МВР

Академия на МВР

 

Календар

Тържествено полагане на клетва на стажанти от ГД "Национална полиция" в ЦСПП - Пазарджик

С тържествена церемония в ЦСПП – Пазарджик 80 стажанти от Главна дирекция „Национална полиция“ положиха клетва за спазване на Конституцията и законите на страната и за лоялност към държавните институции съгласно Закона на МВР.

На събитието присъстваха:

заместник-министърът на вътрешните работи г-н Стефан Балабанов;

главният секретар на Областна администрация - Пазарджик г-н Светлан Карталов;

ректорът на Академията на МВР старши комисар доц. д-р Неделчо Стойчев;

старши комисар Атанас Илков – директор на ОДМВР - Кърджали;

старши комисар Петър Коцин  – директор на ОДМВР - Видин;

старши комисар Янко Янколов – директор на ОДМВР - Враца;

комисар Красимир Иванов – директор на ЦСПП - Казанлък;

комисар Димитър Събчев – заместник-директор на ОДМВР - Пловдив;

комисар Светослав Телбизов – заместник-директор на ОДМВР - Пазарджик;

Водосвет за здраве на всички присъстващи отслужи епископ Яков – втори викарен епископ на Пловдивския митрополит Николай, заедно със свещеници от епархията.
Поздравително слово към бъдещите служители на МВР произнесе заместник-министърът на вътрешните работи г-н Стефан Балабанов.
Отличниците бяха наградени от ректора на Академията на МВР старши комисар доц. д-р Неделчо Стойчев и директора на Центъра за специализация и професионална подготовка – Пазарджик, комисар Стоян Зайков.
С полагането на клетва приключва първоначалната професионална подготовка на стажантите от Главна дирекция „Национална полиция“, които ще се върнат като пълноправни полицаи в областните дирекции на МВР. След кратък период на въвеждане в работата те ще изпълняват на терен в пълен обем функциите, вменени им от закона.

20 сеп 2019

Двумесечен стаж на курсантка от Естонската академия на науките за сигурността в Академия на МВР

В периода 15 юни – 14 август 2019 г. курсантката от Естонската академия на науките за сигурността в гр. Талин Ливи Тцуканова беше на учебна практика в България в рамките на входяща студентска мобилност по програма Еразъм+. Целта на наситената програма на двумесечния ѝ стаж беше тя да се запознае отблизо с учебния процес в АМВР, ЦСПП - Пазарджик, ЦСПП - Варна, както и да посети редица структури на МВР, сред които ДМОС, ГДГП, СДВР, ОДМВР - Варна. В рамките на различите си посещения и срещи тя имаше възможност да придобие ценен опит и практически знания във връзка с професионалното ежедневие на полицейските служители в България.

В края на мобилността курсантката сподели отличните си впечатления от престоя ѝ в страната ни и изрази благодарност към всички, участвали в организацията и провеждането на учебния ѝ стаж.

22 авг 2019

Основната цел на Академията на МВР е предоставяне на качествено обучение

Във връзка с появили се публикации, свързани с професионалната подготовка, предоставяна от Академията на МВР, ръководството на висшето учебно заведение заявява:

Основната задача на Академията на МВР е професионалната подготовка на служители за нуждите на МВР. Висшето учебно заведение винаги е поддържало високо ниво на качеството на обучението, за което свидетелства фактът, че седем години подред е на първо място в рейтинговата система на висшите училища у нас в професионално направление „Национална сигурност“.

Във времето, когато в Академията на МВР се е придобивала гражданска специалност „Право“ и квалификация „Юрист“, обучението не е отстъпвало по никакъв начин на високите образователни стандарти, традиционно поддържани в институцията. Изучаването на тази специалност е регламентирано с Указ № 2415 от 1987 г. на Държавния съвет на НРБ, като последният випуск с гражданска специалност „Право“ е завършил през 1995 г. Според чл. 4 от Указа курсантите са изучавали в пълен обем всички дисциплини, преподавани в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Учебните планове по специалността са били съгласувани и утвърдени от Единния център по науките за държавата и правото. Учебните занятия по специалността са водени от едни от най-изтъкнатите представители на Академичната общност и юридическата мисъл в България. За придобиване на юридическа правоспособност курсантите са преминавали необходимия стаж съгласно програмата на Министерството на правосъдието за завършилите Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

От гореизложеното е видно, че омаловажаването на правната подготовка в Академията на МВР е спекулативно и тенденциозно.

