МВР

Академия на МВР

 

Ново учебно помагало на тема „шенгенска информационна система (ШИС)“

През месец март 2011 г. излезе от печат учебно помагало на тема „Шенгенска информационна система (ШИС)“. Автор на учебното помагало е инспектор Станимир Петров Илиев - преподавател в катедра „Опазване на обществения ред“ при факултет „Полиция“ на Академията на МВР.
В началото на 2011 г., през месец януари, в Академията на МВР за първи път се проведе специализирано обучение по ШИС (касаещо конкретно информационната система) със служители от ОДЧ и ОДЦ при СДВР. Учебната програма се изготви от инспектор Станимир Илиев, който пряко участваше в обучението като водещ преподавател по дисциплината. След приключване курса на обучение обучаемите дадоха положителна оценка на курса, като изразиха необходимостта от провеждането на такива курсове и за в бъдеще, имайки предвид актуалността и важността на темата.
Обучението на състава за работа с ШИС е елемент от интеграцията на България в Шенгенската информационна система. Тя се екплоатира от всички служители на МВР с полицейски правомощия (около 30 хил.), поради което ШИС ще се яви основен предмет за изучаване в близките 1-2 години.
Авторът на учебното пособие към момента е участвал в обучението по ШИС на около 200 служители.
Учебното помагало е предназначено за служителите на Министерството на вътрешните работи и по-специално за специализантите и курсантите, обучавани в Академията на МВР, както и за служителите от оперативно-дежурните центрове и оперативно-дежурните части в МВР.
Настоящото учебно помагало има за цел да представи Шенгенската информационна система - създаване, миграция и работа, основните понятия, използвани в ШИС, въвеждането на видовете сигнали съгласно КПШС по компетентност от структурите на МВР.