МВР

Академия на МВР

 

Календар

Министърът на вътрешните работи Младен Маринов представи пред служителите и курсантите в Академията на МВР новия ректор-проф.дн Любомир Тимчев

Днес  в Академията на МВР на служителите и курсантите бе представен новият ректор на учебното заведение - проф. дн Любомир Тимчев.

Министърът на вътрешните работи Младен Маринов подчерта значимостта на университета като част от цялостната система на министерството и изтъкна важността на практическата насоченост на обучението в Академията. Той информира присъстващите, че за тази цел ще разчита изключително както на новия ректор, така и на подкрепата на всички служители в академията.

На представянето присъстваха главният секретар на МВР главен комисар Ивайло Иванов, заместник главният секретар на МВР главен комисар Георги Арабаджиев, директорите на главни дирекции в министерството и други официални гости.

Професор Тимчев е завършил ВСШ-МВР със специалност „Управление на обществения ред и осигуряване на безопасно движение по пътищата“ и притежава магистърска степен по право от Югозападен университет - гр. Благоевград.

В периода 1980 - 1992 г. работи като инспектор в СДВР.

През 2001 г. защитава образователната и научна степен „доктор“, а през 2017 г. придобива научна степен „доктор на науките“.

Работи като преподавател в академията от 1992 г. В периода 1992-2004 г. е асистент, старши асистент и главен асистент в катедра „Административна дейност на полицията“.  От 2004 г. е доцент в катедрата. В периода 2010-2013 г. е заместник-ректор на Академията на МВР, а от 2011 г. е професор в катедра „Опазване на обществения ред“ към факултет „Полиция.

Новият ректор благодари на колегите и курсантите за подкрепата им и им пожела здраве, лично щастие и ползотворна работа през новата 2020 година.

06 яну 2020

Тържествена церемония на завършилите курса за първоначално професионално обучение, се проведе в ЦСПП – Пазарджик при Академията на МВР

Тържествена клетва по Закона на Министерството на вътрешните работи положиха 35 стажанти от Главна дирекция „Национална полиция“- дирекция „Жандармерия“.

Официални гости на тържеството бяха:

Старши комисар доц. д-р Неделчо Стойчев – ректор на Академията на МВР

Комисар доц. д-р Добромир Доков – заместник-ректор на Академията на МВР

Комисар Петър Антиев – заместник-директор на дирекция „Жандармерия“

Комисар Красимир Иванов - директор на ЦСПП – Казанлък

Комисар Борис Танев – началник на ЗЖУ - София

Комисар Иван Дончев – началник на отдел „Охранителна полиция“ ОДМВР – Пазарджик

Г-н Мануил Манев – народен представител от 44-то народно събрание и член на Комисията по вътрешен ред и сигурност

гости и роднини на стажантите.

След кратък период на въвеждане в работата те ще изпълняват на терен в пълен обем функциите, вменени им от закона.
Поздравително слово към бъдещите служители произнесе народният представител Мануил Манев.
Завършилите с отличен успех обучението си стажанти бяха наградени с грамоти от старши комисар доц. д-р Неделчо Стойчев – ректор на Академията на МВР, и комисар Стоян Зайков – директор на ЦСПП – Пазарджик към Академията на МВР.
Водосвет за здраве на всички присъстващи отслужи епископ Яков – втори викариен епископ на Пловдивския митрополит Николай, заедно със свещеници от епархията. 

13 дек 2019

Oфицерът за връзка на Фронтекс за България проведе лекция пред курсанти на АМВР

На 03.12.2019 г., по покана на АМВР, г-жа Дита Новицка - офицер за връзка на Фронтекс за България, проведе лекция пред курсанти от специалност „Гранична полиция“ в Академията на МВР. Лекцията беше на тема „Фронтекс – Европейската агенция за гранична и брегова охрана“ и се проведе на английски език.
Присъстващите курсанти проявиха голям интерес към представената тема, проведе се дискусия по актуални въпроси и за основните предизвикателства на настоящата обстановка в Европа, в чийто контекст функционира Агенцията. Обсъдени бяха въпроси като миграционния поток, новия регламент за дейността на Фронтекс, създаването на постоянен корпус и т.н.
Г-жа Новицка изрази готовност за бъдещо сътрудничество с АМВР, включително провеждане на други презентации по конкретни теми от областта на граничната сигурност в Европа. 