01 авг 2019

Заключително комплексно пожаро-тактическо занятие с курсанти от факултет ПБЗН

В периода 25-27.06.2019 г. курсантите от IV редовен курс на факултет ПБЗН проведоха заключително комплексно пожаро-тактическо занятие на отклонението на газопровода край с. Калугерово, Община Правец и територията на рафинерия “Плама” гр. Плевен. Целта на занятието бе да се изучат оперативно-тактическите особености на инсталациите за производство и съхраняване на леснозапалими и горими течности, както и да се отработят на практика начините за ръководство на силите и средствата при гасене на сложни пожари, възникнали в газопроводи и петролни рафинерии. По време на занятието беше извършено реално пожарогасене на газов факел и резервоар с горима течност.
Тези заключителни занятия са с дългогодишна традиция и се провеждат благодарение на изградените много добри взаимоотношения между „Булгартрансгаз” ЕАД,  рафинерия „Плама” и факултет ПБЗН.

25 юли 2019

Съобщение за записване на класираните в ОКС "Бакалавър" редовна и задочна форма на обучение

Датите за записване след първо класиране за ОКС „Бакалавър“ в редовна и задочна форма на обучение за учебната 2019/2020 г. са 18 и 19.07.2019 г.

Записването се извършва лично в Ректората на АМВР – гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 1, зала 404, ет. 4.

 

Необходими документи за записване на приетите в ОКС „Бакалавър“ редовна форма на обучение

 1. Лична карта.
 2. Четири броя снимки (формат за лична карта – 3,5x4,5).
 3. Оригинал на диплома за средно образование.
 4. Комплект документи – закупуват се от книжарницата на АМВР (партер).

 

Необходими документи за записване на приетите за ОКС „Бакалавър“ задочна форма на обучение

 1. Лична карта.
 2. Пет броя снимки (формат за лична карта – 3,5x4,5).
 3. Оригинал на диплома за средно образование.
 4. Комплект документи – закупуват се от книжарницата на АМВР (партер).
 5. Документ за платена 1 (една) семестриална такса - размерът на семестриалната такса е 150.00 лв., внася се по банковата сметка на Академията на МВР, основание за плащане – семестриална такса.

 

 

Банкова сметка:

IBAN: BG72UBBS80023106073404

BIC: UBBSBGSF

Титуляр: Академия на МВР

15 юли 2019

Участие на служители от Академия на МВР в курс CEPOL № 99-100/2019 г. „Човешки права и полицейска етика“ и „Управление на разнообразието“

    Старши преподавател инспектор д-р Цветелина Иванова и инспектор Даниел Делчев взеха участие в два последователни етапа на курс на CEPOL „Човешки права и полицейска етика“, който се проведе в гр. Бърдо, Словения, в периода 22 - 26 април 2019 г. Вторият етап на курса „Управление на разнообразието“ се проведе в гр. Виена, Австрия, в периода 8 - 12 юли 2019 г. По време на първия етап от курса беше представена теоретичната и правна рамка на фундаменталните човешки права, феномените - престъпления от омраза и дискриминативни практики. Вторият етап от курса беше изграден в тренингов формат и запозна участниците, през техните лични преживявания, с предразсъдъците и стереотипното мислене спрямо хората с увреждания, различна сексуална ориентация, различия по произход (раса) и религиозни убеждения.

Участие взеха служители от правоохранителни структури от над 25 държави - членки на Европейския съюз, и асоциирани членки.

12 юли 2019

Честит професионален празник на служителите на Министерството на вътрешните работи!

В навечерието на професионалния празник на Министерството на вътрешните работи - 5 юли, ректорът на Академията на МВР старши комисар доц. д-р  Неделчо Стойчев поднесе поздрав към служителите. Тази година отбелязваме 140 години от създаването на министерството – време, през което то успя да се докаже като стожер на държавността и просперитета на нашата държава. Академията на МВР е емблема за министерството, затова всички ние трябва да служим с чувство на дълг и отговорност и достойно да изпълняваме своята мисия да подготвяме качествени и мотивирани кадри за системата за сигурност!

Ректорът прочете поздравителни адреси от името на министъра на вътрешните работи г-н Младен Маринов и главния секретар на МВР главен комисар Ивайло Иванов до служителите. Заместник-ректорът на АМВР комисар доц. д-р инж. Валентин Чочев прочете заповеди  за награждаване на служители от Академията по случай професионалния празник.

Уважаеми колеги,

Заповядайте на тържественото честване на празника на Министерството на вътрешните работи, което ще се състои на 5 юли от 10,00 ч. пред Паметника на Незнайния воин!

