МВР

Академия на МВР

 
Заповед № 4581з-112/11.02.2021 г. за утвърждаване на Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Академията на МВР за 2021 г.

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Академията на МВР през 2021 г.

Заповед № 4581з-125/05.02.2020 г. за утвърждаване на Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Академията на МВР за 2020 г.

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Академията на МВР през 2020 г.


Достъп до обществена информация в МВР

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 15, АЛ. 1, Т. 4 ОТ ЗДОИ

адрес

ел. поща

телефон

работно време

1715 гр. София,

бул. „Александър Малинов“ № 1, деловодство – ет. 5, ст. 519а и

канцелария – ет. 4, ст. 412

[email protected]

 

 

+359/ 029829262

+359 / 029829250

 

Всеки работен ден

 

08,00 ч. - 12,00 ч. 12,30 ч. - 16,30 ч.