09 дек 2019

Национално пълномащабно учение „Защита 2019 г.“

         На 19 и 20 ноември 2019 г. курсанти и преподаватели от факултет ПБЗН имаха възможност да наблюдават действията на държавните институции по време на провелото се Национално пълномащабно учение „ЗАЩИТА 2019“. Основните цели на занятието са да се провери готовността на Единната спасителна система за реагиране при възникване на авария в АЕЦ „Козлодуй“ и да се оцени актуалността на Част трета от Националния план за защита при бедствия – Външен авариен план на АЕЦ „Козлодуй“.
         Според сценария на учението, на 19 ноември, около 9 часа в Националния оперативен център на ГДПБЗН - МВР е получено съобщение от АЕЦ „Козлодуй“ за възникнала технологична авария - паднал е транспортен контейнер с отработено ядрено гориво от 30 метра височина, късат се шест от шпилките на капака и се получава отвор между деформирания капак на контейнера и корпуса му. В резултат на удара е повредена и външната врата на транспортния коридор, в който е паднал контейнерът. Започва изхвърляне на радиоактивни вещества в околната среда. Аварията е класифицирана като обща. Следва поредица от събития, които допълнително усложняват обстановката.
         През първия ден занятието се проведе в сградата на ГДПБЗН, където се събра Националният щаб (НЩ), ръководен лично от министъра на вътрешните работи Младен Маринов . Работата на НЩ бе подпомогната от междуведомствената експертна група и от междуведомствена информационна група, отговаряща за извършване на информационната дейност.
         По време на втория ден бяха проиграни различни ситуации на територията на областите Враца, Монтана и Плевен. Демонстрирани бяха действия по провеждане на йодна профилактика, укриване и евакуация на населението, херметизиране на сгради и гасене на пожар, възникнал в открита разпределителна уредба на територията на АЕЦ „Козлодуй“.
         Като резултат от „ЗАЩИТА 2019“ се очаква да бъде изготвен анализ, който да бъде предоставен на всички участници в учението, а резултатите и изводите от него да послужат при следващото актуализиране на Част трета от Националния план за защита при бедствия – Външен авариен план на АЕЦ „Козлодуй“.

20 ное 2019

Хора за хората. България и Швейцария

Дай на човека риба и

ще го нахраниш за един ден.

Научи го как да лови риба и

ще го нахраниш за цял живот.

Лао Дзъ

           С усещане за общи цели, за работа със сърце и мисъл, докосване до творческата енергия на много и различни хора от Швейцария и България, успели да открият онези „невидими“ ниши на обществото ни, нуждаещи се от протегната ръка, беше изпълнена днес залата за конференции в хотел „Хилтън“ - София.
         Събитието отбеляза завършването на редица проекти в страната ни, финансирани от швейцарската държава. Съзидателен дух, вълнение от изминат дълъг път, който води след себе си продължение, промяна на съдбите на хора и ново качество на живот – това е Резултатът.
         Финансираните проекти са в областите: Опазване на околната среда, Подобряване на социалната среда, Полиция, Трафик на хора, Интегрирани услуги, Социално включване, За Балкана и хората, Домино – Дуално образование.
         Специални гости бяха: Н. Пр. Мюриел Берсе Коен – посланик на Швейцария в България, Вицепремиерът Томислав Дончев, които изразиха задоволство от плодотворното сътрудничество между двете държави.
         В един от проектите – Полиция, успешно участва и Академията на МВР, в резултат на което са изградените тренировъчен полигон и лаборатория за обучение по криминалистика. 