04 юли 2019

Календар

Тържествено полагане на клетва на стажанти от ГД "Национална полиция" в ЦСПП - Пазарджик

С тържествена церемония в ЦСПП – Пазарджик 80 стажанти от Главна дирекция „Национална полиция“ положиха клетва за спазване на Конституцията и законите на страната и за лоялност към държавните институции съгласно Закона на МВР.

На събитието присъстваха:

заместник-министърът на вътрешните работи г-н Стефан Балабанов;

главният секретар на Областна администрация - Пазарджик г-н Светлан Карталов;

ректорът на Академията на МВР старши комисар доц. д-р Неделчо Стойчев;

старши комисар Атанас Илков – директор на ОДМВР - Кърджали;

старши комисар Петър Коцин  – директор на ОДМВР - Видин;

старши комисар Янко Янколов – директор на ОДМВР - Враца;

комисар Красимир Иванов – директор на ЦСПП - Казанлък;

комисар Димитър Събчев – заместник-директор на ОДМВР - Пловдив;

комисар Светослав Телбизов – заместник-директор на ОДМВР - Пазарджик;

Водосвет за здраве на всички присъстващи отслужи епископ Яков – втори викарен епископ на Пловдивския митрополит Николай, заедно със свещеници от епархията.
Поздравително слово към бъдещите служители на МВР произнесе заместник-министърът на вътрешните работи г-н Стефан Балабанов.
Отличниците бяха наградени от ректора на Академията на МВР старши комисар доц. д-р Неделчо Стойчев и директора на Центъра за специализация и професионална подготовка – Пазарджик, комисар Стоян Зайков.
С полагането на клетва приключва първоначалната професионална подготовка на стажантите от Главна дирекция „Национална полиция“, които ще се върнат като пълноправни полицаи в областните дирекции на МВР. След кратък период на въвеждане в работата те ще изпълняват на терен в пълен обем функциите, вменени им от закона.

20 сеп 2019

Двумесечен стаж на курсантка от Естонската академия на науките за сигурността в Академия на МВР

В периода 15 юни – 14 август 2019 г. курсантката от Естонската академия на науките за сигурността в гр. Талин Ливи Тцуканова беше на учебна практика в България в рамките на входяща студентска мобилност по програма Еразъм+. Целта на наситената програма на двумесечния ѝ стаж беше тя да се запознае отблизо с учебния процес в АМВР, ЦСПП - Пазарджик, ЦСПП - Варна, както и да посети редица структури на МВР, сред които ДМОС, ГДГП, СДВР, ОДМВР - Варна. В рамките на различите си посещения и срещи тя имаше възможност да придобие ценен опит и практически знания във връзка с професионалното ежедневие на полицейските служители в България.

В края на мобилността курсантката сподели отличните си впечатления от престоя ѝ в страната ни и изрази благодарност към всички, участвали в организацията и провеждането на учебния ѝ стаж.

22 авг 2019

Основната цел на Академията на МВР е предоставяне на качествено обучение

Във връзка с появили се публикации, свързани с професионалната подготовка, предоставяна от Академията на МВР, ръководството на висшето учебно заведение заявява:

Основната задача на Академията на МВР е професионалната подготовка на служители за нуждите на МВР. Висшето учебно заведение винаги е поддържало високо ниво на качеството на обучението, за което свидетелства фактът, че седем години подред е на първо място в рейтинговата система на висшите училища у нас в професионално направление „Национална сигурност“.

Във времето, когато в Академията на МВР се е придобивала гражданска специалност „Право“ и квалификация „Юрист“, обучението не е отстъпвало по никакъв начин на високите образователни стандарти, традиционно поддържани в институцията. Изучаването на тази специалност е регламентирано с Указ № 2415 от 1987 г. на Държавния съвет на НРБ, като последният випуск с гражданска специалност „Право“ е завършил през 1995 г. Според чл. 4 от Указа курсантите са изучавали в пълен обем всички дисциплини, преподавани в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Учебните планове по специалността са били съгласувани и утвърдени от Единния център по науките за държавата и правото. Учебните занятия по специалността са водени от едни от най-изтъкнатите представители на Академичната общност и юридическата мисъл в България. За придобиване на юридическа правоспособност курсантите са преминавали необходимия стаж съгласно програмата на Министерството на правосъдието за завършилите Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

От гореизложеното е видно, че омаловажаването на правната подготовка в Академията на МВР е спекулативно и тенденциозно.

