МВР

Академия на МВР

 

Публикации

Тържествено откриване на учебната година в Академията на МВР

Днес, 01 октомври, в Академията на МВР официално и тържествено бе открита новата учебна година и отбелязан професионалния празник на учебното заведение. На събитието присъстваха политическото и професионалното ръководство на министерството, представители на дирекции в МВР, ръководители на други служби, родители, близки и приятели на курсантите.

След традиционния тържествен водосвет министър Младен Маринов поздрави бъдещите полицаи по случай началото на учебните занятия и им пожела упоритост и всеотдайност. Като служител, преминал през всички степени на йерархията, той им даде своя личен пример за отдаденост и последователност, за отговорност и удовлетворение от изпълнения дълг.

Ректорът на АМВР старши комисар Неделчо Стойчев също поздрави курсантите и ги мотивира с думите: „Човек се оценява според изборите, които прави. Вие направихте правилния избор, като избрахте да учите в Академията.“ Празникът бе еднакво вълнуващ както за обучаемите, така и за преподавателите от АМВР, които за поредна година посрещат курсантите, готови да дадат всичко от себе си за обучението и израстването на бъдещите пазители на реда.

Празнична атмосфера и настроение създадоха групите по различни видове изкуства от 144-то средно училище „Народни будители“ – гр. София, които изнесоха богата фолклорна програма.

01 окт 2018

Участие на ст. преподавател Милорад Йорданов в курс по линия на CEPOL "Обучение на обучители - Стъпка 2", проведен в гр. Виена, Австрия

Инспектор, ст. преподавател д-р Милорад Руменов Йорданов беше командирован в град Виена, Австрия за участие в курс по линия на CEPOL „Обучение на обучители – Стъпка 2“. Дейността се състои от две части като първата беше в Португалия през април 2018 г., а втората - в Австрия, за времето от 27 до 31 август 2018 г.

Целта на проведения курс е изграждане на способности за използване на модерни интерактивни методи и техники на преподаване за постигане на високо качество на полицейското обучение в страните членки на Европейския съюз, както и в дейностите на CEPOL. В проведеното обучение са взели участие 30 полицейски служители, преподаватели и експерти на средно ръководно ниво, представители на почти всички държави членки на Европейския съюз.

Представените по време на обучението лекции са били свързани с нови методи и техники за обучение и подкрепени с практически примери. Проведени са множество дискусии относно съвременното обучение на полицейски служители в Европа. След всяка тема е извършвано обобщение и оценка от страна на лекторите и от останалите обучавани. Участниците са били разделени на групи като всеки участник е трябвало да подготви презентация и да докладва за решаването на поставен проблем от преподавателите, като, например, да се посочат трудностите и да се намери решение на реален проблем, свързан с полицейско сътрудничество или с провеждани обучения на полицейски служители в мултикултурна среда.

По време на обучението участниците са запознати с новите методи и инструменти в областта на полицейската научно-изследователска дейност, с различните виждания и мнения относно съотношението между теория, научни изследвания и практика при подготовка на учебен курс.

13 сеп 2018

Начало на съвместните обучения по проект СВ007.1.31.126 „Съвместна тренировъчна програма за превенция и управление на горски пожари“

В периода 14-20 юни 2018 г. във факултета по безопасност на труда при Университета в гр. Ниш, Република Сърбия се проведоха първите съвместни обучения по проект СВ007.1.31.126 „Съвместна тренировъчна програма за превенция и управление на горски пожари“, одобрен за финансиране по програма Interreg IPA България-Сърбия. Целта на проекта е подобряване на общата готовност, по-тясно сътрудничество и обмен на знания и добри практики за превенция и управление на горски пожари от българските и сръбските специализирани национални и образователни институции посредством съвместно разработване и прилагане на специфични изисквания, картографски материали, процедури и обучения. За постигане на целта и като краен етап на изпълнението на проекта бяха проведени общо три обучения:

- Две съвместни двудневни обучения на курсанти от факултет ПБЗН при АМВР и студенти от факултета по безопасност на труда при Университета в гр. Ниш;

- Едно съвместно еднодневно обучение на представители на общини от трансграничния регион.

Общо 60 курсанти и студенти, както и 10 представители на общините преминаха обучение. Те имаха възможност да се запознаят с новодоставеното лабораторно борудване за извършване на изследвания, свързани със свойствата на веществата и материалите при пожар. Бяха извършени лабораторни изследвания и обработка на резултатите от тях. Обученията продължиха със запознаване с възможностите на специализиран софтуер за обучение за действия при горски пожари.

По време и на трите обучения имаше предвидено време за провеждане на дискусии и културен обмен между участниците.

14 юли 2018

Семинар на тема „Предизвикателствата пред жените, полицейски лидери”, проведен 12-15.06.2018 г.,; к.к. Св. св. Константин и Елена

Под егидата на CEPOL (Европейската агенция за обучение на правоохранителни органи) и Академия на МВР, която е контактна точка на агенцията за България, в периода 12-15.06.2018 г. в к.к. Св. св. Константин и Елена се проведе семинар във връзка с Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, на тема „Предизвикателствата пред жените, полицейски лидери”.

