на шланг с въже, слизане по вътрешното стълбище, изтегляне на шлангова линия под налягане, пожарогасене и изтегляне на жертва. Всички елементи се изпълняват със защитно облекло и дихателен апарат с поставена маска.
Състезанието беше открито от заместник-ректора на Академия на МВР доц. Чочев и директора на дирекция „Оперативни дейности“ при ГДПБЗН - МВР ст. комисар Шотаров.
В предизвикателството взеха участие 20 състезателя - 17 мъже и 3 жени, като тази година имаше засилено участие от действащи служители на ГДПБЗН - МВР - шестима. Също така тази година имаше и голяма публика, която окуражаваше състезателите – това бяха четвъртокласниците от 159-то основно училище „Васил Левски“, квартал Челопечене.\Първи при мъжете завърши инспектор Димитър Атанасов – 06 РСПБЗН при СДПБЗН, втори – курсант Методи Русков - I курс, и трети - курсант Деян Чолаков – III курс. При жените златния медал завоюва курсант Габриела Гигова - IV курс, среброто взе курсант Златина Кирова - I курс, а бронза - курсант Ивана Тренева - II курс.
За първи път извън класирането участие взеха и двама младежи, представители на младежкия доброволен отряд на Столична община, които демонстрираха отлични умения и подготовка.

06 юни 2019

Календар

Честито дипломиране!

Днес, 19 юни 2019 г., на тържествена церемония в Академията на МВР ректорът старши комисар доц. д-р Неделчо Стойчев  и деканът на факултет „Полиция“ комисар доц. д-р Иван Видолов връчиха дипломите на завършилите задочно обучение бакалаври по специалността „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ и магистрите от всички специалности.

Ректорът поздрави присъстващите за успешното завършване и им пожела да реализират наученото в Академията и да продължават да се образоват и да израстват духовно.

Кратко слово произнесе Благовест Върбаков, чиито думи бяха заредени с много патос и гордост от постигнатото по време на обучението. От името на завършилите той изказа признателност към преподавателите и лично към ректора за високия професионализъм и задълбочената подготовка, благодарение на които Академията на МВР години наред държи призово място сред акредитираните учебни заведения по направление „Национална сигурност“.

Пожелаваме на всички дипломирали се професионални успехи!

19 юни 2019

Участие на служители от факултет ПБЗН в международно полево учение MODЕX MONTANA 2019

В периода 12 - 15 юни 2019 г. в град Монтана се проведе едно от ученията MODEX за 2019 година. Темата на полевото занятие беше „Издирване и спасяване при разрушения в градска среда с последващи инциденти с опасни вещества“. В него взеха участие повече от 180 пожарникари и спасители от четири държави. В учението взеха участие и трима преподаватели от факултет ПБЗН при АМВР.

Ученията ModEx се реализират по линия на Механизма за гражданска защита на Европейската комисия. Целта на ученията е да се осигури възможност за съвместни тренировки между екипи от различни държави. Едно от изискванията при провеждането на тези учения е обстановката да е максимално близка до реалната, а екипите да работят минимум 36 часа без прекъсване.

Сценарият, по който бе реализирано занятието, предвиждаше тежко земетресение на територията на Република България. Два дни след бедствието се активира Механизмът за гражданска защита на Европейския съюз. На помощ на местните власти пристигат модули за търсене и спасяване в градска среда при средно тежки условия (MUSAR) от Гърция, Румъния и Молдова, както и модул за вземане на проби и откриване на опасни вещества (CBRN Sampling and Detection) от Румъния. При непрекъснато нарастваща оперативна обстановка участниците в учението бяха изправени пред различни технически, логистични и стратегически предизвикателства, насочени основно към ликвидиране на последствията от земетресението и последвалите инциденти с опасни вежества.

Преподавателите от факултет ПБЗН взеха участие като ръководители на място на различните работни места и като помощници по логистичното осигуряване на базовия лагер на операцията.

12 юни 2019

Съвместни обучения на терен на сръбски студенти и курсанти от АМВР по проект СВ007.1.31.126 „Съвместна тренировъчна програма за превенция и управление на горски пожари“

На 10 и 11 юни 2019 г. в град Перник - Република България, ще се проведат съвместни обучения на терен на български и сръбски студенти по проект СВ007.1.31.126 „Съвместна тренировъчна програма за превенция и управление на горски пожари“, одобрен за финансиране по програма Interreg IPA България - Сърбия. Обученията ще се проведат в сградата на РСПБЗН - Перник и в околностите на яз. Осломе. Участие ще вземат общо 30 студенти от Факултета по безопасност на труда при Университета в гр. Ниш и факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“ при Академията на МВР.
По време на обученията студентите ще имат възможност да се запознаят с възможностите на новодоставеното по проекта оборудване за ликвидиране на горски пожари и да отработят съвместни действия в екипи за работа с него.

10 юни 2019

Проведени съвместни обучения на терен на сръбски студенти и курсанти от АМВР по проект СВ007.1.31.126 „Съвместна тренировъчна програма за превенция и управление на горски пожари“

В периода 10 -1 3.06.2019 г. на територията на област Перник бяха проведени две двудневни съвместни обучения на терен за студенти по Проект СВ007.1.31.126 „Съвместна тренировъчна програма за управление и превенция на горски пожари“, финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество Interreg IPA CBC България-Сърбия, съгласно договор № РД-02-29-277/22.11.2016 г.

В обученията взеха участие общо 60 студенти от Факултета по безопасност на труда при Университета в гр. Ниш, Република Сърбия, и факултет "Пожарна безопасност и защита на населението" при Акдемията на МВР, Република България.

