МВР

Академия на МВР

 

Публикации

На 26 април 2018 г. официално ще бъде открит модерен тренировъчен полигон в Академия на МВР

Модерен тренировъчен полигон в Академия на МВР ще бъде официално открит на 26 април 2018 г. от вицепрезидента на Швейцария Ули Маурер и министъра на вътрешните работи г-н Валентин Радев

 

Новият тренировъчен център разполага с модерно ИТ и техническо оборудване за провеждането на обучения с практическа насоченост и симулации на реални ситуации. Целта е младите курсанти, както и действащите български полицаи да имат достъп до най-доброто обучение и възможности за развитие. Освен със зали, полигонът разполага със сгради и симулационни съоръжения като банков офис, заведение, жилище, полицейско управление, помещение за проверка на МПС, граничен пункт и дори градска среда с улична мрежа и площад. Така българските полицаи ще могат да тренират при условия близки до реалността. Те ще могат да се обучават как да използват нови полицейски методи, като зачитат човешките права при изпълнение на полицейските си задължения, противодействие на тероризма, борба с организираната престъпност, разследващи дейности, разрешаване на заложнически кризи и справяне с криминологични задачи.

Полигонът е изграден с финансиране по проекта „Утвърждаването на принципите за спазването на правата на човека в полицейската дейност“ (2013 – 2018) в рамките на Тематичен фонд „Сигурност“ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Проектът подкрепя усилията на българските власти за постигането на европейски полицейски стандарти при пълно спазване на върховенството на закона. Той подпомага българската полиция в прилагането на „социална сигурност“, изпълнявайки задълженията си за гарантиране на обществената сигурност според най-високите стандарти. Резултатите от проекта включват също издаването на Наръчник „Полицията и човешките права“, както и обучението на 368 курсанти от бакалавърската програма на Академията и 2 450 полицаи. 120 инструктори от Академията и ръководители от МВР на регионално ниво също са били обучени в прилагането на новия Наръчник. Проектът се изпълнява в тясно сътрудничество между АМВР и Швейцарската полицейска академия в Саватан. Общата му стойност е 1 356 258 шв. франка, като българското съфинансиране е 203 439 шв. франка (15%).

Десет други проекта са финансирани от Тематичен фонд „Сигурност“, като приносът на швейцарското правителство е 9 850 000 шв. франка. По проектите работят български и швейцарски правителствени институции, както и неправителствени организации. Общата дейност между двете страни обхваща различни сфери на сигурността като полицейско сътрудничество, съвместни разследващи екипи, миграция, съдебна реформа, човешки права, борба с организираната престъпност, както и противодействие на трафика на хора.

По-рано тази година България и Швейцария подписаха двустранно споразумение за полицейско сътрудничество, укрепвайки допълнително съвместната работа между правоохранителните институции и правосъдните служители.

През последните години България и Швейцария имат интензивни двустранни отношения и сътрудничество по редица въпроси на различни нива. Президентът на Швейцария, председателят на Швейцарския парламент, бизнесделегации на високо равнище, както и няколко министри посетиха наскоро България.

24 апр 2018

Посещение на Детско полицейско управление - ОДМВР гр. Перник в Академия на МВР, факултет „Полиция”

Участниците в Детското полицейско управление (ДПУ) при ОДМВР - гр. Перник посетиха факултет „Полиция” при Академията на МВР на 13.04.2018 г., където със съдействието на младши полицейски инструктор Живко Симов с интерес разгледаха музейната експозиция, разположена във фоайето на учебното заведение, и се запознаха с историята и дейността на МВР и на Академията на МВР.

В кабинета по криминалистика ст. пр. Калин Трайков запозна децата, съобразно възрастта им, с науката „Криминалистика“ и ползите от нея. Стана ясно, че тя съдейства пряко за постигане на целите на наказателното правосъдие и играе важна роля за противодействие на престъпността. Направена бе демонстрация на откриване, изземане и изследване на следи, оставени от лица, извършили криминални престъпления.

Във втория кабинет по криминалистика доброволците от ДПУ научиха как се прави оглед на местопроизшествие, а в следващия наблюдаваха как курсантите, под ръководството на ас. Т. Станкова, изготвят фоторобот на лице, издирвано за извършено престъпление.

Интересен за наблюдение беше и часът по лична защита и физическа подготовка, проведен от ст. пр. Марио Илиев с курсанти от четвърти курс. Той бе посветен на задържане на лице, извършило престъпление, и използване на помощни средства - белезници.

Участниците в ДПУ, чрез кратка ролева игра „Ще свидетелствам в съда“, под ръководството на гл. ас. д-р Ирина Кръстева, си припомниха защо хората се обръщат към съда, как изглежда съдът, какво се случва в съдебната зала и кои са участниците в съдебното производство.

В края на своето посещение доброволците от ДПУ посетиха кабинета по стрелкова подготовка и чуха разказа на младши полицейски инструктор Димитър Димитров за различните видове оръжия и тяхното безопасно използване, след което разгледаха изложбата в кабинета.

