МВР

Академия на МВР

 

00563-2020-0003 „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на балансираща група за ниско и средно напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп за структури на АМВР, гр. София“ по 2 обособени позиции

20 мар 2020

Прикачени документи Решение   (pdf - 3,81MB) - 20 мар 2020 13:31
Обявление   (pdf - 9,19MB) - 20 мар 2020 13:31
Документация   (doc - 337,00KB) - 23 мар 2020 12:15
Технически спецификации   (pdf - 909,00KB) - 23 мар 2020 12:19
Образци на документи и проект на договор   (docx - 87,00KB) - 23 мар 2020 14:32
Образци еЕЕДОП   (zip - 86,00KB) - 23 мар 2020 14:57
Решение за одобряване на обявление за измененение или допълнителна информация   (pdf - 3,44MB) - 13 апр 2020 15:05
Решение за класиране   (pdf - 2,01MB) - 19 юни 2020 16:30
Доклад   (pdf - 2,67MB) - 19 юни 2020 16:31
Протокол 1   (pdf - 5,62MB) - 19 юни 2020 16:31
Протокол 2   (pdf - 2,43MB) - 19 юни 2020 16:32
Обявление за възложена поръчка по ОП № 1 и ОП № 2   (pdf - 7,92MB) - 15 юли 2020 14:33
Договор по ОП № 1 с приложения   (pdf - 30,32MB) - 15 юли 2020 14:33
Договор по ОП № 2 с приложения   (pdf - 23,91MB) - 15 юли 2020 14:34

 15 юли 2020 | 14:34