Обученията бяха проведени на територията на РСПБЗН - Перник и в околностите на яз. Осломе, с. Ярджиловци. Обучаемите имаха възможност да се запознаят с работата на доставения по проекта специализиран противопожарен автомобил за гасене на горски пожари и оборудването към него.

10 юни 2019

Покана за участие в Юбилейна международна научна конференция

ХЗ logo_akad_190


АКАДЕМИЯ НА

МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

И ФОНДАЦИЯ „ХАНС ЗАЙДЕЛ”

Ви канят на

Юбилейна международна научна конференция

„50 ГОДИНИ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В АКАДЕМИЯТА НА МВР”

3  – 4 ОКТОМВРИ 2019 г.

ГР. СОФИЯ

ПОД ПАТРОНАЖА

НА МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Г-Н МЛАДЕН МАРИНОВ

 

 

 

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

 

-     Проблеми  и предизвикателства пред полицейското образование;

-     Проблеми  и предизвикателства пред образованието в областта на пожарната безопасност и защита на населението.

 Място на конференцията  - град София, гранд-хотел „София”

 
Програмен комитет, Технически комитет, Редакционна колегия
тук

 

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НАУЧНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ

1. Форма на участие: доклад на български или английски език.

2. Заявка за участие: попълва се заявка за участие, която следва да се изпрати на електронен адрес: [email protected]

3. Краен срок за изпращане на заявката за участие - 06 юни 2019 г.

4. Краен срок за изпращане на окончателния доклад - 05 юли 2019 г.

5.Такса за правоучастие в конференцията - 20 лв. - 30 юли 2019 г. 
Служителите на МВР, обучаемите и докторантите в Академията на МВР не заплащат такса.
Таксата дава право за публикуване на два доклада и участие в конферентните заседания. Максимален брой доклади – 1 (един)  самостоятелен и 1 (един) в съавторство.  
Таксите за участие да бъдат преведени по сметка –
 IBAN: BG72UBBS80023106073404
BIC: UBBSBGSF
Титуляр: Академия на МВР

6. Не се приемат доклади във формат на презентации (слайдове).

7. Не се публикуват доклади, които не отговарят на посочените изисквания.

Изисквания за техническото оформяне на докладите може да прочетете тук           

Образец на заявка за участие може да изтеглите тук           

 

Лице за контакт: Пролетка Миховска, телефон 02 98 29 232,
e-mail: [email protected]

 

07 юни 2019

Дългогодишно сътрудничество

За трета поредна година студенти от Райнланд - Пфалц и Бранденбург станаха част от обучението в АМВР. Младежкият обмен дава възможност на групи млади хора от различни страни да се срещат, да живеят заедно и да работят по общи проекти за кратък период от време. Обменът е двустранен и по същото време, през което курсантите от Германия са в България, наши курсанти са на стаж в полицейската академия в Райнланд- Пфалц. Двама от немските курсанти споделиха мнения и първи впечатления относно обмена.

Ханес - на 21 години от Бранденбург, и Киара - на 22 години от Райнланд – Пфалц, отговориха на няколко въпроса.

Какви са изискванията в Германия, за да бъдете част от обменната програма ?

Ханес: Изискванията, на които трябва да отговаряш, са да владееш отлично английски език и да имаш добър успех. Няма държава, която да не искам да посетя. Във всяка една държава можеш да придобиеш професионален опит.

Киара: Ние сме 280 студенти и всеки един от нас има своето желание да обмени опит в определена държава. Аз избрах България и бях одобрена от преподавателите.

Какви бяха първите Ви впечатления от обучението в Академията на МВР?

Ханес: Обучението е подобно като в Германия, но вашата Академия е по-дисциплинирана и строго се спазва редът.

Киара: Обучението е различно, но предметите, които се изучават, са еднакви. Отскоро сме тук и затова имаме достатъчно време да се запознаем с дейностите на Академията.

Колко години е продължителността на обучението в Германия?

Киара: Обучението ни е в срок от 3 години.

Харесва ли ви в Академията?

Ханес: Впечатлен съм от отношението към нас и посрещането в Академията. Радвам се, че дойдох в България.

07 юни 2019

Предизвикателство за пожарникари

На 6 юни 2019 г. се проведе четвъртото издание на станалото традиционно за факултет ПБЗН състезание „Предизвикателство за пожарникари”. „Предизвикателството” е комплекс от различни действия от професионалната дейност на пожарникарите: носене на шланг, преодоляване на препятствие при влизане, изкачване по стълбище до четвърти етаж, теглене на шланг с въже, слизане по вътрешното стълбище, изтегляне на шлангова линия под налягане, пожарогасене и изтегляне на жертва. Всички елементи се изпълняват със защитно облекло и дихателен апарат с поставена маска.
Състезанието беше открито от заместник-ректора на Академия на МВР доц. Чочев и директора на дирекция „Оперативни дейности“ при ГДПБЗН - МВР ст. комисар Шотаров.
В предизвикателството взеха участие 20 състезателя - 17 мъже и 3 жени, като тази година имаше засилено участие от действащи служители на ГДПБЗН - МВР - шестима. Също така тази година имаше и голяма публика, която окуражаваше състезателите – това бяха четвъртокласниците от 159-то основно училище „Васил Левски“, квартал Челопечене.\Първи при мъжете завърши инспектор Димитър Атанасов – 06 РСПБЗН при СДПБЗН, втори – курсант Методи Русков - I курс, и трети - курсант Деян Чолаков – III курс. При жените златния медал завоюва курсант Габриела Гигова - IV курс, среброто взе курсант Златина Кирова - I курс, а бронза - курсант Ивана Тренева - II курс.
За първи път извън класирането участие взеха и двама младежи, представители на младежкия доброволен отряд на Столична община, които демонстрираха отлични умения и подготовка.

06 юни 2019