МВР

Академия на МВР

 

Излезе от печат монография на тема "ограничаване на пътнотранспортния травматизъм от пътна полиция"

През месец май 2015 г. излезе от печат монография на тема „Ограничаване на пътнотранспортния травматизъм от Пътна полиция“ с автор Добромир Йотов Доков – старши преподавател, доктор в катедра „Опазване на обществения ред“, факултет „Полиция“ при Академията на МВР.
Монографията разглежда пътнотранспортния травматизъм, причинен от пътнотранспортните произшествия (ПТП) в Република България през последното десетилетие. Изследвани са както причините за ПТП, така и начините, по които те настъпват. Разгледани са основните понятия и правната регламентация по регистрирането, отчета и анализа на ПТП. Анализира се състоянието на пътнотранспортната аварийност в страната и се акцентира на мерките за въздействие върху поведението на водачите на МПС (субекта по отношение причиняването на ПТП), прилагани от органите на Пътна полиция.
Направеното изследване има за цел да изведе някои основни причини и предпоставки за настъпването на ПТП, като прави предложения за тяхното предотвратяване, което би подобрило безопасността на движението по пътищата.
Разработката е предназначена за обучаемите в Академията на МВР, за служителите от Пътна полиция, както и за ползването й от други институции и учебни заведения, имащи отношение към проблемите с безопасността на движението по пътищата. 
Времевият обхват на изследването обхваща 10-годишен период  (от 2004 г. до 2013 г), като за 2014 г. е представен само общият брой на ПТП с ранени и загинали. Разработката е съобразена с действащите нормативни актове към месец декември 2014 година.