01 авг 2019

Заключително комплексно пожаро-тактическо занятие с курсанти от факултет ПБЗН

В периода 25-27.06.2019 г. курсантите от IV редовен курс на факултет ПБЗН проведоха заключително комплексно пожаро-тактическо занятие на отклонението на газопровода край с. Калугерово, Община Правец и територията на рафинерия “Плама” гр. Плевен. Целта на занятието бе да се изучат оперативно-тактическите особености на инсталациите за производство и съхраняване на леснозапалими и горими течности, както и да се отработят на практика начините за ръководство на силите и средствата при гасене на сложни пожари, възникнали в газопроводи и петролни рафинерии. По време на занятието беше извършено реално пожарогасене на газов факел и резервоар с горима течност.
Тези заключителни занятия са с дългогодишна традиция и се провеждат благодарение на изградените много добри взаимоотношения между „Булгартрансгаз” ЕАД,  рафинерия „Плама” и факултет ПБЗН.

25 юли 2019

Съобщение за записване на класираните в ОКС "Бакалавър" редовна и задочна форма на обучение

Датите за записване след първо класиране за ОКС „Бакалавър“ в редовна и задочна форма на обучение за учебната 2019/2020 г. са 18 и 19.07.2019 г.

Записването се извършва лично в Ректората на АМВР – гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 1, зала 404, ет. 4.

 

Необходими документи за записване на приетите в ОКС „Бакалавър“ редовна форма на обучение

 1. Лична карта.
 2. Четири броя снимки (формат за лична карта – 3,5x4,5).
 3. Оригинал на диплома за средно образование.
 4. Комплект документи – закупуват се от книжарницата на АМВР (партер).

 

Необходими документи за записване на приетите за ОКС „Бакалавър“ задочна форма на обучение

 1. Лична карта.
 2. Пет броя снимки (формат за лична карта – 3,5x4,5).
 3. Оригинал на диплома за средно образование.
 4. Комплект документи – закупуват се от книжарницата на АМВР (партер).
 5. Документ за платена 1 (една) семестриална такса - размерът на семестриалната такса е 150.00 лв., внася се по банковата сметка на Академията на МВР, основание за плащане – семестриална такса.

 

 

Банкова сметка:

IBAN: BG72UBBS80023106073404

BIC: UBBSBGSF

Титуляр: Академия на МВР

15 юли 2019

Участие на служители от Академия на МВР в курс CEPOL № 99-100/2019 г. „Човешки права и полицейска етика“ и „Управление на разнообразието“

    Старши преподавател инспектор д-р Цветелина Иванова и инспектор Даниел Делчев взеха участие в два последователни етапа на курс на CEPOL „Човешки права и полицейска етика“, който се проведе в гр. Бърдо, Словения, в периода 22 - 26 април 2019 г. Вторият етап на курса „Управление на разнообразието“ се проведе в гр. Виена, Австрия, в периода 8 - 12 юли 2019 г. По време на първия етап от курса беше представена теоретичната и правна рамка на фундаменталните човешки права, феномените - престъпления от омраза и дискриминативни практики. Вторият етап от курса беше изграден в тренингов формат и запозна участниците, през техните лични преживявания, с предразсъдъците и стереотипното мислене спрямо хората с увреждания, различна сексуална ориентация, различия по произход (раса) и религиозни убеждения.

Участие взеха служители от правоохранителни структури от над 25 държави - членки на Европейския съюз, и асоциирани членки.

12 юли 2019

Честит професионален празник на служителите на Министерството на вътрешните работи!

В навечерието на професионалния празник на Министерството на вътрешните работи - 5 юли, ректорът на Академията на МВР старши комисар доц. д-р  Неделчо Стойчев поднесе поздрав към служителите. Тази година отбелязваме 140 години от създаването на министерството – време, през което то успя да се докаже като стожер на държавността и просперитета на нашата държава. Академията на МВР е емблема за министерството, затова всички ние трябва да служим с чувство на дълг и отговорност и достойно да изпълняваме своята мисия да подготвяме качествени и мотивирани кадри за системата за сигурност!

Ректорът прочете поздравителни адреси от името на министъра на вътрешните работи г-н Младен Маринов и главния секретар на МВР главен комисар Ивайло Иванов до служителите. Заместник-ректорът на АМВР комисар доц. д-р инж. Валентин Чочев прочете заповеди  за награждаване на служители от Академията по случай професионалния празник.

Уважаеми колеги,

Заповядайте на тържественото честване на празника на Министерството на вътрешните работи, което ще се състои на 5 юли от 10,00 ч. пред Паметника на Незнайния воин!

04 юли 2019