14 ное 2019

Календар

Министърът на вътрешните работи Младен Маринов представи пред служителите и курсантите в Академията на МВР новия ректор-проф.дн Любомир Тимчев

Днес  в Академията на МВР на служителите и курсантите бе представен новият ректор на учебното заведение - проф. дн Любомир Тимчев.

Министърът на вътрешните работи Младен Маринов подчерта значимостта на университета като част от цялостната система на министерството и изтъкна важността на практическата насоченост на обучението в Академията. Той информира присъстващите, че за тази цел ще разчита изключително както на новия ректор, така и на подкрепата на всички служители в академията.

На представянето присъстваха главният секретар на МВР главен комисар Ивайло Иванов, заместник главният секретар на МВР главен комисар Георги Арабаджиев, директорите на главни дирекции в министерството и други официални гости.

Професор Тимчев е завършил ВСШ-МВР със специалност „Управление на обществения ред и осигуряване на безопасно движение по пътищата“ и притежава магистърска степен по право от Югозападен университет - гр. Благоевград.

В периода 1980 - 1992 г. работи като инспектор в СДВР.

През 2001 г. защитава образователната и научна степен „доктор“, а през 2017 г. придобива научна степен „доктор на науките“.

Работи като преподавател в академията от 1992 г. В периода 1992-2004 г. е асистент, старши асистент и главен асистент в катедра „Административна дейност на полицията“.  От 2004 г. е доцент в катедрата. В периода 2010-2013 г. е заместник-ректор на Академията на МВР, а от 2011 г. е професор в катедра „Опазване на обществения ред“ към факултет „Полиция.

Новият ректор благодари на колегите и курсантите за подкрепата им и им пожела здраве, лично щастие и ползотворна работа през новата 2020 година.

06 яну 2020

Тържествена церемония на завършилите курса за първоначално професионално обучение, се проведе в ЦСПП – Пазарджик при Академията на МВР

Тържествена клетва по Закона на Министерството на вътрешните работи положиха 35 стажанти от Главна дирекция „Национална полиция“- дирекция „Жандармерия“.

Официални гости на тържеството бяха:

Старши комисар доц. д-р Неделчо Стойчев – ректор на Академията на МВР

Комисар доц. д-р Добромир Доков – заместник-ректор на Академията на МВР

Комисар Петър Антиев – заместник-директор на дирекция „Жандармерия“

Комисар Красимир Иванов - директор на ЦСПП – Казанлък

Комисар Борис Танев – началник на ЗЖУ - София

Комисар Иван Дончев – началник на отдел „Охранителна полиция“ ОДМВР – Пазарджик

Г-н Мануил Манев – народен представител от 44-то народно събрание и член на Комисията по вътрешен ред и сигурност

гости и роднини на стажантите.

След кратък период на въвеждане в работата те ще изпълняват на терен в пълен обем функциите, вменени им от закона.
Поздравително слово към бъдещите служители произнесе народният представител Мануил Манев.
Завършилите с отличен успех обучението си стажанти бяха наградени с грамоти от старши комисар доц. д-р Неделчо Стойчев – ректор на Академията на МВР, и комисар Стоян Зайков – директор на ЦСПП – Пазарджик към Академията на МВР.
Водосвет за здраве на всички присъстващи отслужи епископ Яков – втори викариен епископ на Пловдивския митрополит Николай, заедно със свещеници от епархията. 

13 дек 2019

Oфицерът за връзка на Фронтекс за България проведе лекция пред курсанти на АМВР

На 03.12.2019 г., по покана на АМВР, г-жа Дита Новицка - офицер за връзка на Фронтекс за България, проведе лекция пред курсанти от специалност „Гранична полиция“ в Академията на МВР. Лекцията беше на тема „Фронтекс – Европейската агенция за гранична и брегова охрана“ и се проведе на английски език.
Присъстващите курсанти проявиха голям интерес към представената тема, проведе се дискусия по актуални въпроси и за основните предизвикателства на настоящата обстановка в Европа, в чийто контекст функционира Агенцията. Обсъдени бяха въпроси като миграционния поток, новия регламент за дейността на Фронтекс, създаването на постоянен корпус и т.н.
Г-жа Новицка изрази готовност за бъдещо сътрудничество с АМВР, включително провеждане на други презентации по конкретни теми от областта на граничната сигурност в Европа. 