Преди да отпътуват от академията децата от Детско полицейско управление - гр. Перник връчиха благодарствен адрес на ректора на учебното заведение, който беше приет от д-р Ирина Кръстева, преподавател в катедра ОИД, факултет „Полиция“.

13 апр 2018

Участие на служители от факултет ПБЗН в международно полево учение ModEx Монтана 2018

В периода 19-23 март 2018 г. в град Монтана се проведе международно учение от поредицата ModEx - ModЕx Montana 2018 на темата „Издирване и спасяване при разрушения в градска среда с последващи инциденти с опасни вещества”. В него взеха участие повече от 230 пожарникари и спасители, полицаи, служители от Спешна помощ, БЧК и други екипи от 12 държави. В учението взеха участие и четирима преподаватели от факултет ПБЗН при АМВР, а деканът на факултет ПБЗН, доц. д-р инж. Иван Тодоров и зам-деканът д-р инж. Румен Григоров, бяха сред VIP посетителите на учението.

Ученията ModEx се реализират по линия на Механизма за Гражданска защита на Европейската комисия. Цикълът 2017/2018 г. се провежда под ръководството и управлението на консорциум с водещ Йоханитер - Германия и партньори: Центъра за управление при кризи - Финландия, Министерство на вътрешните работи и регионалното управление на Стирия от Австрия, Датската агенция за управление при кризи, службите за здравеопазване, осигуряване на храните и околната среда на Белгия, асоциацията на пожарникарите и спасителите от Обединеното Кралство и Северна Ирландия, Френската академия за пожарникари и спасители, Италианската агенция за защита на населението и Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" при МВР. Целта на ученията е да се осигури възможност за съвместни тренировки между екипи от различни държави. Едно от изискванията при провеждането на тези учения е обстановката да е максимално близка до реалната, а екипите да работят минимум 36 часа без прекъсване.

04 апр 2018

Посещение на Детско полицейско управление (ДПУ) – ОДМВР гр. Пазарджик във факултет „Полиция” при Академия на МВР.

На 16.05.2016 г. в изпълнение на разпоредително писмо на главния секретар на МВР е даден официален старт на Националната превантивна програма „Детско полицейско управление“.
Програмата е предвидена за реализиране от служители на МВР, от структурите на „Охранителна полиция” и „Криминална полиция“, експерти от Български младежки червен кръст, Български туристически съюз, Българска православна църква, местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и др.
Целта на програмата е децата, забавлявайки се, да получават знания за своите права и отговорности пред обществото, за работата в екип, за уважението и толерантността към чуждото мнение и различните от тях, както и да придобиват умения за опазване на своя живот и този на приятелите си, за справяне в трудни ситуации с различни предизвикателства вкъщи, в училище, на улицата, в планината.
На 30.03.2018 г., преди финала на своето обучение, участниците в Детското полицейско управление при ОДМВР гр. Пазарджик посетиха факултет „Полиция” при Академията на МВР, където с интерес разгледаха музейната експозиция, разположена във фоайето на учебното заведение, и се запознаха с историята и дейността на МВР и на Академията на МВР.
Посетени бяха и кабинетите по криминалистика, стрелкова подготовка и учебната съдебна зала, предназначена за ползване в учебния процес.

30 мар 2018

„Хитрино и неговите спасители“ – един разказ за професионализма

На 23.03.2018 г. в Академията на МВР бе прожектиран видеоматериалът на Николай Кондев „Хитрино и неговите спасители“ - разказ за тежкия инцидент от 16.12.2016 г., когато железопътна композиция, превозваща опасни вещества, дерайлира на територията на с. Хитрино и причини човешки жертви и огромни материални щети.

На презентацията присъстваха д-р инж. Милко Бернер - заместник-министър на вътрешните работи, доц. д-р Неделчо Стойчев - ректор на АМВР, служители на ГДПБЗН и други дирекции на МВР, курсанти и други гости.

Филмът бе анонсиран от главен комисар Николай Николов – директор на дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР. Той описа накратко спецификите на инцидента, цялостната сложна обстановка и последвалите бързи и адекватни реакции на спасителните служби. Според главен комисар Николов материалът е отлично учебно средство, онагледяващо рисковата и отговорна дейност на пожарникарите на терен, взаимодействието и добрата координация между службите и подходите при вземане на решения в критични ситуации.

Видеото представи автентични кадри от деня на трагичния инцидент и след него, придружени с разкази от първо лице на пожарникари и местни жители.  Всички присъстващи на прожекцията бяха впечатлени от професионализма, хладнокръвието, всеотдайността и решителността на служителите на МВР, в частност на служителите на дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, участвали в спасителните операции. „Герои“ – така един от доброволците от с. Хитрино нарече служителите на ПБЗН за денонощната им и саможертвена работа.

В края на презентацията главен комисар Н. Николов връчи макет на пожарен автомобил на автора г-н Николай Кондeв в знак на благодарност и за заслугата му за популяризиране дейността на служителите от ГДПБЗН – МВР.

23 мар 2018