Във форума участваха представители на 26 държави-членки на Европейския съюз.

Основна му цел бе да подкрепи уменията на жените, заемащи ръководни постове в полицейските служби, да развие техните лидерски качества и да ги стимулира да търсят по-добри управленски практики.

Лектори на семинара бяха заместник-директорът на Главна дирекция „Национална полиция” старши комисар д-р Благородна Макева, г-жа Криста Аас – заместник-директор на естонската полиция; професор Серджо Фелгуейрас – декан на португалското полицейско училище; доц. д-р Валери Тодоров – ръководител на катедра „Психология и управление на полицията” при Академията на МВР. Гости на събитието бяха г-жа Татяна Бобнар – заместник-директор на словенската полиция, и директора на Центъра за специализация и професионална подготовка, гр. Варна - Драгомир Драгнев.

От страна на CEPOL участие в семинара взе г-н Елмар Нормела – заместник-председател на Управителния съвет на организацията.

12 юли 2018

Академията на МВР бе домакин на семинар във връзка с Общия регламент за защита на данните – General Data Protection Regulation (GDRP)

На 02.07.2018 г. Академията на МВР в партньорство с Комисията за защита на личните данни организира обучителен семинар относно влизането в сила на Общия регламент за защита на данните – General Data Protection Regulation (GDRP).

На събитието присъстваха представители на висши учебни заведения от цялата страна  и на държавни институции:

 • Академия на МВР;
 • Комисия за защита на личните данни;
 • Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“;
 • Университет по библиотекознание и информационни технологии;
 • Лесотехнически университет – София;
 • Технически университет – София;
 • Софийски университет "Св. Климент Охридски";
 • Пловдивския университет "Паисий Хилендарски";
 • Национална музикална акaдемия „Проф. Панчо Владигеров“;
 • Бургаски свободен университет;
 • Американски университет в България;
 • Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски";
 • Университет за национално и световно стопанство;
 • Нов български университет;
 • Югозападен университет "Неофит Рилски";
 • Висше училище по агробизнес и развитие на регионите;
 • Национално издателство "Аз-буки" - Министерство на образованието и науката;
 • Институт по въздушен транспорт;
 • Комисия за защита от дискриминация и други.

 

Събитието бе открито от ректора на АМВР доц. д-р Неделчо Стойчев. В обръщението си към участниците той изтъкна необходимостта от провеждането на срещата, обусловена от новата правна рамка на ЕС по отношение защитата на личните данни.

Комисията за защита на личните данни бе представена от г-н Венцислав Караджов - председател на КЗЛД и заместник-председател на Европейския комитет за защита на личните данни.

Основни лектори на събитието бяха г-н Пламен Ангелов - директор на дирекция „Нормативна дейност, международно сътрудничество, планиране и обучение“ в Комисията за защита на личните данни, и г-н Христо Аламинов - главен експерт в същата дирекция.

В хода на семинара представителите на КЗЛД посочиха основните моменти в новата правна рамка и необходимите практически стъпки за администраторите с цел въвеждане в дейността им на новоприетите стандарти за защита и обработване на личните данни. Специално внимание бе отделено на рисковете, правилата, гаранциите и правата, свързани с обработването на лични данни във всички сфери на обществения живот. Участниците в семинара имаха възможност да зададат много въпроси към експертите за практическото приложение на новата правна рамка. В получените отговори бе отделено място и на стандартите за защита и обработване на личните данни в академична среда.

Обучителният семинар бе организиран от д-р Валентина Хорозова, преподавател в катедра „Сигурност и граничен контрол на факултет „Полиция“. Компетентните презентации на гостите и преподавателите, както и дискусиите по време на семинара спомогнаха новите правила да бъдат представени и пояснени пред максимално голям кръг заинтересовани лица.

09 юли 2018

Академията на МВР бе домакин на изнесеното заседание на Парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред

На 20.06.2018 г. на учебно-тактическия полигон на Академията на МВР се проведе изнесеното заседание на Парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред. По думи на председателя на комисията г-н Цветан Цветанов, този начин на работа ще даде възможност на членовете на комисията да добият преки впечатления от работата на различни структури от сектор „Сигурност“. Народните представители се запознаха на място с реализирания с швейцарско финансиране проект и с възможностите, които полигонът предоставя за обучение на курсанти и служители на министерството в условия, максимално близки до реалните. Всяка година около 2000 действащи полицаи преминават курсове на обучение във висшето учебно заведение на МВР, а на базата на договори се обучават и служители на други правоохранителни структури. Министър Радев поясни, че проектът е изцяло ангажиран и със спазването на правата на човека при прилагане на полицейски правомощия. Това е знак, че МВР се отнася с особено внимание към тази тема, отбеляза още вътрешният министър.
Участниците в изнесеното заседание наблюдаваха и демонстрация по задържане на нарушител от четвъртокурсници във факултет „Полиция“.

По информация на Пресцентъра на МВР

21 юни 2018