09 дек 2019

Национално пълномащабно учение „Защита 2019 г.“

         На 19 и 20 ноември 2019 г. курсанти и преподаватели от факултет ПБЗН имаха възможност да наблюдават действията на държавните институции по време на провелото се Национално пълномащабно учение „ЗАЩИТА 2019“. Основните цели на занятието са да се провери готовността на Единната спасителна система за реагиране при възникване на авария в АЕЦ „Козлодуй“ и да се оцени актуалността на Част трета от Националния план за защита при бедствия – Външен авариен план на АЕЦ „Козлодуй“.
         Според сценария на учението, на 19 ноември, около 9 часа в Националния оперативен център на ГДПБЗН - МВР е получено съобщение от АЕЦ „Козлодуй“ за възникнала технологична авария - паднал е транспортен контейнер с отработено ядрено гориво от 30 метра височина, късат се шест от шпилките на капака и се получава отвор между деформирания капак на контейнера и корпуса му. В резултат на удара е повредена и външната врата на транспортния коридор, в който е паднал контейнерът. Започва изхвърляне на радиоактивни вещества в околната среда. Аварията е класифицирана като обща. Следва поредица от събития, които допълнително усложняват обстановката.
         През първия ден занятието се проведе в сградата на ГДПБЗН, където се събра Националният щаб (НЩ), ръководен лично от министъра на вътрешните работи Младен Маринов . Работата на НЩ бе подпомогната от междуведомствената експертна група и от междуведомствена информационна група, отговаряща за извършване на информационната дейност.
         По време на втория ден бяха проиграни различни ситуации на територията на областите Враца, Монтана и Плевен. Демонстрирани бяха действия по провеждане на йодна профилактика, укриване и евакуация на населението, херметизиране на сгради и гасене на пожар, възникнал в открита разпределителна уредба на територията на АЕЦ „Козлодуй“.
         Като резултат от „ЗАЩИТА 2019“ се очаква да бъде изготвен анализ, който да бъде предоставен на всички участници в учението, а резултатите и изводите от него да послужат при следващото актуализиране на Част трета от Националния план за защита при бедствия – Външен авариен план на АЕЦ „Козлодуй“.

20 ное 2019

Хора за хората. България и Швейцария

Дай на човека риба и

ще го нахраниш за един ден.

Научи го как да лови риба и

ще го нахраниш за цял живот.

Лао Дзъ

           С усещане за общи цели, за работа със сърце и мисъл, докосване до творческата енергия на много и различни хора от Швейцария и България, успели да открият онези „невидими“ ниши на обществото ни, нуждаещи се от протегната ръка, беше изпълнена днес залата за конференции в хотел „Хилтън“ - София.
         Събитието отбеляза завършването на редица проекти в страната ни, финансирани от швейцарската държава. Съзидателен дух, вълнение от изминат дълъг път, който води след себе си продължение, промяна на съдбите на хора и ново качество на живот – това е Резултатът.
         Финансираните проекти са в областите: Опазване на околната среда, Подобряване на социалната среда, Полиция, Трафик на хора, Интегрирани услуги, Социално включване, За Балкана и хората, Домино – Дуално образование.
         Специални гости бяха: Н. Пр. Мюриел Берсе Коен – посланик на Швейцария в България, Вицепремиерът Томислав Дончев, които изразиха задоволство от плодотворното сътрудничество между двете държави.
         В един от проектите – Полиция, успешно участва и Академията на МВР, в резултат на което са изградените тренировъчен полигон и лаборатория за обучение по криминалистика. 

14 ное 2019