МВР

Академия на МВР

 

АКАДЕМИЯ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ


София, бул. Александър Малинов №1

e-mail: [email protected]

факс: 02/97 43 785

Работно време- 08.00 ч.-12.00 ч., 12.30 ч.-16.30 ч.

КАК ДА СТИГНЕМ ДО АКАДЕМИЯТА НА МВР

 
За информация и въпроси, свързани с приема в Академията на МВР:

тел.: 02/ 98 29 238, 02/ 98 29 314, 02/ 98 29 236, 02/ 98 29 212

За контакти със структурните звена в Академията на МВР

Ректор на Академията на МВР
- старши комисар доц. д-р Руси Янев
Приемно време- всяка сряда от 14.00 до 15.00 ч.

Декани:

Факултет "Полиция" -  02/9829-375

Факултет "Пожарна безопасност и защита на населението" - комисар доц. д-р Петър Тодоров
                                - 02/9821-075

Директори на центрове:

Център за специализация и професионална полицейска подготовка - Казанлък -
                                  директор главен инспектор Петър Петров - 0431/63-669
Приемно време- всеки четвъртък от  от 10.00 до 11.00 ч.

Център за специализация и професионална полицейска подготовка - Варна -
                                  директор комисар Даниел Пашов - 052/741-247
Приемно време- всяка сряда от 14.00 до 15.00 ч.

Център за специализация и професионална  подготовка по ПБЗН - Варна -
                                   директор комисар Мирослав Митев - 052/501-050
Приемно време- всяка сряда от 11.00 до 12.00 ч.

Център за специализация и професионална полицейска подготовка - Пазарджик - 
                                   
директор комисар Станимир Калоферов - 034/434-150
                                   e-mail: [email protected]
Приемно време - всяка сряда от 13.00 до 14.00 ч.

Център по бойна подготовка и спорт -директор Чавдар Атанасов- 02/9825806
Приемно време - всяка сряда от 11.00 до 12.00 ч.

Отдел "Учебна и информационна дейност":

  • Център за административно и информационно обслужване на обучаемите: 

отдел "Учебна и информационна дейност"

Канцелария на Академията на МВР

02/9829-250

  

Канцелария на Академия на МВР - факултет "Пожарна безопасност и защита на населението"

02/9821-069

 

 

Библиотека

02/9829-384

Автоматизирани информационни фондове

 Соня Митева - 02/9829-368

 

Комендатура:
Дежурна част - 02/9829-213(321)

 

Сектор "Секретариат":
Деловодство - 02/9829-334

 

Сектор "Човешки ресурси": 

Началник на сектор - 02/9829-202

Техн. сътрудници - 02/9829-221

 

Сектор "Международно сътрудничество":
02/9829-273

 

Сектор "Финансово осигуряване":
 Румяна Стоилкова - 02/974-38-63

 

Сектор "Управление на собствеността":
Росица Караджова - 02/9829-246